Din kompletta guide till ETA i Storbritannien för franska medborgare

För närvarande är det lika enkelt att resa till Storbritannien från Frankrike som att ta tåget. Detta kommer dock att ändras i och med införandet av det nya brittiska ETA-systemet. Franska medborgare måste ansöka om ett elektroniskt tillstånd innan de kan resa. Ta reda på allt du behöver veta om ETA i Storbritannien för franska medborgare i denna kompletta guide.

Vad är UK ETA för franska medborgare?

Storbritanniens Electronic Travel Authorization, känt som ETA, är ett nytt system som införs av den brittiska regeringen i ett försök att digitalisera landets gränser. Vissa resenärer kan redan ha erfarenhet av liknande befintliga program i länder som Kanada och USA. Det digitala systemet ger de brittiska myndigheterna en tydligare bild av vilka som reser in i och ut ur landet och skapar en effektivare kontrollprocess för att förebygga säkerhetsrisker.

ETA är inte en visering. Franska resenärer behöver inget visum för att resa in i Storbritannien, och detta kommer inte att ändras med det nya systemet. I praktiken är ETA ett digitalt tillstånd. När det har beviljats ger det resenären tillstånd att resa in i Storbritannien.

Hur påverkar ETA franska resenärer?

Storbritannien har en lista på 92 länder med vilka man har ett avtal om viseringsundantag. Medborgare i dessa länder behöver inget visum för att resa till Storbritannien, men enligt det nya systemet kommer de att behöva en ETA. Denna lista innehåller medlemsländerna i Europeiska unionen, till exempel Frankrike.

Franska resenärer kommer till Storbritannien av en rad olika skäl. De som reser för en kortare tid – vilket definieras som mindre än sex månader – måste ansöka om ett ETA innan de påbörjar sin resa. Deras skäl för att resa kan vara följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Franska medborgare som vill tillbringa mer än sex månader i Storbritannien eller arbeta i landet kommer inte att omfattas av ETA. Istället måste de ansöka om ett visum där de förklarar sina avsikter. Systemet för viseringsansökningar är helt skilt från ETA. Den är längre och mer komplicerad. Det finns många olika typer av visum, beroende på resenärens behov. Särskilda visumansökningar finns tillgängliga för unga franska medborgare som vill arbeta som au pairer i Storbritannien, vilket är ett mycket vanligt val.

Ansöka om ETA i Storbritannien för franska medborgare

Eftersom ETA-systemet ännu inte har införts har informationen om det ännu inte färdigställts. Viss information har offentliggjorts, men den kan komma att ändras. Det är ändå en god idé för resenärer att ta del av dessa publicerade uppgifter, eftersom de ger en god uppfattning om vad franska medborgare kan förvänta sig av det brittiska ETA-programmet. Resenärer bör börja med att läsa den offentliggjorda listan över krav för ETA. Kraven omfattar bl.a:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder. Ett pass från Hongkong SAR kan godtas, men inte ett kinesiskt pass.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personuppgifter – detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Tidigare information, inklusive uppgifter om brottsregister, invandringsbrott eller medlemskap i förbjudna grupper eller organisationer.

En del av ETA-systemet är utformat för att sålla bort resenärer som kan utgöra ett hot mot säkerheten i Storbritannien. Den sista datapunkten gör det möjligt för myndigheterna att göra detta. Om en sökande flaggas som en potentiell risk kommer deras ansökan om ETA att avslås.

Resenärer måste fylla i ETA-ansökan online. Detta är en del av ett helt digitalt system, så pappersbaserade alternativ kommer inte att finnas tillgängliga.

Handläggning av ETA i Storbritannien för franska medborgare

Resenärer måste ansöka om ETA, vilket ger tillräckligt med tid för handläggningen. Detta förväntas ta upp till 72 timmar. Ett godkänt ETA kan göras till ett villkor för befordran, så resenärer kan nekas ombordstigning om de inte kan visa upp sitt brittiska ETA för franska medborgare innan de påbörjar sin resa.

Som en del av ansökan måste resenärer betala en ansökningsavgift. Denna avgift är inte återbetalningsbar och måste betalas i sin helhet innan en ansökan anses vara fullständig och redo för behandling.

ETA kommer att krävas oavsett hur en fransk resenär reser in i Storbritannien, om de kommer med flyg, färja eller genom tunneln under Engelska kanalen. Du måste visa upp det på avreseflygplatsen, hamnen eller stationen och igen vid ankomsten till Storbritannien.

ETA-ansökningar kan komma att avslås. Om så är fallet kan den sökande överklaga beslutet. Vid behov kan de behöva ansöka om visum i stället, men det är en mycket längre och mer komplicerad process.

Resa med brittiskt ETA för franska medborgare

Ett godkänt ETA ger en resenär tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien. Under denna tid får de röra sig fritt mellan de fyra konstituerande länderna England, Skottland, Wales och Nordirland. Det finns ingen inre gränskontroll som skiljer dessa länder åt.

Franska medborgare i Storbritannien

Frankrike och Storbritannien har nära historiska band. De två länderna har ofta varit rivaler i krig, men idag har de en stark relation. Franska är det vanligaste främmande språket i Storbritannien, medan engelska är det vanligaste i Frankrike. Den geografiska närheten innebär att många reser mellan de två länderna av olika anledningar. Även efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen är landet ett populärt resmål för franska besökare.

Det bor över 100 000 franskfödda personer i Storbritannien. Det största området med en fransk diaspora är staden London. Dessutom besöker mellan 3 och 4 miljoner franska turister Storbritannien varje år, och cirka 14 000 franska studenter läser vid brittiska universitet. Många franska resenärer kommer också till Storbritannien för att delta i kortvariga språkkurser eller bedriva affärsverksamhet.