ETA i Storbritannien för sammarinska medborgare: Vad du behöver veta

När Storbritannien inför sitt nya ETA-system kommer resenärer från många olika länder att påverkas. Programmet, som ger Storbritannien digitala resetillstånd, är tänkt att träda i kraft år 2024. Det kommer att ersätta Förenade kungarikets nuvarande system för viseringsundantag. Sammarinska besökare är bland dem som kommer att behöva ansöka om ett ETA innan de reser in i Storbritannien. Läs vidare om det nya systemet, hur det fungerar och hur du ansöker om ett ETA.

Vad är UK ETA för sammarinska medborgare?

Digitala system för resetillstånd blir allt vanligare i flera olika länder runt om i världen. Rutinerade resenärer har kanske redan erfarenhet av dessa program, som omfattar ETA i Kanada och ESTA i USA. Det nya ETA-systemet kommer att införa ett digitalt resetillstånd till Storbritannien. Den har utformats som en del av ett regeringsprogram för att digitalisera gränserna och är avsedd att ge större överblick och kontroll över personer som reser in i landet. Det kommer också att möjliggöra ett förbättrat skydd av gränsen.

ETA är utformat för att ersätta Storbritanniens nuvarande program för viseringsundantag. Det är inte en visering. Istället är det ett digitalt resetillstånd. En besökare från San Marino som har ett ETA kommer att ha tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien.

Hur kommer sammarinska resenärer att påverkas?

Storbritannien har avtal om viseringsundantag med 92 länder, däribland San Marino. Detta innebär att enligt det nuvarande systemet kan sammarinska resenärer resa in i Storbritannien med bara sina pass, utan att behöva skaffa några andra handlingar. Detta kommer att ändras när ETA-programmet träder i kraft. Från och med nu måste resenärer från San Marino ansöka om ett ETA innan de kan resa till Storbritannien.

Resenärer från San Marino kan resa till Storbritannien av ett antal olika skäl. Dessa kan omfatta olika aktiviteter, t.ex:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Det brittiska ETA för sammarinska medborgare är utformat för att vara ”en storlek passar alla”, med ett enda ansökningsformulär som täcker alla de olika skäl som en resenär kan komma till Storbritannien. Personer som bör ansöka om ett ETA är de som planerar att stanna i Storbritannien i mindre än sex månader och inte kommer att arbeta i landet.

Det är ganska vanligt att sammarinska medborgare har dubbelt medborgarskap i Italien. Italienska passinnehavare måste också gå igenom ETA-ansökningsprocessen på exakt samma sätt som personer med ett sammarinskt pass.

ETA-systemet kommer inte att ha någon inverkan på Förenade kungarikets viseringsprogram. Vissa sammarinska medborgare behöver för närvarande visum för att resa till Storbritannien. Om så är fallet kommer de fortfarande att behöva ett visum när det nya systemet träder i kraft. Personer som behöver ansöka om visum till Storbritannien inkluderar de som vill bo permanent i landet, de som planerar att tillbringa mer än sex månader där och de som vill arbeta i Storbritannien.

Ansökan om ETA i Storbritannien för sammarinska medborgare

Resenärer måste ansöka om ETA genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt online. En ansökningsavgift måste också betalas. Eftersom ETA är en del av ett större, helt digitalt program kommer inga offlinealternativ att erbjudas de sökande.

Viss information om ETA-kraven har tillkännagivits. Detta har ännu inte slutförts, och alla detaljer om programmet har ännu inte bekräftats. Till exempel kommer ETA att ha en ansökningsavgift, men priset har ännu inte tillkännagivits. Kraven kan komma att ändras något i samband med att programmet införs.

Även om denna information kan komma att ändras, ger den resenärerna en uppfattning om vad de kan förvänta sig när ETA-systemet träder i kraft. Vissa krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Ett av målen med ETA-programmet är att förbättra skyddet vid Förenade kungarikets gränser. På grund av detta kommer resenärer att bli ombedda att lämna information om brottsregister etc. Om en sökande verkar ha kopplingar till organiserad brottslighet, terroristorganisationer eller gäng kommer de att anses utgöra ett potentiellt hot mot Storbritanniens säkerhet, och deras ansökan kommer sannolikt att avslås.

En ansökan kommer inte att behandlas förrän den har fyllts i fullständigt och avgiften har betalats.

Handläggning av ETA i Storbritannien för sammarinska medborgare

UK ETA förväntas bli ett transportvillkor. Detta har redan skett i andra länder med egna digitala resetillstånd. I dessa länder kan flygbolagen neka ombordstigning för passagerare som inte kan visa upp ett tillstånd. Resenärer från Sammarin bör därför fylla i sin ETA-ansökan i tillräckligt god tid för att den ska hinna behandlas och godkännas innan de når gaten för ombordstigning.

Det kommer sannolikt att ta upp till 72 timmar att behandla ETA. Resenärer måste visa upp sin godkända UK ETA för sammarinska medborgare vid boarding gaten på avreseflygplatsen och en gång till när de passerar gränskontrollen i Storbritannien.

De flesta sammarinska resenärer kommer till Storbritannien med flyg, men en del reser med båt eller genom tunneln under Engelska kanalen som förbinder Storbritannien och Frankrike. I samtliga fall behöver resenärerna en ETA.

Ett system för överklaganden kommer att göras tillgängligt för avslagna ETA-ansökningar. Om överklagandet avslås kan resenären välja att ansöka om visum istället.

Att resa med UK ETA för sammarinska medborgare

När en sammarinsk medborgare har godkänts för ETA kan de tillbringa upp till sex månader i Storbritannien, men de får inte arbeta där. Storbritanniens fyra konstituerande länder, England, Wales, Skottland och Nordirland, har ingen gränskontroll som skiljer dem åt. Detta innebär att en sammarinsk resenär kan röra sig fritt mellan dem utan att behöva skaffa ytterligare handlingar.