ETA i Storbritannien för maldiviska medborgare: Din kompletta guide

Det brittiska inrikesministeriet har gjort drastiska förändringar i sitt sätt att hantera gränskontroll och invandring. Deras strävan att effektivisera processen och öka synligheten vid gränserna har lett till utvecklingen av ett nytt ETA-system i Storbritannien. Systemet förväntas rullas ut under 2023 och vara i full drift i slutet av 2024. Under tiden är det viktigt för dem som planerar att resa till Storbritannien att förstå hur ETA-systemet kommer att påverka deras resor. Den här guiden tar upp allt som är värt att veta om ETA i Storbritannien för maldiviska medborgare, inklusive hur man ansöker, vilka dokument man behöver och behörighetskriterier.

Vad är UK ETA för maldiviska medborgare?

Ett ETA är ett elektroniskt resetillstånd. ETA kommer att kopplas elektroniskt till resenärens pass, vilket innebär att de sökande måste ha ett biometriskt pass. Biometriska pass är pass som innehåller innehavarens biometriska kännetecken – t.ex. fingeravtryck eller iris – utöver traditionell information som namn och födelsedatum.

UK ETA liknar de elektroniska system för resetillstånd som används i andra länder, t.ex. Kanada (eTA), Australien (ETA) och USA (ESTA). Dessa system är utformade för att effektivisera processen för reseansökan och underlätta inresa i landet för berättigade resenärer från Maldiverna.

UK ETA gäller för flera resor in i landet under en period av 6 månader. ETA kan inte förnyas från Förenade kungariket. Om en resenär från Maldiverna vill stanna i landet längre än 6 månader måste de ansöka om en annan typ av visum före sin resa.

Hur man ansöker om ett ETA i Storbritannien för maldiviska medborgare

Ansökan om UK ETA för maldiviska medborgare kommer att göras online via den officiella brittiska visumwebbplatsen. Ansökningsförfarandet är enkelt och tar bara några minuter att genomföra. Observera att alla berättigade maldiviska resenärer måste ansöka om ETA oavsett ålder. Nedan följer några av de uppgifter som sökande bör ha till hands innan de påbörjar ansökningsprocessen:

Personlig information

De sökande måste lämna vissa personuppgifter, t.ex. sitt fullständiga namn, födelsedatum och kön. Specialtecken är tillåtna i namnfältet, och sökande utan efternamn får ange LNU (efternamn okänt) i efternamnsfältet.

Uppgifter om pass

Detta inkluderar den sökandes medborgarskapsland, passnummer, datum för utfärdande av passet och passets utgångsdatum. Maldivier med flera medborgarskap kommer också att behöva lämna ut denna information och tillhandahålla nationella ID-nummer och passnummer för sina andra medborgarskap.

Kontaktinformation

Detta inkluderar e-postadress, telefonnummer och postadress. Det är viktigt att denna information är korrekt och uppdaterad, eftersom den kommer att användas för att kommunicera med sökande om deras ansökningsstatus och eventuella uppdateringar av ETA-programmet. Alla berättigade resenärer ska ansöka om ETA oavsett ålder, men om en minderårig reser kan kontaktuppgifterna som anges vara en vårdnadshavares eller förälders.

Information om arbetet

Maldivier måste lämna information om sin nuvarande arbetssituation. Detta inkluderar deras jobbtitel och kontaktuppgifter till arbetsgivaren. I den brittiska ETA-ansökan efterfrågas denna information för att avgöra om den sökande är en äkta turist eller besökare och sannolikt inte kommer att stanna för länge.

Frågor om stödberättigande

De sökande kommer att behöva besvara ett antal frågor för att avgöra om de är berättigade till stöd. Vissa av dessa frågor rör den sökandes brottshistoria, eftersom den brittiska regeringen är intresserad av att se till att endast de som har rent mjöl i påsen släpps in i landet.

Andra frågor rör den sökandes hälsa, eftersom regeringen vill undvika att bevilja inresa till någon som kan utgöra en risk för folkhälsan. Det finns frågor om den sökandes tidigare invandringshistoria och tidigare droganvändning eller droginnehav.

Information om betalning

Det sista steget i processen är att göra en säker betalning med ett betalkort eller kreditkort. Sökande bör se till att de är på rätt myndighetsportal innan de gör någon betalning. När betalningen har behandlats kommer ansökan att granskas inom några dagar och antingen godkännas eller avslås.

Om ansökan godkänns får den sökande en bekräftelse via e-post och deras ETA gäller för resor till Storbritannien i sex månader – från och med utfärdandedatumet. Om ansökan avslås kommer den sökande också att få ett e-postmeddelande med en förklaring till varför ansökan inte godkändes. Resenärer kan försöka ansöka om visum om ETA-ansökan avslås.

ETA-krav i Storbritannien

ETA-kraven kräver att sökande måste:

– ha ett elektroniskt pass;
– inte vistas mer än sex månader i Storbritannien;
– Besök för affärs-, turist- eller transitändamål;
– inte utgör ett hot mot säkerheten för människor i Storbritannien.

Den sökandes pass måste också vara giltigt i minst sex månader från det planerade datumet för avresa från Storbritannien.

Dessutom får maldivierna inte ha dömts för brott eller planera att arbeta under sitt besök. Att uppfylla alla dessa krav garanterar inte att ett ETA kommer att utfärdas; det är i slutändan upp till de brittiska myndigheternas bedömning. Om du följer ETA-kraven har du dock störst chans att beviljas inresa till Storbritannien.

UK ETA Behörighet

För att vara berättigad till ett ETA måste resenärer komma från ett av de 92 länder som finns på Storbritanniens ETA-lista. Maldiverna är ett av dessa länder. Alla maldiviska medborgare behöver ett ETA för att resa till Storbritannien, men det finns vissa grupper av resenärer som är undantagna från detta krav. Dessa inkluderar brittiska passinnehavare och irländska passinnehavare. Brittiska medborgare och skyddade personer är också undantagna från ETA-kravet.

Varför behövs ETA i Storbritannien?

Ökade intäkter

ETA kommer att bidra till att öka intäkterna från turistsektorn genom att ta ut en liten avgift för varje ansökan. Besökare från länder med höga utgifter som Tyskland, Irland, Spanien och Nederländerna kommer att kunna besöka Storbritannien och bidra till dess ekonomi. Aktuell statistik visar att turistsektorn genererade 131,5 miljarder pund till den brittiska ekonomin under 2021. Det uppskattas att resebranschen skapar två miljoner arbetstillfällen i Storbritannien. Dessutom kommer ansökningsavgiften att bidra till att kompensera vissa kostnader i samband med behandlingen av e-visumansökningar.

Förbättrad synlighet av gränser

UK ETA kommer att bidra till att förbättra gränskontrollen genom att göra det lättare för myndigheterna att spåra inresor och utresor för resenärer. Systemet kommer också att förbättra säkerheten genom att myndigheterna kan identifiera potentiella hot i förväg. För närvarande behöver maldiviska medborgare inget visum för att resa in i Storbritannien, men de kommer snart att behöva ansöka om ett ETA. För mer information om UK ETA för maldiviska medborgare, kan resenärer hänvisa till FAQ-sidan.