Komplett guide till UK ETA för Kittitian och Nevisian medborgare

Storbritannien håller för närvarande på att införa sitt nya ETA-system, som ska vara på plats senast år 2024. Detta program kommer att ersätta det nuvarande systemet för viseringsundantag och kommer att påverka resenärer från ett antal länder, däribland Saint Kitts och Nevis. Läs vidare för en komplett guide till det nya ETA, inklusive information om vad du kan förvänta dig av programmet och hur du ansöker.

Vad är UK ETA för medborgare i Kittitian och Nevisian?

Erfarna resenärer kanske redan känner till USA:s ESTA eller Kanadas ETA, system som har inspirerat Storbritanniens nya ETA-program. Dessa system inför digitala resetillstånd, vilket ger regeringen större kontroll och överblick över de personer som reser in i landet och bidrar till att öka säkerheten vid gränsen. UK ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är en del av en regeringsplan för att digitalisera landets gränser. Det kommer snart att ersätta det nuvarande brittiska systemet med viseringsundantag.

ETA är ett digitalt tillstånd, inte en visering. Innehavare av ETA har tillstånd att resa in i Storbritannien och kan tillbringa upp till sex månader i landet. Det ersätter eller påverkar inte viseringssystemet, och resenärer som för närvarande behöver visering för att resa in i Storbritannien kommer fortfarande att behöva det när ETA-programmet träder i kraft.

Hur kommer resenärer från Kittitian och Nevis att påverkas?

Storbritannien har avtal om viseringsundantag med ett antal olika länder, inklusive medlemmarna i Commonwealth of Nations. Saint Kitts och Nevis är ett samväldesland och finns med på listan. För närvarande behöver resenärer från St Kitts och Nevis bara sitt pass för att resa in i Storbritannien och behöver inte ansöka om några ytterligare handlingar. Detta kommer att ändras när ETA-systemet träder i kraft. I framtiden kommer medborgare i Saint Kitts och Nevis att behöva ett ETA, förutom sitt pass, om de vill resa till Storbritannien.

Storbritannien har starka historiska band med Saint Kitts och Nevis, och det är ett populärt resmål. Resenärer från Saint Kitts och Nevis kommer till Storbritannien av många olika skäl. Några av dessa skulle kunna vara följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

UK ETA för medborgare i Kittitian och Nevis kommer att utfärdas till resenärer som reser av något av ovanstående skäl. Det finns bara ett ansökningsformulär, som alla resenärer ska fylla i. Ett godkänt ETA ger Kittians och Nevians möjlighet att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien.

Viseringssystemet kommer inte att ändras genom införandet av ETA. Detta innebär att resenärer från Kittitian och Nevis som för närvarande behöver visum fortfarande kommer att behöva det. De som t.ex. vill arbeta i Storbritannien, bo där permanent eller tillbringa en längre tid (mer än sex månader) där måste alla ansöka om visum, eftersom ETA inte täcker deras omständigheter.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Kittitian och Nevis

ETA-ansökningsformuläret kommer endast att finnas tillgängligt online. Det underliggande syftet med ETA-systemet är att digitalisera Storbritanniens gräns, så ansökningsformuläret är bara digitalt.

Innan besökarna gör upp sina resplaner uppmanas de att ta en titt på den publicerade listan över krav för ETA-ansökan. Det är viktigt att vara medveten om att denna information ännu inte har färdigställts och att den kan komma att ändras innan systemet införs. Alla detaljer har ännu inte bekräftats. Till exempel har kostnaden för ETA-ansökningsavgiften ännu inte offentliggjorts. Trots detta är det ändå en bra idé för resenärer att titta på dessa krav, eftersom de kommer att se vad de kan förvänta sig av programmet. Några av kraven för ETA är följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

ETA är utformat för att förbättra kontrollen av Storbritanniens gränser, och det inkluderar en mer effektiv säkerhetskontrollprocess. Resenärer med kopplingar till terroristorganisationer, gäng eller organiserad brottslighet kan få avslag på sina ansökningar om de anses utgöra ett hot mot säkerheten i Storbritannien.

De sökande måste fylla i sina blanketter korrekt och betala hela ansökningsavgiften innan ansökan kan behandlas. Avgiften kan betalas online med ett betal- eller kreditkort.

Handläggning av UK ETA för medborgare i Kittitian och Nevis

Det förväntas att lufttrafikföretagen kommer att göra en godkänd ETA till ett transportvillkor för resor till Storbritannien. Resenärer bör därför fylla i sin ansökningsblankett i god tid så att den hinner behandlas innan de påbörjar sin resa. De förväntas visa upp sin godkända ETA för medborgare i Kittitian och Nevis två gånger – först på avreseflygplatsen och sedan vid gränskontrollen vid ankomsten till Storbritannien. En passagerare som inte kan uppvisa ett ETA kan nekas ombordstigning.

En ETA-ansökan kan ta upp till 72 timmar att behandla innan den godkänns eller avslås. Avslagna ETA-ansökningar kan överklagas. Om överklagandet misslyckas kan resenärerna fortfarande ha möjlighet att ansöka om visum för att resa till Storbritannien. Detta är en mycket längre och mer komplicerad process.

Att resa med UK ETA för medborgare i Kittitian och Nevis

När en medborgare i Kittitian och Nevis har fått ett ETA har de tillstånd att resa in i Storbritannien och stanna där i upp till sex månader. Under denna period får de inte arbeta lagligt, men de kan skriva in sig på en kurs. Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. Det finns ingen gränskontroll mellan dem, vilket möjliggör fri rörlighet. ETA har dock ingen giltighet i Republiken Irland, som är ett självständigt land.

Om en resenär från Saint Kitts och Nevis vill besöka andra europeiska länder som en del av sin resa, bör de ta reda på de relevanta inresekraven. Storbritannien är inte medlem i Schengenområdet för fri rörlighet eller i Europeiska unionen, och ETA är inte giltigt för inresa i något av de andra länderna. ETIAS, Europeiska unionens eget digitala system för resetillstånd, är för närvarande under utveckling.