Komplett guide till UK ETA för guatemalanska medborgare

Storbritanniens nuvarande system för viseringsundantag kommer snart att ändras till det nya ETA-programmet. Detta system, som ska införas senast 2024, kommer att påverka resenärer från Guatemala. Läs vidare för en komplett guide med allt som guatemalanska medborgare behöver veta innan de reser till Storbritannien.

Vad är UK ETA för guatemalanska medborgare?

ETA, som står för Electronic Travel Authorisation, är ett nytt program som är avsett att ersätta det nuvarande brittiska systemet med viseringsundantag. Det bygger på system som under senare år har införts i andra länder, t.ex. det amerikanska ESTA eller det kanadensiska ETA. I likhet med dessa program ger ETA regeringen större kontroll över personer som kommer in i landet och tillhandahåller ett starkare sätt att kontrollera potentiella säkerhetsrisker.

ETA är helt fristående från Förenade kungarikets viseringsprogram. Det är inte ett visum och har en mycket enklare ansökningsprocess än ett visum skulle ha. Istället fungerar det som ett slags digitalt resetillstånd som ger innehavaren tillstånd att resa in i Storbritannien. När den träder i kraft kommer guatemalanska medborgare att vara en av de grupper som påverkas. De måste ansöka om ett ETA innan de reser till Storbritannien.

Hur påverkar ETA resenärer från Guatemala?

Guatemala är ett av de 92 länder som har avtal om viseringsundantag med Storbritannien. Resenärer från dessa länder kan, enligt det nuvarande systemet, resa in i Storbritannien utan att behöva fylla i några papper. Detta kommer att ändras under det nya programmet, eftersom dessa resenärer kommer att behöva ansöka om ett ETA.

ETA i Storbritannien för guatemalanska medborgare ger resenärer tillstånd att stanna i Storbritannien i upp till sex månader. De kan komma till Storbritannien av ett antal olika skäl, t.ex. de som beskrivs nedan:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Oavsett anledningen till deras besök i Storbritannien kommer alla guatemalanska resenärer att gå igenom samma ETA-ansökningsprocess. Det finns vissa undantag, precis som det finns undantag från det nuvarande programmet för viseringsundantag. Guatemalaner som hoppas kunna bo permanent i Storbritannien, stanna där i mer än sex månader eller arbeta där måste alla ansöka om visum. Förfarandet för viseringsansökan är helt skilt från ETA.

Ansökan om ETA i Storbritannien för guatemalanska medborgare

Guatemalaner som planerar att besöka Storbritannien bör titta på den publicerade listan över krav för ETA. Några av dessa krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personuppgifter, vilket inkluderar olika uppgifter, såsom födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Vissa grundläggande uppgifter om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. resenärens adress under vistelsen i landet.
– Betalning av avgiften för ETA-ansökan.

Denna information kan komma att ändras. ETA-systemet har ännu inte införts, och vissa detaljer kan komma att ändras när det färdigställs. Informationen ovan ger dock en allmän överblick över vad resenärer kan förvänta sig av det nya programmet.

Utöver de krav som anges ovan måste de sökande lämna information om sitt förflutna, inklusive eventuella brottsregister, tidigare invandringsbrott och eventuellt medlemskap (tidigare eller nuvarande) i en förbjuden grupp eller organisation. ETA är utformat för att hjälpa till att flagga resenärer som kan utgöra ett potentiellt hot mot säkerheten i Förenade kungariket eller dess medborgare. ETA-sökande med allvarliga tidigare brott kan betraktas som en risk och kommer att få sin ansökan avslagen.

ETA-sökande måste fylla i ansökan online. Detta är ett helt digitalt system, och det kommer inte att finnas någon möjlighet att göra en postansökan.

Behandling av ETA i Storbritannien för guatemalanska medborgare

En godkänd ETA kan betraktas som ett transportvillkor av researrangörer. Det innebär att resenärer måste påbörja sin ansökan i god tid. Om de kommer till gaten på flygplatsen utan att kunna visa upp en ETA för personalen kan de nekas ombordstigning.

Som en del av ansökningsprocessen måste sökande betala en icke återbetalningsbar avgift. När ansökan har fyllts i och avgiften har betalats i sin helhet anses ansökan vara fullständig och kan nu behandlas.

En ETA-ansökan kan ta upp till 72 timmar att behandla, så sökande bör ha detta i åtanke. De måste visa upp sin ETA på avreseflygplatsen och igen vid ankomsten till Storbritannien.

I vissa fall kommer en ETA-ansökan att avslås. Om detta inträffar har den sökande några alternativ att ta till. Först kan de överklaga beslutet. Om detta misslyckas kan de i stället ansöka om visum. Detta är en mer komplicerad process och innebär en mycket längre handläggningstid. Resenärer med ett allvarligt brottsregister som nekas ETA kan ha möjlighet att ansöka om visum istället.

Att resa med UK ETA för guatemalanska medborgare

Ett godkänt ETA i Storbritannien för guatemalanska medborgare ger en resenär tillstånd att resa in i Storbritannien och tillbringa upp till sex månader där. Inom Storbritannien finns fyra konstituerande länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. Det finns ingen gränskontroll mellan de fyra länderna, så en resenär med ett ETA kan röra sig fritt mellan dem. Republiken Irland är självständig, och ETA är inte en giltig resehandling där.

Storbritannien är inte en del av Schengenområdet och är inte längre en medlemsstat i Europeiska unionen. Detta innebär att ETA tillåter guatemalaner att besöka Storbritannien, men det ger dem inte tillstånd att resa in i något annat europeiskt land. Guatemalaner som vill fortsätta sin resa genom att besöka andra länder i Europa måste undersöka de relevanta inresekraven. Europeiska unionen håller för närvarande på att införa sitt eget elektroniska resetillstånd, kallat ETIAS.