ETA i Storbritannien för japanska medborgare: En omfattande guide

Japanska medborgare behöver inget visum för att resa in i Storbritannien (UK) för kortvariga turist-, fritids- eller affärsresor. Från och med 2024 måste dock japanska medborgare som reser till Storbritannien ha ett elektroniskt resetillstånd (ETA). Det är ett nytt digitalt tillstånd som är obligatoriskt för medborgare i länder som kan resa till England, Wales, Skottland och Nordirland utan visum för korta resor. Detta gäller även medborgare i Japan.

Här är en guide som hjälper japanska medborgare att navigera i det nya ETA-systemet i Storbritannien och skaffa ett ETA före besöket i Storbritannien. Det inkluderar krav, ansökningsprocess, reseförväntningar och mer.

Varför införs ETA i Storbritannien?

Införandet av det brittiska ETA-systemet är en del av den brittiska regeringens ansträngningar att digitalisera sina gränser och förbättra säkerheten. Syftet är att förhindra olagliga invandrare och organiserade brottssyndikat från att resa in i Storbritannien. Dessutom hjälper ETA till att identifiera hot mot den nationella säkerheten innan de når landets gränser.

UK ETA är också utformat för att förbättra gränskontrollen och effektivisera invandringsprocessen för i förväg verifierade resenärer med låg risk.

För japanska medborgare innebär UK ETA fördelar som inkluderar följande:

 • Det går snabbt och enkelt att ansöka om och få ett ETA godkänt.
 • Det är rimligt prissatt jämfört med liknande digitala resetillstånd som andra länder inför.
 • Du behöver bara ansöka om ett ETA vartannat år, inte varje gång du besöker Storbritannien.

Hur Storbritanniens ETA-system kommer att påverka japanska resenärer

När det brittiska ETA-avtalet börjar gälla för japanska medborgare 2024 måste de ansöka om och få ett godkänt ETA-avtal innan de reser till Storbritannien. Det krävs för medborgare utan visum oavsett transportsätt till Storbritannien. Oavsett om de anländer med flyg, på ett fartyg (t.ex. som en del av en kryssning) eller över land, t.ex. genom järnvägstunneln som förbinder Storbritannien med Frankrike, måste de uppvisa en ETA innan de går ombord på sitt flygbolag.

Ett brittiskt ETA är giltigt för följande reseändamål:

 • Korttidsvistelse på mindre än sex månader (180 dagar) för turism, kortare studier, besök hos vänner och familj samt tillåtna affärsaktiviteter och medicinska behandlingar.
 • Korttidsvistelse i upp till tre månader (90 dagar) med visumförmån för kreativa arbetstagare
 • Transitering genom Förenade kungariket (dvs. byte av flygplan), oavsett om man passerar brittisk gränskontroll eller inte

För att vara berättigad till ett ETA måste japanen uppfylla följande villkor:

 • Vara medborgare i ett land som har visumfrihet med Storbritannien. Japan finns med på listan över länder vars medborgare behöver ett ETA för att resa till Storbritannien.
 • Ha ett biometriskt pass som är giltigt i minst sex månader efter det planerade avresedatumet från Storbritannien.
 • Du har inte för avsikt att stanna, arbeta eller studera i Storbritannien längre än sex månader.
 • Du får inte ha ett brottsregister eller tidigare ha brutit mot immigrationsreglerna i Storbritannien eller någon annanstans.

Alla resenärer, även barn och spädbarn, måste få ett ETA innan de reser till Storbritannien. Föräldrar och vårdnadshavare kan ansöka om ETA för sina barn.

Personer som finns med i brottsregistret, tidigare har brutit mot immigrationsreglerna eller har dömts till fängelse i över 12 månader i Storbritannien eller någon annanstans kanske inte är berättigade till ett ETA. De kan behöva ansöka om visum i stället.

Det nya ETA-systemet kommer inte att påverka japanska medborgare som planerar att stanna i Storbritannien i mer än sex månader eller arbeta/bo där permanent. De kommer fortfarande att behöva ett lämpligt brittiskt visum.

Krav för att ansöka om ETA i Storbritannien för japanska medborgare

Japanska medborgare som är berättigade till ett ETA i Storbritannien måste uppfylla följande ansökningskrav:

 • Ett biometriskt pass utfärdat av Japan, vars medborgare inte behöver visum för att resa till Storbritannien för korta resor.
 • Ett nytaget digitalt passfoto
 • En giltig e-postadress
 • En fungerande elektronisk betalningsmetod, t.ex. kredit- eller betalkort, Apply Pay eller Google Pay

Ansöka om ETA i Storbritannien

Japanska medborgare kan ansöka om ett ETA online via den brittiska regeringens officiella webbplats eller app. Det tar bara några minuter att fylla i den brittiska ETA-ansökan . Det är helt online eller papperslöst, så det finns inget behov av personliga besök på konsulat eller viseringskontor.

Innan du ansöker om ETA ska du se till att du har alla krav och all information. Här är en steg-för-steg-guide för hur japanska medborgare kan ansöka.

