Din kompletta guide till UK ETA för Nauruan-medborgare

När Storbritanniens nya ETA-system införs kommer medborgare från Nauru att behöva bekanta sig med det innan de reser. ETA, som ska vara infört senast 2024, ersätter det nuvarande programmet för viseringsundantag. I den här guiden för resenärer från Nauru får du veta hur ETA fungerar, hur du ansöker om det och vad du kan förvänta dig när du reser till Storbritannien.

Vad är UK ETA för Nauruanska medborgare?

ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är ett nytt system för Storbritannien. Men erfarna resenärer kanske redan känner till liknande program. ETA bygger på andra reserelaterade system, t.ex. ESTA i USA eller ETA i Kanada. Precis som de andra programmen är det utformat för att hjälpa regeringen att uppnå sitt mål att digitalisera landets gränser, vilket ger mer övervakning, kontroll och säkerhet.

ETA är ett resetillstånd snarare än en visering. Ansökningsprocessen är mycket enklare och smidigare än en visumansökan och kan göras helt online. När ETA införs kommer resenärerna att behöva ansöka om ett sådant innan de påbörjar sin resa.

Hur påverkar ETA resenärer från Nauruan?

Liksom andra medlemmar i Samväldet finns Nauru med på listan över 92 länder med vilka Storbritannien har ett viseringsundantagsavtal. Därför behöver resenärer från Nauru inget visum för att resa in i Storbritannien. För närvarande kan de resa till Storbritannien utan ytterligare pappersarbete och behöver bara sitt pass. Detta kommer att ändras när det nya systemet träder i kraft, eftersom de kommer att kräva ett brittiskt ETA för Nauruanska medborgare innan de kan resa in i landet.

Det finns ett antal olika skäl till att Nauru-bor kommer till Storbritannien. Alla besökare från Nauru kommer att behöva gå igenom samma ansökningsprocess, oavsett skälet till resan. Dessa skäl kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Alla nauruer som ska tillbringa mindre än sex månader i Storbritannien och inte har för avsikt att arbeta under vistelsen måste ansöka om ett ETA. De som vill arbeta, tillbringa mer än sex månader i Storbritannien eller bo där permanent behöver ett visum. Denna aspekt av systemet förblir oförändrad. Visumansökningar kommer inte att påverkas av införandet av ETA-systemet.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Nauru

Innan resan påbörjas måste resenärerna fylla i ansökningsformuläret för ETA. Detta måste göras online, eftersom systemet är utformat för att vara helt digitalt. Pappersbaserade alternativ kommer inte att göras tillgängliga. De sökande kommer också att behöva betala en ansökningsavgift, som också kommer att göras online.

En lista över kraven för ETA har publicerats, men det är viktigt att notera att detaljerna ännu inte har slutförts. Vissa saker kan komma att ändras innan systemet införs, och annan information, t.ex. kostnaden för ETA-ansökningsavgiften, är ännu inte tillgänglig. Resenärer rekommenderas ändå att läsa denna lista över krav för att få en överblick över hur ansökan kommer att se ut. Några brittiska ETA-krav inkluderar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personuppgifter – detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Grundläggande information om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Betalning av avgiften för ETA-ansökan.
– Upplysningar om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Ett av de främsta skälen till att ETA-systemet införs är att förbättra Storbritanniens säkerhetssystem genom att flagga för säkerhetshot som resenärer kan utgöra. Den sista punkten i listan ovan är utformad för att underlätta detta. Sökande som anses utgöra en risk för Storbritannien kommer att få sin ETA-ansökan avslagen.

Den brittiska ETA-ansökningsblanketten måste fyllas i och betalas i sin helhet innan ansökan kan behandlas.

Handläggning av ETA i Storbritannien för medborgare i Nauruan

I andra länder med liknande system har transportörerna gjort elektroniska resetillstånd till ett villkor för befordran. Detta skapar ett prejudikat som sannolikt kommer att följas när det gäller det brittiska ETA-systemet. Passagerare måste visa upp ett godkänt UK ETA för Nauruanska medborgare vid boarding gaten på sin avreseflygplats. Om de inte kan göra detta kan de nekas ombordstigning.

Därför är det viktigt att resenärer ansöker om sitt ETA i tillräckligt god tid för att det ska kunna behandlas innan de påbörjar sin resa. Ansökningsprocessen kan ta upp till 72 timmar att behandla. Därefter godkänns eller avslås ansökan. Med en godkänd ETA kan Nauru-borna nu påbörja sin resa. De måste visa upp sin ETA på avreseflygplatsen och igen vid ankomsten till Storbritannien.

ETA-ansökningar som avslås kan överklagas. Om överklagandet avslås kan resenärerna i stället ansöka om ett brittiskt visum. Detta är en längre och mer komplicerad process.

Att resa med UK ETA för medborgare i Nauruan

Med ett godkänt ETA kan medborgare från Nauru resa in i Storbritannien och stanna i landet under en period på upp till sex månader. De kan anmäla sig till korta kurser, men de får inte arbeta under vistelsen i landet. Storbritannien består av fyra länder: England, Wales, Skottland och Nordirland. Eftersom det inte finns någon gränskontroll mellan länderna kan Nauru-borna röra sig hur de vill. Storbritannien har en gemensam landgräns med Republiken Irland, men detta är ett självständigt land, så ETA gäller inte där.

Eftersom Nauru ligger så långt från Storbritannien kommer många nauruer som gör resan också att utnyttja möjligheten att resa till andra europeiska länder. I så fall måste de ta reda på vilka inresekrav som gäller för de andra länder som de vill besöka. Storbritannien är inte medlem i Europeiska unionen eller Schengens gemensamma reseområde, och resenärer till Storbritannien har inte automatiskt tillstånd att resa in i andra europeiska länder. Resenärer från Nauru bör ta reda på vilka krav som gäller för Etias, EU:s egen version av ett elektroniskt resetillstånd, som snart kommer att införas.