Resenärer från följande 93 länder behöver ett elektroniskt resetillstånd (ETA) innan de reser in i Förenade kungariket (UK). Kravet på ETA för resenärer kommer att tillämpas från och med 2024.

Finns det några undantag för ETA i Storbritannien för innehavare av brittiska pass?

Ja, innehavare av brittiska pass är undantagna från kravet att ansöka om ett ETA i Storbritannien.

Hur är det med andra brittiska medborgare?

Följande typer av brittiska medborgare är också undantagna från att behöva ett ETA för att resa in i Storbritannien från och med 2024:

  • Medborgare i brittiska utomeuropeiska territorier
  • Brittiska medborgare i utomeuropeiska länder
  • Brittiska medborgare i utomeuropeiska länder
  • Brittiska skyddade personer
  • Brittiska medborgare utan rätt att uppehålla sig i Förenade kungariket

Hur är det med irländska passinnehavare?

För närvarande kommer irländska passinnehavare också att undantas från kravet på ETA för att resa in i Storbritannien från och med 2024.