ETA för panamanska medborgare i Storbritannien: En komplett vägledning

Senast 2024 kommer Storbritannien att ersätta sitt nuvarande system för viseringsundantag med det nya ETA. Detta kommer att påverka många besökare i landet, inklusive resenärer från Panama. Läs vidare för att få reda på allt om det nya programmet, vad du kan förvänta dig när du reser och hur du ansöker om ett ETA.

Vad är UK ETA för panamanska medborgare?

Det nya ETA-programmet, som står för Electronic Travel Authorization, införs som en ersättning för det nuvarande systemet med viseringsundantag. Detta system, som ingår i den brittiska regeringens plan för att digitalisera landets gränser, bygger på liknande system som redan används i andra länder, till exempel ESTA i Förenta staterna eller ETA i Kanada. Det ger regeringen större möjligheter att övervaka personer som reser in i landet, ha större uppsikt över resenärer och identifiera säkerhetsrisker.

ETA är inte en visering – det är ett digitalt resetillstånd. Resenärer som för närvarande behöver visum för att resa in i Storbritannien kommer fortfarande att behöva det och kommer inte att påverkas av det nya systemet.

Hur kommer resenärer från Panama att påverkas?

Panama finns med på listan över 92 länder med viseringsundantag med Storbritannien. Medborgare i dessa länder behöver inget visum för att resa in i Storbritannien och kan tillbringa upp till sex månader där utan någon form av pappersarbete förutom sitt pass. Detta kommer att ändras när det nya programmet införs. Resenärer måste ansöka om det nya brittiska ETA för panamanska medborgare, annars kommer de inte att tillåtas resa in i landet.

Många panamanier kommer till Storbritannien för att semestra. Detta är dock inte den enda anledningen till att de reser. Deras skäl att besöka Storbritannien kan vara följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Alla panamanier som vill tillbringa mindre än sex månader i Storbritannien, oavsett skälet till resan, måste ansöka om ett ETA. Ansökningsprocessen ändras inte beroende på skälet till resan. Resenärer från Panama som har ett ETA kan sedan besöka Storbritannien i upp till sex månader.

Panamanier som för närvarande behöver visum för Storbritannien kommer fortfarande att behöva visum enligt det nya systemet. Detta gäller även dem som planerar att arbeta i landet, bo där permanent eller tillbringa mer än sex månader där. ETA-programmet är helt skilt från systemet för viseringsansökningar, och förfarandet för att ansöka om visering kommer inte att påverkas av införandet av det nya ETA-systemet.

Ansökan om ETA i Storbritannien för panamanska medborgare

Panamanier som vill resa till Storbritannien måste fylla i ETA-ansökningsformuläret. Detta är endast tillgängligt online, eftersom ETA-systemet är utformat för att vara helt digitalt. När de ansöker måste panamanerna också betala en ansökningsavgift. Även detta kan betalas online med ett betal- eller kreditkort.

För närvarande finns viss information om kraven för ETA-ansökan tillgänglig. Denna information är ofullständig i vissa områden. Till exempel har priset på ETA-ansökningsavgiften ännu inte bekräftats. Vissa detaljer kan också komma att ändras innan systemet är färdigställt. Panamanska resenärer rekommenderas dock att titta på den aktuella listan över krav, som ger dem en uppfattning om hur systemet kommer att se ut. Några av de förväntade kraven inkluderar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Den sista punkten på listan är avgörande för ETA:s säkerhetsaspekt. En viktig anledning till införandet av det nya systemet är att förbättra skyddet av Storbritanniens gränser och identifiera resenärer som kan utgöra ett hot mot landet eller dess medborgare. Resenärer som pekas ut som potentiella säkerhetsrisker kommer att få sina ansökningar avslagna.

De sökande måste fylla i formuläret och betala hela avgiften innan deras ansökan kan behandlas.

Handläggning av UK ETA för panamanska medborgare

I andra länder med liknande digitala resetillstånd har transportörer gjort ett godkänt tillstånd till ett villkor för transport. Detta kommer sannolikt att ske även i Storbritannien. Resenärer bör förbereda sin resa genom att ansöka om ETA i god tid. Om de kommer till sin avreseflygplats och inte kan visa upp ett godkänt UK ETA för panamanska medborgare vid gaten, är det möjligt att de kommer att nekas ombordstigning.

ETA-ansökan förväntas ta upp till 72 timmar att behandla. Om det godkänns behöver resenärerna inte mer pappersarbete för sin resa till Storbritannien. De måste visa sin ETA på avreseflygplatsen och igen när de anländer till landet.

Om en ETA-ansökan avslås har den sökande några alternativ. De kan ha möjlighet att överklaga beslutet. De har också möjlighet att ansöka om visum i stället. Visumansökningar är mer komplicerade än ETA-ansökningar och kommer att ta betydligt längre tid att behandla.

Att resa med UK ETA för panamanska medborgare

Med ett godkänt ETA kan panamanerna resa in i Storbritannien och stanna där i upp till sex månader. De får inte arbeta medan de är i landet, men de kan skriva in sig på kurser om de vill. De fyra länder som utgör Storbritannien, dvs. England, Skottland, Wales och Nordirland, har inga gränskontroller som skiljer dem åt. Detta innebär att panamanska innehavare av ett ETA kan resa mellan de fyra länderna med de färdmedel som de föredrar, utan att behöva mer pappersarbete. Republiken Irland är dock ett självständigt land och ETA gäller inte där.

Om en resenär från Panama vill besöka andra delar av Europeiska unionen måste de ta reda på de relevanta inresekraven före resan. ETA ger endast tillstånd att resa in i Storbritannien, inte i några andra europeiska länder, eftersom Storbritannien inte är medlem i Europeiska unionen eller Schengenområdet för gemensamt resande. Resenärer i Panama rekommenderas att också titta på ETIAS-systemet. Detta är EU:s egen version av ett digitalt resetillstånd, som för närvarande är under utveckling och snart kommer att införas.