ETA i Storbritannien för medborgare från Tuvalu: Vad du behöver veta

När ETA-programmet träder i kraft kommer resenärer som besöker Storbritannien från Tuvalu att behöva anpassa sig till ett nytt system. ETA, som ska ersätta Storbritanniens nuvarande system för viseringsundantag, kommer att lanseras senast år 2024. Medborgare i Tuvalu är bland dem som kommer att påverkas. Läs vidare för en guide som förklarar hur ETA-systemet fungerar och hur man ansöker om ett ETA.

Vad är UK ETA för Tuvaluanska medborgare?

ETA, eller Electronic Travel Authorization, är en form av digitalt resetillstånd. Dessa system har blivit allt vanligare under de senaste åren, och erfarna resenärer kanske redan känner till program som amerikanska ESTA eller kanadensiska ETA. I likhet med dessa är UK ETA ett tillstånd som resenärer måste ansöka om innan de påbörjar sin resa istället för ett visum.

ETA kommer att ersätta Förenade kungarikets system med viseringsundantag. Den är utformad som en del av en bredare regeringsplan för att digitalisera landets gränser. När den lanseras kommer regeringen att kunna övervaka gränserna mer effektivt. Det kommer att ge större kontroll över de personer som reser in i landet och bättre möjligheter att upptäcka säkerhetsrisker.

Hur kommer det nya ETA att påverka resenärer från Tuvalu?

Tuvalu, liksom andra medlemmar av Commonwealth of Nations, finns med bland de 92 länder som är berättigade till ETA. Detta är de länder med vilka Storbritannien för närvarande har viseringsundantag. För närvarande behöver besökare från Tuvalu bara sitt pass för att resa in i Storbritannien. När det nya systemet träder i kraft kommer de dessutom att behöva ansöka om UK ETA för tuvaluanska medborgare innan de tillåts resa in i landet.

Tuvaluanska besökare reser till Storbritannien av ett antal olika skäl. Några av dessa kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Besök hos vänner eller familj
– Korta studiekurser
– Medicinsk behandling

Alla dessa skäl omfattas av ETA. Det finns ett enda ETA-ansökningsformulär som besökare från Tuvalu måste fylla i, oavsett skälet till resan.

Under vissa omständigheter behöver tuvaluanska medborgare visum till Storbritannien. Om du vill arbeta i landet, bo där permanent eller tillbringa mer än sex månader där behöver du ett visum. Detta är sant enligt det nuvarande systemet och kommer att förbli så när ETA-programmet inleds. Förfarandet för viseringsansökningar kommer att vara helt oförändrat efter införandet av ETA.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Tuvalu

När du förbereder din resa uppmanas medborgare i Tuvalu att titta på listan över krav för ETA-ansökan. All information som är relevant för ansökan har ännu inte publicerats. Till exempel har kostnaden för ETA-ansökningsavgiften ännu inte bekräftats.

Informationen på denna lista kan komma att ändras och kan komma att förfinas innan systemet införs. Det ger dock resenärerna en överblick över vad de kan förvänta sig av ansökningsprocessen. Kraven omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

En del av ETA-systemet är utformat för att öka Storbritanniens gränssäkerhet. Av den anledningen ombeds sökande att lämna information om sitt brottsregister och eventuella tidigare överträdelser. Om en sökande identifieras som en potentiell säkerhetsrisk kommer dennes ansökan att avslås.

ETA-ansökan måste fyllas i online via ett digitalt formulär som skapats av den brittiska regeringen. Avgiften kan också betalas online. Eftersom detta system är helt digitalt kommer det inte att finnas några pappersbaserade alternativ tillgängliga.

Handläggning av UK ETA för medborgare i Tuvalu

ETA kommer att behandlas först när formuläret har fyllts i korrekt och ansökningsavgiften har betalats i sin helhet. Handläggningstiden förväntas ta upp till 72 timmar.

I andra länder med liknande system har transportörerna gjort det digitala resetillståndet till ett transportvillkor. Detta kommer sannolikt att ske även i Storbritannien, så resenärer måste fylla i sin ETA-ansökan i god tid. De bör avsätta tillräckligt med tid för att det ska hinna behandlas fullständigt innan de når sin avreseflygplats.

Passagerare måste visa upp ett godkänt UK ETA för Tuvaluanska medborgare vid boarding gaten på avreseflygplatsen. Om de inte kan göra detta kan de nekas ombordstigning. De måste också visa upp ETA när de anländer till Storbritannien och passerar gränskontrollen.

Om en ETA-ansökan avslås kan den sökande försöka överklaga. Om detta inte heller lyckas kan de ha möjlighet att ansöka om ett visum för att besöka Storbritannien istället. De bör dock komma ihåg att en viseringsansökan kan vara mycket längre och mer komplicerad än en ETA-ansökan.

Resa med brittiskt ETA för medborgare i Tuvalu

Efter att deras ansökan om ETA har godkänts har en Tuvalu-resenär tillstånd att resa in i Storbritannien och får tillbringa upp till sex månader i landet. I Storbritannien kan de skriva in sig på en kurs, men de får inte arbeta. De kan röra sig fritt mellan de konstituerande länderna England, Wales, Skottland och Nordirland. ETA ger dem dock inte tillstånd att resa in i Republiken Irland, som är ett självständigt land.

Tuvalu ligger mycket långt från Storbritannien, så vissa resenärer kanske vill förlänga sin resa och besöka andra europeiska länder. ETA är en juridisk handling som endast är giltig i Storbritannien, som inte är medlem i Europeiska unionen eller Schengens gemensamma reseområde. Tuvalubor som vill besöka andra delar av Europa bör undersöka de relevanta inresekraven. För närvarande utvecklar Europeiska unionen sitt eget digitala resetillstånd, ETIAS, som är planerat att lanseras i slutet av 2023.