ETA i Storbritannien för botswanska medborgare: Vad du bör veta innan du åker

För närvarande omfattas medborgare i Botswana som vill resa till Storbritannien av landets program för viseringsundantag. Detta program kommer dock snart att upphöra och ersättas av det nya ETA-systemet. Detta kommer att påverka botswanska medborgare som reser till Storbritannien, liksom medborgare från över 90 andra länder. Läs den här guiden för att ta reda på hur det nya systemet kommer att påverka botswanska resenärer och vad de kan förvänta sig före och efter ankomsten till Storbritannien.

Vad är UK ETA för botswanska medborgare?

ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är ett nytt digitalt resesystem som förväntas införas av den brittiska regeringen före utgången av 2024. Detta program bygger på program som redan finns i länder som Förenta staterna och Kanada. Det ska ersätta Storbritanniens nuvarande program för viseringsundantag.

ETA är i princip ett digitalt formulär som ger besökare tillstånd att resa in i Storbritannien. Det fungerar som ett tillstånd och måste visas upp på flygplatsen före avresan och igen vid ankomsten. Många resenärer kommer att behöva ansöka om ett ETA, inte bara turister – systemet kommer också att omfatta besökare som kommer till landet på affärsresa, de som besöker vänner eller familj, studenter som är inskrivna på kurser i Storbritannien, samt personer som kommer till landet för att få medicinsk behandling.

Hur kommer det nya systemet att påverka Botswanas medborgare?

Liksom de flesta länder i Samväldet har Botswana ett program för viseringsundantag med Storbritannien. Detta innebär att botswanska medborgare för närvarande kan resa in i Förenade kungariket för kortare perioder utan att behöva ansöka om visum. ETA kommer inte att ändra på detta. Botswanier måste dock ha ett ETA-tillstånd innan de kan resa in i Storbritannien. Det är viktigt att notera att ETA inte är ett visum. Ansökningsprocessen är mycket enklare och snabbare än en visumansökan.

När ett brittiskt ETA för botswanska medborgare har utfärdats kan en resenär stanna i landet i upp till sex månader. De får inte arbeta under vistelsen i Förenade kungariket. Om de vill stanna i landet under en längre period eller om de avser att arbeta i Storbritannien måste de gå igenom en separat visumansökan.

Ansöka om ETA i Storbritannien för botswanska medborgare

Innan ETA-ansökan påbörjas bör resenärerna kontrollera att de uppfyller behörighetskriterierna. Botswanska medborgare finns med på ETA-listan. De bör också ta en titt på den offentliggjorda förteckningen över krav för ett ETA. Detta kan komma att ändras i framtiden när systemet träder i kraft. Den aktuella listan ger dock en överblick över vad varje sökande kan förvänta sig.

ETA-ansökningsformuläret finns endast tillgängligt online. Detta är ett helt digitalt system som är utformat för att hjälpa regeringen att uppnå sitt mål att digitalisera gränserna, så det finns inget pappersbaserat alternativ tillgängligt. När du fyller i formuläret bör du se till att du redan har förberett all nödvändig information, t.ex:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt foto som uppfyller kraven för passfoto.
– Personuppgifter, t.ex. födelsedatum, anställningsuppgifter, kontaktuppgifter osv.
– Syfte med besöket i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, inklusive deras adress under vistelsen i landet.
– Betalning av ETA-avgiften.

Utöver denna information kommer de sökande att behöva lämna uppgifter om sitt förflutna. ETA-sökande kommer att tillfrågas om de har ett brottsregister, om de någonsin har begått några invandringsbrott och om de är eller någonsin har varit medlem i en förbjuden grupp eller organisation. Om de anses utgöra en säkerhetsrisk för Förenade kungariket kommer deras ansökan inte att godkännas.

Behandling av UK ETA för botswanska medborgare

ETA har en behandlingstid på upp till 72 timmar. Formuläret måste fyllas i fullständigt och den icke återbetalningsbara avgiften måste betalas innan handläggningsperioden kan börja.

Många flygbolag och andra transportörer förväntas göra en godkänd ETA till ett villkor för befordran. Därför är det viktigt att resenärer ansöker om sitt ETA i tillräckligt god tid för att det ska hinna behandlas innan de anländer till flygplatsen. Passagerare som når sin gate utan att kunna visa upp en godkänd ETA för flygbolagets personal kan nekas ombordstigning.

Om ett ETA av någon anledning avslås kan resenären överklaga beslutet eller gå igenom en separat process för visumansökan. Detta kommer att ta betydligt längre tid, så det är något att ha i åtanke när man gör ansökan. Resenärer kommer att behöva visa upp bevis på sin beräknade ankomsttid på avreseflygplatsen och återigen vid ankomsten till Förenade kungariket.

Att resa med UK ETA för botswanska medborgare

När det brittiska ETA-intyget för botswanska medborgare har godkänts kan en resenär tillbringa upp till sex månader i Storbritannien. Inom Storbritannien kan de åtnjuta fri rörlighet. Även om Förenade kungariket består av fyra länder finns det ingen inre gränskontroll. Därför kan en resenär med ett giltigt ETA besöka England, Skottland, Wales och Nordirland som de vill. De kan resa internt med flyg, tåg, färja eller bil.

ETA gäller endast för Förenade kungariket. Eftersom Storbritannien varken är medlem i Europeiska unionen eller Schengenområdet, kommer ett godkänt ETA inte att ha några fördelar eller giltighet för resenärer som vill besöka andra europeiska länder. De som planerar att korsa gränsen till Republiken Irland, ta tåget till Frankrike eller besöka något annat europeiskt land som en del av sin resa måste ta reda på de relevanta inresekraven och ansöka om eventuella papper eller tillstånd separat.

Botswanska besökare i Storbritannien

Botswana var tidigare det brittiska protektoratet Bechuanaland, men blev självständigt 1966. Landet har fortfarande starka band till Storbritannien och dess första president, den store patrioten Seretse Khama, utnämndes till KBE av drottning Elizabeth II. Det är ett litet land med en befolkning på bara 2,3 miljoner människor och en exceptionellt låg befolkningstäthet, tack vare de ogästvänliga förhållandena i Kalahariöknen.

Trots sin ringa storlek är Botswana en av världens snabbast växande ekonomier, mycket tack vare sin blomstrande diamantindustri. Detta innebär att allt fler botswanska medborgare besöker Storbritannien för affärer och nöjen. Storbritannien har en liten botswansk diaspora, och medlemskapet i Commonwealth innebär att relationerna mellan de två länderna är vänskapliga, så detta skapar en positiv bakgrund för besökare.