Läs mer om ETA till Storbritannien för singaporianska medborgare, inklusive behörighet, förutsättningar, ansökningsprocessen och dess inverkan på resor till Storbritannien.

År 2024 kommer singaporianer som reser till Storbritannien (UK) att behöva ett elektroniskt resetillstånd (ETA). Den brittiska regeringen inför detta nya digitala system för resetillstånd för alla utlänningar som inte behöver visum för att resa till England, Wales, Skottland och Nordirland. Detta inkluderar medborgare i Singapore.

Läs mer om ETA till Storbritannien för singaporianska medborgare, inklusive behörighet, förutsättningar, ansökningsprocessen och dess inverkan på resor till Storbritannien.

Varför införs ETA i Storbritannien?

ETA är en del av ett bredare initiativ från den brittiska regeringen för att digitalisera gränserna och förbättra säkerheten. Det nya digitala systemet för resetillstånd ger den brittiska regeringen mer kontroll och tillsyn över personer som reser in i landet.

Syftet med UK ETA är att avskräcka olagliga invandrare och organiserade brottsgrupper från att ta sig in i landet och identifiera potentiella hot mot den nationella säkerheten innan de anländer till Storbritannien.

Det är också en mer effektiv och säker digital resehandling som är utformad för att förbättra gränskontrollen och effektivisera invandringsprocessen för förhandskontrollerade resenärer med låg risk.

För medborgare i Singapore innebär UK ETA fördelar som inkluderar följande:

 • Det går snabbt och enkelt att ansöka om och få ett ETA godkänt.
 • Det är billigare än liknande digitala resetillstånd som införs av andra länder.
 • Du behöver bara ansöka om ett ETA vartannat år – inte varje gång du besöker Storbritannien.

Hur det brittiska ETA-systemet kommer att påverka singaporianer

För närvarande behöver singaporianska medborgare inget ETA för att besöka Storbritannien. När systemet börjar ta emot ansökningar från singaporianska medborgare 2024 måste de dock ansöka om och få ett godkänt brittiskt ETA innan de reser till Storbritannien. Det är obligatoriskt oavsett om du anländer med flyg, på ett fartyg (t.ex. som en del av en kryssning) eller över land, t.ex. genom järnvägstunneln som förbinder Storbritannien och Frankrike.

Ett brittiskt ETA är giltigt för följande reseändamål:

 • Korttidsvistelse i mindre än sex månader (180 dagar) för turism, kortare studier, besök hos vänner och familj samt tillåtna affärsaktiviteter och medicinska behandlingar
 • Korttidsvistelse i upp till tre månader (90 dagar) med visumförmån för kreativa arbetstagare
 • Transitering genom Förenade kungariket (dvs. byte av flygplan), oavsett om man passerar genom Förenade kungarikets gränskontroll eller inte

För att vara berättigad till ett ETA måste singaporianer uppfylla följande villkor:

 • Vara medborgare i ett land som har visumfrihet med Storbritannien. Singapore finns med på listan över länder vars medborgare behöver ett ETA för att resa till Storbritannien.
 • Ha ett biometriskt pass som är giltigt i minst sex månader efter det planerade avresedatumet från Storbritannien.
 • Du har inte för avsikt att stanna, arbeta eller studera i Storbritannien längre än sex månader.
 • Du får inte ha ett brottsregister eller tidigare ha brutit mot immigrationsreglerna i Storbritannien eller någon annanstans.

Alla resenärer från Singapore, inklusive barn och spädbarn, behöver ett ETA innan de reser till Storbritannien. Föräldrar och vårdnadshavare kan ansöka om ETA för deras räkning.

Personer som tidigare har brutit mot invandringslagar, har ett brottsregister eller har avtjänat ett fängelsestraff på mer än 12 månader i Storbritannien eller något annat land kan inte vara berättigade till ett ETA. I sådana fall kan dessa personer överväga att ansöka om ett brittiskt visum istället.

