Nedan följer en förteckning över de krav som resenärer måste uppfylla för att få resa in i Storbritannien via UK ETA.

  • Inneha ett giltigt elektroniskt pass från ett land där visum inte krävs för resor till Förenade kungariket.
  • Avser att besöka Förenade kungariket i turist-, affärs- eller transiteringssyfte.
  • Har för avsikt att stanna i Förenade kungariket under en period på upp till sex månader.
  • Har inget tidigare brottsligt förflutet som anses utgöra ett hot mot säkerheten för personer som bor i Förenade kungariket.
  • Du får inte tidigare ha brutit mot immigrationslagstiftningen i Förenade kungariket eller någon annanstans.
  • Fyll i ansökningsformuläret för UK ETA online och betala ansökningsavgiften på 10 pund.
  • Skaffa ett ETA-godkännande innan du går ombord på ett flyg till Storbritannien.