ETA i Storbritannien för tyska medborgare: Allt du borde veta

Besökare som planerar att resa till Storbritannien 2024 bör vara medvetna om det nya ETA-systemet. UK ETA för tyska medborgare är ett resetillstånd som kommer att användas för att tillåta inresa till Storbritannien. Tyska medborgare är berättigade till viseringsundantag och behöver bara ett pass för att resa in i Storbritannien. I och med införandet av ETA-systemet måste tyska medborgare ansöka om ett ETA-tillstånd innan de reser till Storbritannien. Denna omfattande guide förklarar hur det nya brittiska ETA påverkar resenärer från Tyskland till Storbritannien och ger insikter om hur man ansöker om ett resetillstånd.

Vad är UK ETA för tyska medborgare?

Som en del av en plan för att förändra Storbritanniens gränser lade inrikesministeriet fram en lag om nationalitet och gränser. Lagförslaget inför universella krav på resetillstånd för att fylla luckan i avancerade tillstånd. Länder som är berättigade till elektroniskt resetillstånd (ETA) har viseringsfria restriktioner vid gränserna. Tyska medborgare behöver t.ex. bara ett pass för att resa in i Storbritannien. Med det nya brittiska ETA för tyska medborgare krävs förhandstillstånd innan tyskar tillåts resa in på brittiskt territorium.

Införandet av UK ETA är en del av ansträngningarna att förbättra gränskontrollen. För närvarande behöver vissa grupper av människor inte förhandstillstånd för att resa för kortare vistelser, och gränsmyndigheterna behöver mer information och tid för att bedöma de risker som resenärerna utgör. ETA kommer därför att göra det möjligt för besökare att ansöka om förhandstillstånd för att besöka landet, vilket ger gränsmyndigheterna tillräckligt med tid att utvärdera resenärens information och de risker som de utgör. Systemet ger tyska medborgare och transportföretag förhandsbesked om deras möjligheter att resa till Storbritannien. På samma sätt används elektroniska system för resetillstånd i Kanada, Australien och USA.

För närvarande håller den brittiska regeringen fortfarande på att lägga grunden för ETA-systemet, som kommer att införas 2024. Nationality and Borders Bill kommer att innehålla bestämmelser och regler för administrationen av ETA-systemet. I lagförslaget fastställs t.ex. invandringsregler för att avslå eller godkänna en ETA-ansökan.

Vilka är kraven för ETA i Storbritannien för tyska medborgare?

Det nya ETA-systemet i Storbritannien kommer att finnas tillgängligt online och kan bevilja tillstånd för kortare vistelser i Storbritannien. Tyska medborgare som planerar att resa till Storbritannien måste ansöka om ETA. Till skillnad från en brittisk visering för tyska medborgare kommer ETA att vara snabbare och enklare att få. Några av kraven för tyska medborgare som ansöker om ETA inkluderar följande:

– Personliga uppgifter: Resenärer måste lämna relevant personlig information under ansökan. Förutom det fullständiga namnet måste besökaren ange födelsedatum och kön. Det är viktigt att kontrollera stavfel och fylla i de obligatoriska avsnitten för att undvika avslag eller avslag på ansökan.
– Ett giltigt pass: Tyska resenärer måste visa upp ett giltigt pass där medborgarskapslandet och passnumret framgår. Det är viktigt att ange passets utfärdandedatum och utgångsdatum. Passet ska vara giltigt i minst tre månader från besökarens resedatum. Passet ska också vara biometriskt med ett nytaget digitalt foto som uppfyller riktlinjerna. Resenärer med andra nationaliteter bör ange informationen under ansökan.
– Kontaktuppgifter: ETA-ansökan ska innehålla giltig kontaktinformation för resenären. Det gör det lättare att kontakta resenärerna angående godkännande eller avslag av ETA. Besökare måste uppge sitt telefon- eller mobilnummer eller kontaktuppgifter till en förälder eller vårdnadshavare. Den sökandes e-postadress bör också anges eftersom UK ETA-status kommer att meddelas via e-post.
– Uppgifter om resplan: Resenären kan behöva lämna uppgifter om sin resplan och syftet med besöket i Storbritannien. Om besökaren planerar att resa till olika städer i Storbritannien bör de ange detaljer och bostadsort i Storbritannien.
– Information om betalning: Resenärer måste betala med kredit- eller betalkort online för att få sin ETA-ansökan behandlad i Storbritannien. Resetillståndet kommer endast att behandlas eller godkännas med betalningsuppgifterna.
– Frågor om behörighet: Den brittiska ETA-ansökan kräver att resenären besvarar behörighetsfrågor. Till exempel bör en besökare lämna uppgifter om tidigare invandringshistorik, inklusive gräns- eller visumavslag. Besökare som tidigare har dömts för brott bör också ange detaljer om sina brott och tidigare innehav eller användning av droger. Resenärer med anknytning till eller anklagelser om terrorism måste ange sin anknytning och tidigare anklagelser om terrorism. Hälsorelaterade frågor kommer också att ingå i ansökan. En besökare kan t.ex. behöva lämna uppgifter om vaccination eller immunisering.

Efter att ha angett de uppgifter som krävs i ansökningsformuläret kan resenärerna göra betalningen och skicka in ansökan online. Svaret på ansökan tar 48 till 72 timmar. Resenärer bör därför ansöka om ETA i god tid före resedatumet. Bekräftelse på UK ETA lämnas via e-post.

Vilka är fördelarna med UK ETA för tyska medborgare?

Onlineansökan och kort handläggningstid är de främsta fördelarna med UK ETA. Resenärer kan snabbt begära en ETA, även för resor med kort varsel. ETA-godkännandet tar 48 till 72 timmar, vilket är kortare än att ansöka om visum innan du besöker Storbritannien. Resenärer bör dock se till att de lämnar korrekt information för att undvika att ETA-tillstånd nekas.

UK ETA gynnar brittiska och tyska medborgare eftersom det ökar säkerheten i Storbritannien. Genom att kontrollera alla som reser in i och ut ur landet kan den brittiska regeringen garantera säkerheten för sina medborgare och utlänningar inom landets gränser.

UK ETA påskyndar också inresan till Storbritannien vid gränsövergångarna. Tyska resenärer kommer att passera gränsen utan att behöva visa upp ytterligare dokument. De automatiska kontrollerna vid gränskontrollstationerna skannar passet och kontrollerar statusen för ETA innan inresa i landet beviljas. Processen tar bara några minuter och besökarna behöver inte köa i timmar.

Resa till Storbritannien från Tyskland

Det brittiska ETA för tyska medborgare tillåter resor till Storbritannien för olika ändamål. Besökare kan resa genom Storbritannien i affärssyfte, t.ex. för att delta i konferenser och workshops. De får dock inte bedriva affärsverksamhet eller arbeta i landet utan visum eller arbetstillstånd.

Om du ansöker om ETA i Storbritannien kan tyska medborgare resa genom de länder som ingår i Storbritannien, inklusive Nordirland, Wales, England och Skottland. Besökare kan använda UK ETA för turism och utforska attraktioner och landmärken i regionen. Resenärer kan också använda tillståndet för att besöka Storbritannien för kortvariga studier eller medicinsk behandling.

UK ETA är giltigt för kortare vistelser i landet. Tyska medborgare kan använda resetillståndet i sex månader innan det löper ut. För mer information om ETA-kraven och ansökan, se ETA FAQS.