 1. Ladda upp eller ta ett foto av det pass du ska använda för att resa till Storbritannien. Se till att du inkluderar bilden och de två raderna med siffror och bokstäver längst ner.
 2. Ladda upp ett nytaget passfoto eller ta ett foto med kameran på din enhet, om den har en sådan. Bilderna ska sparas som en jpeg-fil eller med filändelsen .jpg. Barn som är nio år eller yngre behöver inte ladda upp ett passfoto.
 3. Fyll i alla obligatoriska uppgifter. Dessa inkluderar personuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum), passuppgifter, anställningsuppgifter, hemadress och kontaktuppgifter.
 4. Svara på frågor om säkerhet och behörighet. Precis som alla andra besökare i Storbritannien måste kanadensiska ETA-sökande sanningsenligt uppge brottsregister, tidigare invandringsbrott och eventuella kopplingar till eller medlemskap i olagliga eller olagliga grupper eller organisationer.
 5. Betala för den brittiska ETA-ansökan online. En ETA-ansökan i Storbritannien kostar £10 styck. För att slutföra ansökan måste du betala avgiften online med ett kredit- eller betalkort, Apple Pay eller Google Pay.

När du har skickat in din ETA-ansökan online får du en bekräftelse via den e-postadress du angav.

Tips för att ansöka om ETA i Storbritannien

För att undvika vanliga misstag bör du följa dessa riktlinjer för en snabb och effektiv UK ETA online-ansökan.

 • Skicka med eller ta tydliga foton av hög kvalitet på ditt pass och dig själv. Se till att bilderna uppfyller specifikationerna för passfoto och är i fullfärg utan filter eller effekter.
 • Se till att du anger korrekta uppgifter och är så noggrann som möjligt. Om du lämnar falska eller felaktiga uppgifter eller till och med undanhåller information kan det leda till förseningar eller att din ansökan avslås.
 • Kontrollera i förväg om din betalningsmetod fungerar och om du har tillräckligt med pengar för att betala för ansökan online.
 • Var noga med att granska och dubbelkolla dina ansökningsuppgifter innan du skickar in dem.

Behandling och mottagande av ETA

När en brittisk ETA-ansökan lämnas in kommer systemet att dubbelkontrollera de uppgifter som lämnats in mot flera säkerhetsdatabaser för att kontrollera om den sökande är kvalificerad för ett ETA.

Ett beslut om ETA-ansökan skickas vanligtvis till den sökandes e-postadress inom tre dagar (72 timmar) efter inlämnandet. Vissa resenärer får ett omedelbart beslut, medan andra får vänta i mer än tre dagar.

Japanska medborgare rekommenderas att ansöka om ett ETA i Storbritannien innan de bokar sin resa till Storbritannien för att undvika förseningar.

Om ETA nekas kan personen lämna in en ny ETA-ansökan och betala avgiften igen. Om du gör det måste du först redogöra för varför du tidigare nekades ett ETA.

Att personer nekas ETA för resa till Storbritannien innebär inte nödvändigtvis att de inte kan besöka landet. Du kan fortfarande ansöka om ett lämpligt visum för att resa till Storbritannien. Att få ett brittiskt visum är dock en mer komplicerad process och kan ta längre tid än att få en ETA. Det är viktigt att anpassa sina resplaner därefter.

Resa med ett brittiskt ETA för japanska medborgare

Ett brittiskt ETA är digitalt kopplat till en persons pass. Det är giltigt i två år och medger flera korta besök som var och en varar högst sex månader per besök. Du måste ansöka om ett nytt ETA när tillståndet eller ditt pass löper ut, beroende på vilket som inträffar först, för att fortfarande få resa till Storbritannien.

Avresa till Förenade kungariket

Eftersom det är ett elektroniskt dokument behöver resenärerna inte ta med sig en fysisk kopia av sitt ETA. För japanska resenärer med flera pass, se till att resa till Storbritannien med samma pass som används i ansökan.

Innan du går ombord på ditt flyg, fartyg eller tåg kontrollerar transportörerna om du har rätt tillstånd att resa genom att skanna ditt pass. De kommer endast att tillåta ombordstigning för japanska resenärer som reser till Storbritannien och som kan uppvisa en godkänd ETA eller ett visum från Storbritannien.

Ankomst till Storbritannien

Ett godkänt ETA i Storbritannien garanterar inte tillstånd att resa in i Storbritannien. Vid ankomsten måste japanska medborgare med en godkänd ETA fortfarande lämna in sina identitetshandlingar till UK Border Force eller gå igenom en ePassport-gate, om det finns en sådan.

Var beredd att på begäran visa upp bevis på vidare resa eller en biljett för att lämna Storbritannien inom sex månader efter ankomsten. På begäran måste resenärer med ETA också vara beredda att visa att de har ekonomisk kapacitet att försörja sin vistelse i Storbritannien och sin hemresa.

Migrationsmyndigheterna kan neka inresa till Storbritannien även om resenärerna har en ETA om de inte klarar en gränskontroll eller inte uppfyller inresevillkoren.

Efter gränskontrollen kan japanska medborgare med ett godkänt ETA fritt resa mellan England, Skottland, Wales och Nordirland.

Inom Storbritanniens fyra delstater kan japanska besökare använda olika transportsätt, till exempel tåg, färjor och lokala flyg. Innan de går ombord på en färja eller ett inrikesflyg inom Storbritannien behöver de bara visa upp en ID-handling, vanligtvis ett pass eller körkort.

Ett ETA från Storbritannien är inte giltigt i Irland eller andra europeiska länder.

Ett ETA från Storbritannien tillåter inte inresa till Republiken Irland, som är ett separat land, och andra europeiska länder. Storbritannien är inte medlem i Europeiska unionen eller Schengens gemensamma resezon.

Japaner som vill besöka Irland eller andra europeiska länder måste informera sig om landets inresekrav innan de bokar sin resa.

För mer information om UK ETA, kan resenärer kontrollera ETA FAQ-sidan.