Din kompletta guide till UK ETA för medborgare i Mikronesien

Om du planerar att besöka Storbritannien från och med 2024 måste du känna till det kommande brittiska systemet för elektroniska resetillstånd. Resenärer som för närvarande kvalificerar sig för programmet för viseringsundantag måste ansöka om ETA innan de går ombord på ett flyg till Storbritannien. Den här guiden förklarar hur det nya ETA i Storbritannien kommer att påverka personer som reser från Mikronesien och vill besöka Storbritannien. Det finns också råd om hur man får UK ETA för medborgare i Mikronesien.

Vad är UK ETA för medborgare i Mikronesien?

Det nya ETA-systemet i Storbritannien är en viktig del av den brittiska regeringens plan för att skapa världens mest effektiva system för laglig invandring och gränskontroll. Det digitala systemet kommer att införas före utgången av 2024 och kommer att följa samma principer som ETA-programmet i Kanada och det amerikanska ESTA. UK ETA är inte samma sak som visum. Med en mycket enklare ansökningsprocess fungerar ETA som ett digitalt tillstånd. Det ger besökare från utlandet tillstånd att resa in i Storbritannien.

Det finns för närvarande 92 länder som inte kräver visum för inresa till Storbritannien. Resenärer från dessa länder kan ansöka om ETA i Storbritannien om de planerar att besöka landet i mindre än sex månader. Besökare som reser med ETA får inte arbeta under vistelsen i landet. Giltiga skäl för besök inom ramen för programmet är turism, studier, besök hos familj/vänner, resa för medicinsk behandling eller resa in i Storbritannien i affärssyfte.

Vad innebär det nya systemet för medborgarna i Mikronesien?

Mikronesien är ett av 92 länder i världen som ingår i det nuvarande programmet för viseringsundantag för Storbritannien. Passinnehavare från Mikronesien har kunnat resa till Storbritannien utan visum. Detta kommer att förbli fallet, men de kommer nu att behöva ansöka om ETA för Förenade kungariket om de vill resa in i Förenade kungariket.

Med ett giltigt ETA i Storbritannien kan medborgare i Mikronesien resa in i Storbritannien för vistelser på upp till sex månader. Även om de inte har rätt att arbeta kan de skriva in sig på kurser. Mikronesiska medborgare som vill tillbringa en längre tid i Storbritannien eller som vill arbeta i landet måste ansöka om visum separat.

Hur man ansöker om ETA i Storbritannien för medborgare i Mikronesien

All information om det nya brittiska ETA har ännu inte slutförts, men regeringen har släppt information om ETA-berättigande. Medborgare i de 92 länder som för närvarande omfattas av programmet för viseringsundantag måste ansöka om ETA, och Mikronesien är ett av dessa länder.

En lista över ETA-krav har publicerats men kan komma att ändras innan informationen om systemet är färdigställd. Denna lista innehåller information om vad ETA-sökande kan förvänta sig av processen.

Medborgare i Mikronesien måste fylla i ETA-ansökan online. Systemet är endast digitalt. Det finns inga pappersbaserade alternativ tillgängliga. Resenärer bör ha alla nödvändiga uppgifter redo innan de fyller i formuläret. Denna information omfattar bl.a:

– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Ett giltigt biometriskt pass som har utfärdats av ett land på listan.
– Personlig information som inkluderar kontaktuppgifter, födelsedatum och uppgifter om anställning etc.
– Ett bank- eller kreditkort för att betala avgiften för ETA-ansökan i Storbritannien.
– Anledningen till resenärens besök i Förenade kungariket.
– Detaljer om resan, inklusive en adress i Storbritannien.

Sökande från Mikronesien kommer att uppmanas att lämna information om sitt förflutna. Detta inkluderar upplysningar om tidigare brottslig bakgrund eller tidigare medlemskap i en förbjuden organisation/grupp. De måste också avslöja om de har begått några tidigare invandringsbrott. Dessa uppgifter kommer att användas av immigrationsmyndigheterna för att avgöra om den sökande bör betecknas som en säkerhetsrisk för Förenade kungariket. Alla sökande som anses utgöra en fara för säkerheten för invånarna i Storbritannien kommer att få avslag på sin ansökan.

Hur behandlas ETA i Storbritannien för medborgare från Mikronesien?

Alla ETA-sökande måste betala en icke återbetalningsbar avgift med kredit- eller betalkort innan deras ansökan kan behandlas. När ansökan är ifylld och avgiften är betald börjar handläggningstiden. ETA-behandlingen kan ta upp till 72 timmar.

Resenärer från Mikronesien måste få sin ETA godkänd innan de kan resa in i Storbritannien. Ansökan måste lämnas in i så god tid att den kan behandlas före avresan. Om en sökande får avslag på sin ETA-ansökan kan han eller hon överklaga beslutet eller ansöka om visum. Denna process är mycket längre.

Alla resenärer som reser från Mikronesien till Storbritannien behöver en ETA, oavsett vilken typ av resa de planerar. Det krävs oavsett om resenären anländer till Storbritannien med flyg, tåg, bil eller färja. Av den anledningen bör resenärer se till att deras ETA är godkänt innan de påbörjar sin resa till Storbritannien.

Alla transportörer förväntas se till att resenärerna har en ETA som ett villkor för sin transport. Medborgare i Mikronesien som reser till Storbritannien måste visa upp sin godkända ETA när de anländer till flygplatsen, stationen eller hamnen. Underlåtenhet att uppvisa ETA kan betraktas som skäl att neka ombordstigning. När en resenär anländer till Storbritannien måste han eller hon återigen visa upp ett godkänt ETA som är kopplat till det biometriska passet.

Att resa med UK ETA för medborgare i Mikronesien

De länder som ingår i Förenade kungariket är England, Wales, Skottland och Nordirland. Innehav av ett giltigt ETA-tillstånd i Storbritannien ger mikronesiska medborgare fullständig rörelsefrihet mellan dessa länder.

Mikronesiska medborgare i Storbritannien

Mikronesien är ett land med mer än 116 miljoner invånare. Landets medborgare reser till Storbritannien av en mängd olika skäl, bland annat turism, högre utbildning och affärer. Resenärer från Mikronesien som vill veta mer om det inkommande programmet bör besöka den officiella FAQ-sidan för ETA.