Information om ETA i Storbritannien för isländska medborgare

Från och med 2024 kommer alla resenärer som vill besöka Storbritannien att behöva ett ETA. Denna artikel innehåller information om isländska medborgare, inklusive hur de kommer att påverkas av ETA och riktlinjer för hur man ansöker om ett elektroniskt resetillstånd.

Vad är ETA i Storbritannien?

Efter viktiga ändringar i den brittiska regeringens Nationality and Borders Bill kommer Storbritannien att införa ett ETA-program (Electronic Travel Authorization) som ska vara fullt utbyggt i slutet av 2024. Det kommer att likna de befintliga system som används av USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Enligt villkoren i den nya lagstiftningen kommer alla brittiska gränser att bli helt digitaliserade, och ETA kommer att fungera som ett digitalt pass för utländska besökare. Den åtkomst som beviljas med ett enda ETA-tillstånd för Storbritannien omfattar England, Wales, Skottland och Nordirland.

För närvarande finns det totalt 92 länder som ingår i den regeringsutfärdade listan över nationer som kommer att kräva att deras medborgare ansöker om ett ETA (Island är en av dessa listade nationer). Alla resenärer från Island som vill besöka Storbritannien för en kortare vistelse måste ansöka om ett ETA.

ETA gäller för alla reseanledningar: affärsresor, studier, turism och fritid, besök hos vänner eller familj samt medicinsk behandling. Det kommer också att gälla alla transportmedel, och alla flygplatser, kusthamnar och Eurostar-tåghamnar kommer att ingå i det nya programmet.

Hur kommer det nya systemet att påverka isländska medborgare?

Före den föreslagna ändringen av förfarandet kunde alla isländska medborgare som ville resa till Storbritannien för en period på mindre än sex månader göra det utan att behöva ansöka om någon form av visum, så länge de vanliga besökskraven uppfylldes. Från och med 2024 krävs ETA i Storbritannien för isländska medborgare. Det ersätter inte det vanliga visum som alla icke-brittiska medborgare behöver om de vill arbeta i Storbritannien eller stanna längre än sex månader.

Vad är ansökningsprocessen för ett ETA?

Det nya ETA-systemet är föremål för slutliga ändringar, men det finns tillräckligt med detaljer för att ge isländska medborgare en tydlig bild av vad de ska göra och vad som krävs när de lämnar in en ETA-ansökan.

För att kunna göra en ansökan krävs följande krav:

– Ett giltigt isländskt pass (giltigt innebär att det måste vara i kraft vid tidpunkten för den planerade resan).
– Ett nytaget passfoto i digitalt format.

Applikationen kommer att fråga efter följande information:

– Personuppgifter – fullständigt namn, födelsedatum och aktuell bostadsadress.
– Passuppgifter – nummer, datum för utfärdande och utfärdandeland.
– Anställningsuppgifter – namn, adress och kontaktuppgifter till deras arbetsgivare.
– Reseuppgifter, inklusive syftet med besöket i Storbritannien och den adress som ska användas under vistelsen i landet.

ETA-sökande kommer också att uppmanas att lämna information om nationalitet (t.ex. dubbelt medborgarskap), tidigare invandringshistorik, anknytning till förbjudna grupper nu eller tidigare och eventuell brottshistorik.

Informationen kommer att kontrolleras mot nationella och internationella databaser som används av gränspolisen och den brittiska regeringen. Alla potentiella resenärer som anses utgöra ett hot mot den nationella säkerheten kommer att nekas ETA.

Hur behandlas ansökan?

En ETA-ansökan görs online. Det finns inget pappersbaserat eller personligt system. Varje ansökan måste åtföljas av en icke återbetalningsbar betalning med betalkort eller kreditkort. En ansökan som görs utan betalning kommer att ogiltigförklaras och lämnas obehandlad.

Behandlingen förväntas ta mellan 48 och 72 timmar, men det är tillrådligt att ansöka i god tid före ditt förväntade resedatum. Om ETA nekas kan resenären ansöka om visum, men det finns ingen garanti för att visumet kommer att utfärdas.

Hur kommer ett ETA att påverka inreseprocessen?

När en brittisk ETA-ansökan har beviljats tilldelas den resenären som ett digitalt tillstånd kopplat till passet.

Alla godkända ETA registreras i globala databaser för avancerad passagerarinformation. Detta gör det möjligt för internationella researrangörer att fortsätta att ansvara för att deras passagerare har relevanta resehandlingar och tillstånd för att resa in i Storbritannien. Isländska resenärer som inte kan uppvisa giltiga ETA-tillstånd kommer att nekas tillträde till tåg, båtar och flygplan som går in på brittiskt territorium.

Ett ETA i Storbritannien för isländska medborgare garanterar inte inresa till Storbritannien. Om gränskontrollen anser att någon är otillåtlig enligt brittisk lag kommer de att nekas inresa.

Vad är den tidsperiod som täcks av en ETA?

Ett ETA är giltigt i sex månader från och med utfärdandedatumet. Undantaget är om det pass som det är kopplat till tar slut innan 180-dagarsperioden har löpt ut.

Inga besökare från Island eller något annat av de 92 listade länderna kommer att kunna stanna i Storbritannien längre än giltighetstiden för deras nuvarande pass, oavsett hur mycket längre ETA är giltigt.

Om ett ETA löper ut medan besökaren befinner sig i Storbritannien måste en ansökan om ett nytt ETA göras. Ett nytt brittiskt ETA för isländska medborgare kommer att ha en ny giltighetstid på sex månader.

Under de 180 dagar som ett giltigt ETA gäller kommer isländska medborgare att kunna resa till de fyra länderna i Storbritannien, England, Skottland, Wales och Nordirland, så många gånger de vill. Tillståndet ger i princip 180 dagars obegränsad rörelsefrihet inom Storbritanniens gränser. Observera att du fortfarande måste visa fotolegitimation om du reser till Nordirland från det brittiska fastlandet.

De som söker mer information om processen och ansökan om ETA i Storbritannien för isländska medborgare kan göra det genom att besöka avsnittet med vanliga frågor.