Singaporianska medborgare som planerar att arbeta eller vistas i Storbritannien i mer än sex månader måste fortfarande ansöka om ett lämpligt brittiskt visum. Ansökan och handläggning av visum i Storbritannien kommer att förbli oförändrad för singaporianer när ETA-systemet är i drift.

Krav för ETA i Storbritannien för resenärer från Singapore

När ETA är öppet för singaporianer måste de som är berättigade till ett brittiskt ETA förbereda följande ansökningskrav:

 • Ett biometriskt pass utfärdat av Singapore, vars medborgare inte behöver visum för att resa till Storbritannien för korta resor
 • Ett nytaget digitalt passfoto
 • En giltig e-postadress
 • En fungerande elektronisk betalningsmetod, t.ex. kredit- eller betalkort, Apply Pay eller Google Pay

Ansöka om ETA i Storbritannien

UK ETA-ansökningar för singaporianska medborgare kommer att ske helt online via den officiella brittiska regeringens webbplats eller app utan att besöka konsulat eller viseringskontor.

Att fylla i ETA-ansökan bör ta högst 15 minuter. Se till att du har alla krav och all nödvändig information innan du påbörjar ansökningsprocessen. Här följer en steg-för-steg-guide om hur singaporianer kan ansöka om ett ETA.

 1. Ladda upp eller ta ett foto av det pass du ska använda för att resa till Storbritannien. Se till att du inkluderar bilden och de två raderna med siffror och bokstäver längst ner.
 2. Ladda upp ett nytaget passfoto eller ta ett foto med kameran på din enhet, om den har en sådan. Det måste vara ett originalfoto och inte en skärmdump. Bilderna ska sparas som en jpeg-fil eller med filändelsen .jpg. Barn som är nio år eller yngre behöver inte en skanning eller ett foto av sina ansikten.
 3. Fyll i alla obligatoriska uppgifter. Dessa inkluderar personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum), passuppgifter, anställningsuppgifter, hemadress och kontaktuppgifter. ETA-ansökan kräver inga reseuppgifter eller finansiella krav. Medborgare i Singapore måste dock se till att deras vistelse i Storbritannien är högst sex månader och att de har tillräckligt med pengar för att täcka alla resekostnader för att undvika problem.
 4. Svara på frågor om säkerhet och behörighet. Som alla andra besökare i Storbritannien måste singaporianska ETA-ansökningar sanningsenligt avslöja kriminalregister, tidigare invandringsbrott och alla föreningar med eller medlemskap i olagliga eller olagliga grupper eller organisationer.
 5. Betala för den brittiska ETA-ansökan online. En ETA-ansökan i Storbritannien kostar £10 styck. För att slutföra ansökan måste du betala avgiften online med ett kredit- eller betalkort, Apple Pay eller Google Pay.

När du har skickat in din ETA-ansökan online får du en bekräftelse via e-post.

Tips för ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Singapore

För att undvika vanliga misstag bör du följa dessa riktlinjer för en snabb och effektiv UK ETA online-ansökan.

 • Skicka med eller ta tydliga foton av hög kvalitet på ditt pass och dig själv. Se till att bilderna uppfyller specifikationerna för passfoto och är i fullfärg utan filter eller effekter.
 • Se till att du lämnar korrekt och sanningsenlig information. Alla felaktiga eller falska uppgifter och även undanhållande av relevant information kan leda till att ansökan avslås.
 • Kontrollera i förväg att din betalningsmetod fungerar och att du har tillräckligt med pengar för att betala ansökan online.
 • Var noga med att granska och dubbelkolla dina ansökningsuppgifter innan du skickar in dem.

Om resenärer från Singapore behöver rätta till felaktigheter i sin ETA-ansökan kan de snabbt göra detta genom att skicka in ansökan på nytt och betala avgiften igen. Detta rekommenderas dock endast om den sökande är övertygad om att mindre misstag låg bakom det ursprungliga avslaget.

Handläggning av ETA i Storbritannien för singaporianer

När en ETA-ansökan lämnas in i Storbritannien kommer resenärernas information att granskas noggrant för att säkerställa att de uppfyller alla behörighetskriterier. Detta innebär att uppgifterna kontrolleras mot flera säkerhetsdatabaser för att identifiera eventuella avvikelser eller potentiella säkerhetsproblem som uppstår till följd av ansökan.

