Din kompletta guide till ETA i Storbritannien för maltesiska medborgare

Före år 2024 kommer Storbritannien att införa sitt nya ETA-system. Detta ersätter det nuvarande programmet för viseringsundantag och kommer att påverka maltesiska resenärer som besöker Storbritannien. Läs vidare för att lära dig allt om hur ETA-systemet kommer att fungera, vad resenärer behöver göra innan de påbörjar sin resa och hur man ansöker om sitt ETA.

Vad är UK ETA för maltesiska medborgare?

ETA-programmet står för Electronic Travel Authorisation (elektroniskt resetillstånd). Det är ett nytt statligt system som inspirerats av liknande system som har införts i andra länder under de senaste åren, t.ex. det amerikanska ESTA eller det kanadensiska ETA. Som en del av den brittiska regeringens plan för att digitalisera gränserna ger det myndigheterna större kontroll över personer som reser in i landet och gör det möjligt att övervaka potentiella säkerhetshot mer effektivt.

ETA är inte en visering. I stället ersätter det det nuvarande systemet med undantag från viseringskravet. Ansökningsprocessen kan genomföras helt online och är mycket enklare och snabbare än en visumansökan. Resenärer som har ett ETA har tillstånd att resa in i Storbritannien och tillbringa upp till sex månader i landet.

Hur påverkar ETA maltesiska resenärer?

Malta är medlem i Commonwealth och finns med på listan över de 92 länder som har visumundantag med Storbritannien. Detta innebär att maltesiska medborgare inte behöver visum för att resa till Storbritannien. Enligt det nuvarande systemet behöver de inte fylla i några blanketter eller papper innan de reser. Detta kommer att ändras när ETA införs, eftersom maltesiska resenärer kommer att behöva ansöka om ett ETA innan de påbörjar sin resa.

Många malteser besöker Storbritannien av olika anledningar, eftersom de två länderna har starka historiska band. Några av anledningarna till att de kommer till Storbritannien är

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Oavsett den enskilda resenärens skäl för att besöka Storbritannien måste de skaffa ett ETA för maltesiska medborgare. ETA-formuläret ändras inte beroende på syftet med resan. Det är samma sak för alla resenärer.

Vissa maltesiska medborgare måste skaffa visum innan de reser till Storbritannien. Detta gäller personer som vill arbeta i Storbritannien, tillbringa mer än sex månader där eller bo i landet permanent. Införandet av ETA-systemet innebär ingen ändring av Förenade kungarikets viseringsprogram. Att ansöka om visum är en helt annan sak än att ansöka om ETA.

Ansöka om ETA i Storbritannien för maltesiska medborgare

ETA-ansökningsformuläret måste fyllas i online. Det finns inga pappersbaserade alternativ eftersom systemet är helt digitalt.

Maltesiska resenärer uppmanas att läsa listan över krav för ETA innan de gör upp sina resplaner, så att de kan vara säkra på att de har allt de behöver. Några av kraven för att ansöka om ETA-ansökan är följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information – detta kommer att omfatta olika uppgifter, såsom födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Vissa uppgifter om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Betalning av avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om tidigare brottslig bakgrund, invandringsbrott eller medlemskap (tidigare eller nuvarande) i en förbjuden grupp eller organisation.

Den sista punkten på denna lista finns med eftersom ETA delvis är utformat som ett säkerhetssystem. Resenärer som pekas ut som potentiella säkerhetsrisker för Storbritannien kommer att få avslag på sina ansökningar.

Denna information är ännu inte slutgiltig och kan komma att ändras fram till dess att ETA-systemet införs. Även om vissa mindre detaljer kan ha ändrats ger den resenärerna en allmän översikt över vad de kan förvänta sig av ansökningsformuläret.

Som en del av ansökningsprocessen måste sökande betala en avgift. Priset har ännu inte fastställts, men denna avgift är inte återbetalningsbar och måste betalas i sin helhet innan ansökan kan behandlas.

Handläggning av ETA i Storbritannien för maltesiska medborgare

Resebolag har det amerikanska ESTA och det kanadensiska ETA som ett villkor för transport, så de förväntas göra detsamma med det brittiska ETA. Detta innebär att passagerarna måste fylla i sin ansökan innan de påbörjar sin resa. Om en passagerare inte kan visa upp ett UK ETA för maltesiska medborgare på sin avreseflygplats kan de nekas ombordstigning.

Det förväntas ta upp till 72 timmar att behandla en ETA-ansökan. Resenärer bör ha detta i åtanke när de gör sin ansökan och se till att de har gott om tid på sig att behandla sin ansökan innan de påbörjar sin resa.

Om en resenärs ETA-ansökan avslås kommer de inte att kunna resa in i Storbritannien. De har dock några alternativ. Först kan de överklaga beslutet. Överklaganden kan komma att avvisas. I detta fall bör den sökande ansöka om visum i stället. Detta är en längre och mer komplex process.

Att resa med UK ETA för maltesiska medborgare

Efter att deras ETA-ansökan har godkänts kan maltesiska medborgare tillbringa upp till sex månader i Storbritannien. De får inte arbeta där, men de kan anmäla sig till kurser och de kan röra sig fritt i landet. Det finns ingen gränskontroll mellan de fyra nationerna England, Skottland, Wales och Nordirland, vilket innebär att maltesiska resenärer med ett ETA kan röra sig mellan dessa områden som de vill.

Maltesiska medborgare i Storbritannien

Malta var en brittisk koloni fram till 1974 och är fortfarande medlem i Commonwealth. Fram till 1962 fanns det mycket få restriktioner för maltesisk migration till Storbritannien. Detta resulterade i en rad migrationsvågor, och det finns fortfarande en stor maltesisk diaspora i landet idag. Även om många maltesiska migranter senare återvände till sitt hemland finns det fortfarande en stark närvaro i Storbritannien. Enligt folkräkningen 2001 fanns det över 30 000 personer med maltesiskt ursprung i Storbritannien, och det finns också många brittiska medborgare med maltesiskt ursprung.

På grund av de historiska banden mellan de två länderna besöker tusentals maltesiska medborgare Storbritannien varje år. Under 2019 kom över 190 000 besökare från Malta till Storbritannien. Förutom turismen besöker många malteser Storbritannien för att träffa vänner eller släktingar som bor där. Eftersom maltesiska medborgare talar engelska är Storbritannien också ett populärt resmål för universitetsstudenter. Maltas ömsesidiga sjukvårdsavtal med Storbritannien, som har behållits även efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, innebär att vissa malteser reser för att få medicinsk behandling. Alla dessa resenärer kommer att behöva ett brittiskt ETA när det nya systemet träder i kraft.