ETA i Storbritannien för lettiska medborgare: En komplett guide

Nya reseregler kommer att påverka hur lettiska medborgare besöker Storbritannien på kortare vistelser. Från och med 2024 kommer Storbritannien att införa sitt obligatoriska ETA-system. Dessa nya resekrav innebär att medborgare från länder som inte behöver visum för att resa till Storbritannien, till exempel Lettland, nu måste ansöka om tillstånd i form av ett ETA. Läs mer om vad det nya ETA-systemet innebär för lettiska medborgare och hur du ansöker om det i guiden nedan.

Vad är UK ETA för lettiska medborgare

Storbritanniens nya ETA-system lanseras 2024, med en testutrullning året innan. ETA, eller Electronic Travel Authorization, är ett nytt krav för viseringsfria medborgare som reser in i Storbritannien. Det gör det möjligt för Storbritannien att bättre kontrollera och registrera besökare som anländer till landet. Det är utformat för att likna andra system som används runt om i världen, inklusive USA:s ESTA (Electronic System for Travel Authorization) och Kanadas eTA (Electronic Travel Authorization). EU och Lettland, liksom andra medlemsländer, har sitt eget ESTA-system (European Travel Information and Authorisation System), som påverkar visumfria resenärer utanför EU.

Storbritanniens nya ETA-system lanserades som en del av 2022 års Nationality and Borders Bill, ett lagförslag som syftar till att bättre kontrollera och registrera antalet invandrare. Syftet är att förbättra gränssäkerheten och digitalisera tillträdet till landet. Eftersom lettiska medborgare inte behöver visum för kortare vistelser i Storbritannien måste de nu ansöka om och få ett ETA innan de anländer till landet.

Det nya ETA-systemet kommer att beröra totalt 92 nationaliteter, inklusive Lettland och alla EU-länder utom Irland. Från och med 2024 kan letter besöka Storbritannien med ett ETA på upp till 6 månader åt gången. Detta omfattar turism, affärsresor, återföreningar och andra korta besök. För den som planerar att stanna längre, börja arbeta, gifta sig eller bosätta sig i landet är visum obligatoriskt.

Hur kommer det nya ETA-systemet att påverka lettiska medborgare?

Lettiska medborgare måste ansöka om ett ETA innan de påbörjar sin resa till Storbritannien. Detta kommer att påverka den bekvämlighet med vilken letterna tidigare besökte Storbritannien. Om det tidigare endast krävdes ett pass måste ett ETA nu ansökas om och erhållas av den sökande före ankomsten. Detta förändrar den fria rörlighet som letterna tidigare hade, eftersom det krävs mer planering för att resa till Storbritannien än för att resa inom EU.

Letterna kan nu behöva ansöka om ett ETA, men de behöver fortfarande inte visum. UK ETA för lettiska medborgare fungerar på samma sätt som ett viseringsundantag och består av en kort ansökan. Den lettiska sökanden behöver inte lämna in fysiska handlingar eller besöka ett visumcenter; allt görs online.

Ansöka om ETA i Storbritannien för lettiska medborgare

Vissa detaljer kring Storbritanniens ETA-ansökningsprocess håller fortfarande på att färdigställas. En fullständig lista över nationaliteter som är berättigade till ett ETA har dock publicerats, där Lettland och EU ingår. En ytterligare lista över förväntade krav är också känd. Dessa uppgifter kan komma att ändras i takt med att ETA testas.

Lettiska medborgare måste börja med att ansöka om ETA online via Storbritanniens officiella webbplats. Denna onlineansökan är utformad för att kunna fyllas i på högst 10 minuter. För att slutföra processen kommer den sökande att ombes besvara följande frågor

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett berättigat land, inklusive Lettland.
– Ett nytaget digitalt fotografi i passstorlek.
– Personuppgifter, inklusive fullständigt namn, födelsedatum och kontaktuppgifter.
– Syfte och närmare uppgifter om den sökandes resplaner i Förenade kungariket, inklusive datum.
– Ett kredit- eller betalkort för att betala ansökningsavgiften.

ETA omfattar också ett informationsformulär. Här efterfrågas uppgifter om eventuell tidigare brottslighet, invandringsbrott eller medlemskap i en förbjuden organisation. Detta måste fyllas i och besvaras sanningsenligt. Sökande med ett kriminellt förflutet måste ofta fylla i en standardvisering i stället för ett ETA.

Handläggning av ETA i Storbritannien för lettiska medborgare

ETA skickas först när den sökande har betalat den icke återbetalningsbara ansökningsavgiften. Därefter tar det mellan 48 och 72 timmar att behandla ärendet. När ETA har slutförts kommer den sökande att få en bekräftelse på att den sökande kan besöka Storbritannien.

Den sökande måste ansöka i god tid före det planerade resedatumet, minst 72 timmar före avresan. De bör också lämna en bufferttid i händelse av avslag eller förseningar. Ett ETA är nu obligatoriskt för inresa till Storbritannien, så resan får inte påbörjas förrän den sökande har fått sitt ETA. Transportföretagen förväntas kontrollera sina passagerare före ombordstigning för att säkerställa att de har laglig rätt att resa.

Lettiska resenärer kan resa in i Storbritannien via vilken rutt som helst med en ETA. På flygplatserna kommer ETA att accepteras via eGates för smidigare gränspassage. Vid färje- eller bilterminaler kommer ETA att kontrolleras av immigrationspersonal.

Resa med brittiskt ETA för lettiska medborgare

Ett UK ETA är giltigt för besökare till alla länder som ingår i Storbritannien inom en 6-månadersperiod. Lettiska ETA-innehavare kan fritt besöka England, Skottland, Wales och Nordirland utan ytterligare pappersarbete. Som EU-medlemmar kan de också besöka Republiken Irland utan visum. ETA accepteras dessutom som inresekrav i många brittiska kronbesittningar, som Isle of Man, Jersey och Guernsey.

Letterna i Storbritannien

Lettiska medborgare kan besöka Storbritannien med ett ETA utan att behöva ansöka om visum i upp till 180 dagar åt gången. Storbritannien och Lettland har starka historiska band, särskilt till följd av andra världskriget. Det finns gott om museer och attraktioner som lockar lettiska turister varje år, från British Museums vidsträckta samlingar till Stone Henge. Direktflyg finns från Riga till städer över hela Storbritannien, inklusive London, Edinburgh, Newcastle, Bristol, Leeds, Manchester och Nottingham.