Sökande bör få ett beslut om sin ETA-ansökan inom 72 timmar efter inlämnandet. I de flesta fall får resenärerna sitt godkända ETA inom några minuter efter inlämningen. Det är dock viktigt att notera att vissa ansökningar kan ta längre tid än tre dagar att behandla.

Liksom andra visumbefriade medborgare rekommenderas singaporianska medborgare att ansöka om sitt ETA innan de bokar sin resa till Storbritannien för att undvika förseningar eller andra problem.

Om en ETA-ansökan avslås betyder det inte att den sökande är helt förbjuden att besöka Storbritannien. De kan fortfarande ansöka om ett brittiskt visum, vilket är en längre och mer komplicerad process. Om du bestämmer dig för att ansöka om visum kan det bli nödvändigt att anpassa dina resplaner därefter.

Resa med ETA från Storbritannien

UK ETA är digitalt kopplat till en persons pass. Det är giltigt i två år och tillåter flera korta besök på upp till sex månader per besök. Singapore-bor måste ansöka om ett nytt ETA efter två år eller när deras pass löper ut, beroende på vilket som inträffar först, för att fortsätta att få resa till Storbritannien.

Avresa till Förenade kungariket

Resenärer från Singapore som ska till Storbritannien måste visa upp samma pass som användes för ETA-ansökan online. Du kan inte använda ett annat om du har flera pass. Det är ett elektroniskt dokument eller digitalt tillstånd som är kopplat till ditt pass, så du behöver inte skriva ut det.

Innan passagerarna går ombord på ett transportmedel (t.ex. flyg, fartyg eller tåg) kontrollerar myndigheterna om de har rätt resedokument genom att skanna deras pass. De kommer endast att tillåta ombordstigning för resenärer från Singapore som kan uppvisa ett godkänt ETA eller visum från Storbritannien. Personer som fortfarande väntar på ett beslut om sin ansökan kommer inte att tillåtas ombordstigning.

Ankomst till Storbritannien

Ett ETA garanterar inte att en person får tillstånd att resa in i Storbritannien. Singaporiska medborgare med ett godkänt ETA i Storbritannien måste lämna in sina identitetshandlingar till den brittiska gränspolisen vid ankomsten.

Se till att du har dokumentation som styrker dina planer för vidare resa om du blir tillfrågad. Detta innebär vanligtvis att du måste visa upp en biljett för att lämna Storbritannien inom sex månader efter ankomsten. Det kan också vara nödvändigt att visa att du har tillräckliga medel för att försörja dig i Storbritannien under din vistelse och när du återvänder hem.

Även om du har ett ETA i Storbritannien kan du ändå avvisas vid gränsen om du inte klarar en gränskontroll eller inte uppfyller andra inresevillkor.

Det finns ingen fysisk gräns mellan Storbritanniens fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. Resenärer från Singapore med ett godkänt ETA som har passerat gränskontrollen vid inresan kan röra sig fritt mellan dessa länder.

I Storbritannien kan singaporianer använda olika transportsätt, t.ex. tåg, färjor och lokala flyg. Innan de går ombord på en färja eller ett inrikesflyg inom Storbritannien behöver de bara visa upp en ID-handling, vanligtvis ett pass eller körkort.

Ett ETA från Storbritannien är inte giltigt i Irland eller andra europeiska länder.

ETA är endast giltigt för resor inom Storbritannien. Det kan inte användas för att resa in i Republiken Irland, ett separat oberoende land, eller något annat europeiskt land. Det är viktigt att notera att Storbritannien inte är en del av Europeiska unionen eller Schengens gemensamma resezon.

Singaporianska medborgare som planerar att besöka Irland eller andra europeiska länder bör kontrollera inresekraven för sin destination och se till att de uppfyller dem innan de bokar sin resa.

Resenärer kan kontrollera FAQ-sidan för mer information om UK ETA.