Din kompletta guide till den nya brittiska ETA för tonganska medborgare

För närvarande håller Storbritannien på att utveckla ett nytt program för digitala resetillstånd, ETA. Detta system, som ska lanseras senast 2024, kommer att ersätta det nuvarande systemet med viseringsundantag. Tonganska besökare i Storbritannien är bland de resenärer som kommer att påverkas av införandet av ETA. Läs den här guiden för att lära dig allt om hur det nya reseprogrammet kommer att fungera och ta reda på hur du ansöker om ett ETA.

Vad är UK ETA för tonganska medborgare?

Under de senaste åren har många olika länder i världen utvecklat digitala resetillstånd för besökare. De som reser ofta kanske redan känner till några av dessa program, t.ex. ESTA i USA och ETA i Kanada. Som dessa kommer Storbritanniens nya ETA, eller Electronic Travel Authorization, att göra det möjligt för besökare att resa in i landet utan att ansöka om visum. Istället kommer de att kunna resa in med ett digitalt resetillstånd.

ETA är en del av ett bredare brittiskt regeringsprogram för att digitalisera landets gränser. När det införs kommer det att ge regeringen större kontroll över personer som reser in i landet, vilket möjliggör effektivare gränskontroll och gör det lättare att upptäcka potentiella hot mot Förenade kungarikets säkerhet.

Hur kommer tonganska resenärer att påverkas?

Tonga är medlem i Commonwealth of Nations. Liksom andra länder i Samväldet finns landet med på listan över de 92 länder med vilka Storbritannien har ingått avtal om viseringsundantag. Detta innebär att tonganska medborgare inte behöver ansöka om visum för att besöka Storbritannien. Enligt det nuvarande systemet kan innehavare av tonganska pass resa in i landet utan att behöva skaffa några ytterligare dokument. Detta kommer att ändras när det nya ETA-systemet lanseras, eftersom tongierna nu kommer att behöva ansöka om ett ETA innan de reser.

Storbritannien har länge varit ett populärt resmål för Tongaborna. De två länderna har historiska band, och Tonga är fortfarande medlem i samväldet. Tonganska besökare kommer till Storbritannien av ett antal olika skäl. Dessa kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Oavsett anledningen till en enskild resenärs besök i Storbritannien måste de ansöka om ett ETA för tonganska medborgare. Ansökningsformuläret är ”en storlek passar alla”, så alla sökande kommer att använda samma formulär, oavsett vad deras skäl för att resa kan vara. När de har fått ett ETA beviljat kan de stanna i Storbritannien i upp till sex månader.

Det finns vissa omständigheter under vilka resenärer från Tonga måste ansöka om visum för att resa in i Storbritannien. Införandet av ETA-programmet kommer inte att ändra på detta, och systemet för viseringsansökningar kommer inte att ändras på något sätt av det nya ETA-programmet. Tongabor som vill arbeta i Storbritannien, bo där permanent eller tillbringa mer än sex månader i landet måste ansöka om visum, både enligt status quo och efter att ETA-systemet har trätt i kraft.

Ansökan om ETA i Storbritannien för tonganska medborgare

Resenärer från Tonga kan ansöka om ETA med hjälp av ett onlineformulär som kommer att utfärdas av den brittiska regeringen. Eftersom ETA är en del av ett större program som endast är digitalt, kommer pappersbaserade alternativa formulär inte att finnas tillgängliga. Avgiften för ETA-ansökan måste också betalas online.

I ansökningsformuläret online måste resenärerna fylla i ett antal fält med information om sig själva, sin bakgrund och sina resplaner. Vissa detaljer om dessa krav för ETA har offentliggjorts, men det exakta formatet på ansökningsformuläret och formuleringen av frågorna kan fortfarande komma att ändras. Systemet har ännu inte färdigställts, så viss information är inte tillgänglig för närvarande. Det är till exempel känt att ETA kommer att ha en ansökningsavgift, men priset har inte tillkännagivits ännu. Även om denna information kan ändras bör resenärer ändå ta en titt på den, eftersom den ger dem en allmän uppfattning om hur ansökan kommer att se ut. Några av kraven omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Ett av huvudskälen till införandet av det nya ETA-systemet är säkerheten. Resenärerna uppmanas att lämna ut känslig information om sitt förflutna så att de brittiska myndigheterna lättare kan upptäcka potentiella säkerhetsrisker. En sökande med kopplingar till terroristgrupper, organiserad brottslighet eller gäng kan få sin ansökan avslagen.

Sökande bör vara noga med att fylla i sina formulär för att se till att de gör det korrekt. När den är fullständigt ifylld och ansökningsavgiften betald kan ansökan gå vidare till handläggningsfasen. Ofullständiga eller obetalda ansökningar kommer inte att behandlas.

Handläggning av UK ETA för tonganska medborgare

Det förväntas att ETA kommer att ta upp till 72 timmar i handläggningstid. Om det lyckas behöver resenären inte vidta några ytterligare åtgärder. De har nu tillstånd att resa in i Storbritannien och kan påbörja sin resa. De ska vara beredda att visa upp sitt godkända ETA för tonganska medborgare vid boarding gaten på avreseflygplatsen och igen vid ankomsten till Storbritannien.

Om en ETA-ansökan avslås kan den sökande gå igenom överklagandesystemet om han eller hon så önskar. Sökande som får avslag på sin överklagan kan i stället ansöka om ett visum för att besöka Storbritannien, men det är en mycket längre process.

ETA förväntas bli ett villkor för transport. Om en passagerare inte kan uppvisa en godkänd ETA på sin avreseflygplats kan de nekas ombordstigning. Med tanke på detta är det oerhört viktigt att resenärer organiserar sig väl. De måste lämna in sin ansökan i god tid så att det finns tillräckligt med tid för handläggningen.

Resa med brittiskt ETA för tonganska medborgare

Med ett godkänt ETA kan en tongansk resenär resa in i Storbritannien och stanna där i upp till sex månader. De kan resa fritt mellan de fyra länder som ingår i Förenade kungariket, dvs. England, Wales, Skottland och Nordirland. Den självständiga republiken Irland, med vilken Storbritannien delar sin enda landgräns, omfattas inte av ETA.

Tongabor som vill besöka andra länder måste ta reda på vilka inresekrav som gäller. Storbritannien är inte med i Europeiska unionen eller Schengenområdet, och ETA har ingen rättslig giltighet i andra delar av Europa.