ETA för nicaraguanska medborgare

Om du är nicaraguansk medborgare och planerar att besöka Storbritannien inom de närmaste åren måste du vara medveten om de nya resereglerna.

I enlighet med ny lagstiftning om gränser och invandring kommer alla brittiska gränser att digitaliseras från och med 2024, och alla besökare på korttidsvistelse kommer att behöva ett digitalt tillstånd (ETA) för att få komma in i Storbritannien.

Den nya brittiska ETA gäller för alla typer av resor och är nödvändig, oavsett om du tar den 13 timmar långa flygresan från Nicaragua till London eller reser in i Storbritannien med färja eller Eurostar-tåg från det europeiska fastlandet. Alla flygplatser, kusthamnar och Eurostarhamnar kommer att ha eGates i drift för att kontrollera beräknade ankomsttider.

Nedan finns all information som en nicaraguansk medborgare kan behöva för att kunna resa till Storbritannien från och med 2024, inklusive hur du kommer att påverkas av det nya ETA-systemet och ansökningsprocessen.

Vad är ETA i Storbritannien?

Det nyligen utvecklade brittiska ETA för nicaraguanska medborgare liknar den process du skulle följa om du reste till USA eller Kanada. Programmet för elektroniska resetillstånd (ETA) ska enligt planerna vara helt infört i slutet av 2024.

Alla gränskontrollåtgärder kommer att vara helt digitaliserade, och ETA är ett digitalt tillstånd som ger tillträde till besökare som har gjort en godkänd ansökan. ETA ger tillgång till alla fyra av Storbritanniens hemländer: England, Wales, Skottland och Nordirland.

Förenade kungarikets regering har utfärdat en behörighetslista som ETA gäller för. Bland de 92 länderna finns Nicaragua. Alla skäl till att resa till Storbritannien omfattas av ETA, inklusive besök hos familj och vänner, semester- eller fritidsresor, affärsresor, korttidsstudier och medicinsk behandling.

Hur kommer det nya systemet att påverka nicaraguanska medborgare?

Under de år som föregick det föreslagna nya ETA-systemet kunde nicaraguanska resenärer som ville besöka Förenade kungariket under en period på mindre än 6 månader göra det med bara ett giltigt pass – så länge de uppfyllde de vanliga kraven för besökare.

För en vistelse på mer än sex månader eller för rätten att stanna och arbeta i Storbritannien krävs ett visum. Införandet av ETA innebär ingen förändring av denna process eller villkoren för viseringsansökningar till Förenade kungariket.

ETA i Storbritannien för nicaraguanska medborgare är ett nytt krav, men processen är utformad för att vara enkel och snabb, lättillgänglig och ge de brittiska myndigheterna större insyn i invandringen och kontroll över sina gränser.

Vad är ansökningsprocessen för ett ETA?

Den brittiska regeringen har utfärdat riktlinjer för ETA-systemet, inklusive detaljer om ansökningsprocessen.

Även om vissa delar kan komma att ändras innan den officiella startpunkten 2024, kan nicaraguanska resenärer förvänta sig att följa den procedur som beskrivs här:

ETA-ansökan måste göras online. Det finns inget pappersarbete eller personliga alternativ. Följande krävs:

– Ett giltigt nicaraguanskt biometriskt pass.
– Ett nytaget passfoto i digitalt format.

I ansökningsformuläret ska följande information lämnas

– Personuppgifter – fullständigt namn, födelsedatum och aktuell bostadsadress.
– Passuppgifter – nummer, datum för utfärdande och utfärdandeland.
– Arbetsgivarens uppgifter – namn, adress och kontaktuppgifter.
– Reseuppgifter, inklusive syftet med besöket i Storbritannien och adress(er) för bosättning under vistelsen i landet.

Alla ETA-sökande, oavsett nationalitet, ras, kön eller ålder, kommer att uppmanas att lämna information om vissa delar av sitt tidigare och personliga liv. Detta inkluderar uppgifter om invandringsstatus, tillhörighet till förbjudna grupper, droghistorik och brottsregister. Det kommer också att finnas hälsorelaterade frågor.

Den information som lämnas kommer att kontrolleras mot nationella och globala databaser som används av gränsstyrkor och den brittiska regeringen. Sökande som anses utgöra en säkerhetsrisk eller ett hälsohot mot Storbritannien kommer inte att beviljas ETA.

Hur behandlas ETA-ansökan?

Betalning med bank- eller kreditkort begärs tillsammans med ansökan. Ansökningar utan betalning kommer inte att behandlas. Den förväntade handläggningstiden för en ETA-ansökan är mellan 48 och 72 timmar. Det kan dock ta längre tid, beroende på vilka aktiviteter som pågår vid en viss tidpunkt.

Vi rekommenderar starkt att nicaraguanska resenärer fyller i sin ETA-ansökan i god tid före det datum de vill resa.

Hur kommer UK ETA att påverka inreseprocessen?

När ETA har godkänts tilldelas resenären ett digitalt tillstånd som kopplas till passet.

Alla utfärdade ETA registreras i globala Advanced Passenger Information-databaser eftersom internationella transportföretag även fortsättningsvis kommer att vara ansvariga för att se till att deras passagerare har rätt tillstånd för att resa in i Storbritannien. Resenärer från Nicaragua som inte har ett godkänt ETA (eller visum) kommer att nekas inresa i landet, även i ankomsthamnen.

Vilken tidsperiod täcker en ETA?

Ett brittiskt ETA för nicaraguanska medborgare är giltigt i 180 dagar från utfärdandedatumet. Det enda undantaget från denna regel är om det pass som tillståndet har kopplats till löper ut innan de 180 dagarna har gått ut.

Besökare från den ovannämnda 92-landslistan (inklusive Nicaragua) får inte stanna i Storbritannien längre än det egna passets giltighetstid, oavsett hur lång tid det är kvar på deras ETA.

Om en nicaraguansk medborgare fortfarande befinner sig i Storbritannien när deras ETA löper ut, är det enda alternativet att lämna in en ny ansökan om de vill förlänga sin vistelse. I vissa situationer kan det till och med krävas att du reser tillbaka till Nicaragua för att slutföra denna process.

De som vill ha mer information om processen för den brittiska ETA-ansökan för nicaraguanska medborgare kan göra det genom att besöka detta avsnitt med vanliga frågor.