Din kompletta guide till UK ETA för samoanska medborgare

När Storbritannien genomför sitt nya ETA-program kommer miljontals resenärer att påverkas. Systemet med digitala resetillstånd är tänkt att träda i kraft år 2024 och ersätta Storbritanniens nuvarande visumundantag. Samoanska besökare är bland dem som kommer att behöva ansöka om ett ETA innan de får resa in i Storbritannien. Läs vidare om det nya systemet, hur det fungerar och hur du ansöker om ett ETA.

Vad är UK ETA för samoanska medborgare?

Digitala system för resetillstånd blir allt vanligare i länder runt om i världen. Erfarna resenärer kanske redan känner till dessa program, som inkluderar ETA i Kanada och ESTA i USA. Det kommande ETA-systemet är Storbritanniens version av ett digitalt resetillstånd. Den har utformats som en del av ett regeringsprogram för att digitalisera gränserna. Det möjliggör bättre övervakning och kontroll av inresor till landet. Detta kommer i sin tur att förbättra säkerheten.

ETA införs som en ersättning för det program för viseringsundantag som för närvarande finns i Storbritannien. Det är inte en visering. Det är snarare ett resetillstånd. När ett ETA utfärdas till en besökare har de tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien.

Hur kommer samoanska resenärer att påverkas?

Samoa är medlem i Commonwealth of Nations. Det innebär att landet finns med på listan över de 92 länder med vilka Storbritannien har avtal om viseringsundantag. För närvarande behöver samoanska resenärer inga extra dokument för att resa in i Storbritannien förutom sina pass. Detta kommer att ändras när ETA-systemet träder i kraft. I fortsättningen kommer samoaner att behöva ansöka om ett ETA-tillstånd innan de kan resa till Storbritannien.

Det finns många olika anledningar till att samoaner väljer att besöka Storbritannien. Några av dessa inkluderar:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Det brittiska ETA för samoanska medborgare är ett ”one size fits all”-system som täcker alla dessa skäl och mer därtill. Alla samoaner som avser att resa till Storbritannien för en period på mindre än sex månader ska fylla i ETA-ansökningsformuläret, som förblir detsamma, oavsett orsaken till deras resa.

Många samoaner har ett nyzeeländskt pass. De kommer också att behöva ansöka om ett ETA enligt det nya systemet.

ETA-systemet har ingen inverkan på Förenade kungarikets viseringsprogram. Vissa samoaner behöver för närvarande visum för att resa till Storbritannien. Detta kommer inte att ändras, och de kommer fortfarande att behöva visum när det nya systemet träder i kraft. Samoaner som behöver visum för Storbritannien inkluderar de som vill bo permanent i landet, de som planerar att tillbringa mer än sex månader där och de som vill arbeta i Storbritannien.

Ansökan om ETA i Storbritannien för samoanska medborgare

Resenärer måste ansöka om ETA genom att fylla i ett onlineformulär. Det finns också en ansökningsavgift att betala, som kan göras online. Eftersom ETA är en del av ett digitalt system kommer det inte att finnas några offline-alternativ tillgängliga.

Viss information om ETA-kraven har publicerats. Detta kan fortfarande ändras, eftersom systemet ännu inte har slutförts. Alla detaljer har ännu inte bekräftats. Till exempel har priset på ansökningsavgiften ännu inte tillkännagivits. Andra krav kan komma att ändras innan programmet introduceras.

Även om denna information kanske inte är slutgiltig är den ändå värd att ta del av, eftersom den förbereder resenärerna på vad de kan förvänta sig av systemet. Vissa krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

ETA är avsett att förbättra säkerheten vid Förenade kungarikets gränser. Av denna anledning ombeds resenärer att lämna information om brottsregister etc. Sökande med kopplingar till organiserad brottslighet, terroristorganisationer eller gäng kan få avslag på sin ansökan, eftersom de anses utgöra en säkerhetsrisk.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas. Avgiften måste också betalas i sin helhet innan handläggningen kan påbörjas.

Handläggning av ETA i Storbritannien för samoanska medborgare

UK ETA kommer sannolikt att göras till ett transportvillkor. Detta har skett i andra länder med egna digitala resetillstånd, och flygbolagen kan neka ombordstigning för passagerare som inte har något tillstånd. Med detta i åtanke är det viktigt att samoaner som reser till Storbritannien fyller i sin ETA-ansökan i god tid. Det måste vara fullständigt behandlat och godkänt innan de når gaten.

Handläggningstiden för ETA är mycket kortare än för visum. Det kan ta upp till 72 timmar att behandla ärendet. Resenärer måste sedan visa sin godkända UK ETA för samoanska medborgare vid ombordstigningen på avreseflygplatsen och en gång till vid gränskontrollen i Storbritannien.

Det kommer att finnas ett system för överklagande av avslagna ETA-ansökningar. Om överklagandet avslås kan resenären ha möjlighet att ansöka om visum istället.

Att resa med UK ETA för samoanska medborgare

En samoansk medborgare med ett godkänt ETA har tillstånd att resa in i Storbritannien och stanna där i upp till sex månader. Under denna tid kan de anmäla sig till kurser, men de får inte arbeta. Resenärer kan flytta mellan England, Wales, Skottland och Nordirland, Storbritanniens fyra konstituerande länder, som de vill. ETA ger dem inte tillstånd att resa in i Republiken Irland, som är ett självständigt land.

ETA har ingen giltighet i något annat land än Storbritannien. Storbritannien är inte medlem i Schengens gemensamma reseområde eller Europeiska unionen, så resenärer kan inte resa fritt in i andra europeiska länder. Samoaner som vill besöka andra delar av Europa måste ta reda på vilka inresekrav som gäller innan de reser. EU:s eget digitala system för resetillstånd, ETIAS, kommer att införas inom kort, vilket sannolikt kommer att påverka samoanska resenärer.