Återbetalning för avslagna ansökningar

Om din ansökan avslås av Home Office med statusen ”Travel Not Authorised” kommer vi att återbetala den avgift för behandlingstjänster som betalats till oss som en del av vår pengarna-tillbaka-garanti så länge du gör en återbetalningsbegäran via e-post. I de enstaka fall där Home Office eller UKVI återkallar godkännandet av ditt ETA-tillstånd kan vi inte utfärda någon återbetalning och vi rekommenderar starkt att du bekräftar ditt ETA-tillstånd innan du checkar in på eller bokar ett flyg till Storbritannien. Eftersom vi är ett privat företag och inte har några kopplingar till statliga enheter, betonar vi att beslut om inresa till Storbritannien fattas av Home Office efter eget gottfinnande.

Återbetalning vid andra omständigheter

Om din ansökan inte har avslagits men du ändå vill begära återbetalning av någon annan anledning, kontakta oss. Vi tar hänsyn till exceptionella omständigheter om något skulle hända som ligger utanför din kontroll och kommer att överväga återbetalningar från fall till fall. Vänligen maila support@uk-eta.com med din förfrågan.

Ytterligare avgifter utanför vår kontroll

Vår återbetalning av serviceavgifter täcker de avgifter som betalas direkt till oss för att behandla din ansökan, och täcker tyvärr inte eventuella tredjepartsavgifter som du kan ådra dig, till exempel kredit-/betalkortsavgifter eller avgifter från andra parter som är involverade i behandlingen av din betalning.

Valuta

Återbetalning sker alltid i samma valuta som den ursprungliga betalningen. Växelkursen bestäms av ditt kredit-/betalkortsföretag. Vi kan tyvärr inte ta ansvar för eventuella skillnader i återbetalningsbelopp som beror på valutakursförändringar eller växlingsavgifter som debiteras av din kortleverantör.

Behandling av återbetalning

Eventuella återbetalningar kommer att krediteras det kort som användes för det ursprungliga köpet. Detta för att skydda din säkerhet och förhindra stöld, förlust eller bedrägeri. För att begära en återbetalning från oss, kontakta oss via e-post med följande information:

  • Fullständigt namn;
  • Orsak till begäran om återbetalning;
  • E-postadress som är kopplad till det ursprungliga köpet;
  • De fyra (4) sista siffrorna i det kreditkort som användes för att genomföra köpet.

Vi krediterar din återbetalning till ditt betalkortskonto inom 24 timmar, och när din bank har godkänt återbetalningen ser du den på ditt kontoutdrag inom 3-5 arbetsdagar.

Om din anledning till att begära återbetalning inte anges här, eller om du har några frågor angående återbetalningar, vänligen kontakta oss.