Din kompletta guide till ETA i Storbritannien för litauiska medborgare

Storbritannien förväntas genomföra sitt nya ETA-program före år 2024. Litauiska medborgare är bland dem som kommer att påverkas av det nya systemet, som är utformat för att ersätta det nuvarande systemet för viseringsundantag. Den här guiden förklarar allt som litauiska resenärer behöver veta innan de reser till Storbritannien, inklusive hur man ansöker om det nya ETA.

Vad är UK ETA för litauiska medborgare?

ETA, eller Electronic Travel Authorization, är ett nytt program som införs av den brittiska regeringen. Det utgör en del av regeringens plan för att helt digitalisera Storbritanniens gränser och bygger på befintliga program som för närvarande finns i länder som Kanada och USA.

Med ETA på plats kommer regeringen att ha större kontroll över vilka som reser in i landet och kommer att vara bättre rustad att identifiera potentiella säkerhetsrisker. ETA är ett resetillstånd som ger resenärer tillstånd att resa in i Storbritannien. Det är inte en visering. Ansökningsprocessen är mycket enklare än en visumansökan och kan göras helt online.

Hur påverkar ETA litauiska resenärer?

Litauen är medlem i Europeiska unionen. Liksom alla EU-länder finns landet med på listan över de 92 länder som har avtal om viseringsundantag med Storbritannien. Litauiska medborgare behöver därför inte fylla i några blanketter eller papper innan de reser till Storbritannien. Detta kommer att ändras med det nya systemet. Litauer behöver fortfarande inget visum innan de reser, men de måste ansöka om ett ETA.

Litauer kommer till Storbritannien av en rad olika skäl. Dessa kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

UK ETA för litauiska medborgare ger innehavarna tillstånd att resa till Storbritannien av något av ovanstående skäl. Det finns en enda ansökningsblankett som alla besökare måste fylla i, oavsett skälet till resan. ETA ger resenärer tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien.

Vissa litauer behöver visum för att resa in i Storbritannien enligt det nuvarande systemet. Detta kommer inte att ändras. Personer som vill bosätta sig permanent i Storbritannien, stanna där i mer än sex månader eller arbeta under vistelsen i Storbritannien behöver ett visum. Förfarandet för viseringsansökningar kommer inte att ändras genom införandet av ETA-programmet, eftersom viseringssystemet förblir helt skilt från det nya systemet. Många unga litauer kommer till Storbritannien för att arbeta som au pair. För detta krävs visum, och det finns särskilda kategorier av visum som är särskilt utformade för au pairer från EU.

Ansöka om ETA i Storbritannien för litauiska medborgare

Ansökningsformuläret för ETA finns tillgängligt online. Eftersom ETA-systemet är utformat för att vara helt digitalt kommer det inte att finnas några pappersbaserade alternativ.

Innan litauerna planerar sin resa bör de ta sig tid att läsa listan över krav för ETA. Några krav för att fylla i ETA-ansökan inkluderar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information – detta kommer att omfatta olika uppgifter, såsom födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Vissa uppgifter om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Betalning av avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om tidigare brottslig bakgrund, invandringsbrott eller medlemskap (tidigare eller nuvarande) i en förbjuden grupp eller organisation.

Den sista punkten på listan är avgörande för säkerhetskomponenten i ETA. Ett av målen med ETA-systemet är att göra det lättare för regeringen att flagga för potentiella risker. Resenärer som anses utgöra ett hot mot Storbritannien kommer att få avslag på sin ansökan.

Denna information kan komma att ändras. ETA-systemet har ännu inte införts, och vissa detaljer kan komma att ändras i samband med att programmet färdigställs. För närvarande har vi till exempel ingen definitiv information om hur mycket ETA-ansökningsavgiften kommer att kosta. Den information som för närvarande publiceras ger oss dock en bra överblick över vad resenärerna kan förvänta sig av det nya ETA-systemet.

Handläggning av UK ETA för litauiska medborgare

Transportörer förväntas göra en godkänd ETA till ett villkor för transporten. Detta är gemensamt med motsvarande program i USA och Kanada, så det kommer förmodligen att genomföras även i Storbritannien. Resenärer bör därför påbörja sin ansökan i god tid. Om de inte har ett UK ETA för litauiska medborgare vid gaten på avreseflygplatsen kan det hända att de inte får resa.

ETA-ansökan förväntas ta upp till 72 timmar att behandla. Innan handläggningstiden börjar måste den sökande fylla i hela ansökningsblanketten och betala ansökningsavgiften. Detta belopp återbetalas inte.

Det finns flera skäl till att en ETA-ansökan kan avslås. Om en ansökan avslås har den sökande möjlighet att överklaga beslutet. Om överklagandet också avslås kan den sökande välja att ansöka om visum istället. Detta kommer att ta mycket längre tid än att ansöka om ett ETA och innebär en mer komplicerad ansökningsprocess.

Att resa med UK ETA för litauiska medborgare

Resenärer måste först visa upp sitt godkända ETA på avreseorten. De flesta litauer väljer att flyga, och det finns direktflyg mellan Vilnius och flera olika flygplatser i Storbritannien. Men en del kan också passera genom kanaltunneln som förbinder Storbritannien med Frankrike eller resa in med båt. Oavsett hur resenärer kommer till Storbritannien måste de visa upp ett ETA.

Vid ankomsten måste resenärerna återigen visa upp sitt ETA när de passerar den brittiska gränskontrollen.

Med ett godkänt ETA kan resenärer resa in i Storbritannien och tillbringa upp till sex månader där. Inom Förenade kungariket finns det inga inre gränskontroller. Det innebär att resenärer kan röra sig fritt mellan England, Skottland, Wales och Nordirland.

Litauer i Storbritannien

Det skedde en omfattande litauisk migration till Storbritannien efter Litauens inträde i Europeiska unionen 2004. Även om Storbritannien nu har lämnat EU finns det fortfarande en stor litauisk gemenskap. I Litauen bor över 150 000 litauer, varav de flesta bor i London. Många litauer kommer till Storbritannien för att besöka vänner och familj som har bosatt sig där. Andra kommer för att studera eller för att njuta av en semester.