Din kompletta guide till UK ETA för medborgare i Saint Lucian

År 2024 kommer Storbritanniens nya ETA-system att införas. Programmet för resetillstånd ska ersätta det nuvarande systemet för viseringsundantag och kommer att påverka resenärer från många olika länder, däribland Saint Lucia. Fortsätt läsa för en komplett guide till det nya ETA, inklusive hur du ansöker om det, vad du kan förvänta dig av det nya systemet och allt du behöver veta innan du reser.

Vad är UK ETA för medborgare i Saint Lucian?

Erfarna resenärer kanske redan känner till USA:s ESTA eller Kanadas ETA, program som har inspirerat Storbritanniens nya ETA-system. Dessa system skapar digitala resetillstånd, som ger regeringen större kontroll och översikt över vilka som reser in i landet. Detta bidrar i sin tur till att öka säkerheten vid gränsen. UK ETA, som står för Electronic Travel Authorisation, är ett initiativ i en större regeringsplan för att digitalisera landets gränser. Det ska ersätta Storbritanniens nuvarande system med viseringsundantag.

ETA fungerar som ett digitalt resetillstånd snarare än ett visum. ETA-innehavare har tillstånd att resa in i Storbritannien och kan stanna i landet i upp till sex månader. ETA ersätter inte viseringar. Resenärer som behöver visum för att resa in i Storbritannien – till exempel de som kommer till landet för att arbeta – kommer fortfarande att behöva ett visum efter att det nya ETA-systemet har trätt i kraft. ETA-ansökan är mycket enklare än en viseringsansökan och kan fyllas i online.

Hur kommer resenärer från Saint Lucian att påverkas?

Storbritannien har avtal om viseringsundantag med 92 länder. Denna lista innehåller medlemmarna i Commonwealth of Nations, till exempel Saint Lucia. Som ett resultat behöver resenärer från Saint Lucia för närvarande inget mer än sitt pass för att komma in i Storbritannien och behöver inte ansöka om ytterligare dokumentation. ETA-programmet kommer att ändra på detta. I framtiden kommer medborgare i Saint Lucia att behöva inneha ett ETA, utöver sitt pass, om de vill resa till Storbritannien.

Som medlem i Commonwealth har Saint Lucia starka band till Storbritannien, och resor mellan de två länderna är vanliga. Resenärer från Saint Lucia har ett antal olika anledningar till att komma till Storbritannien. Dessa skäl kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Det brittiska ETA-avtalet för medborgare i Saint Lucian omfattar alla skäl på denna lista. Det finns ett enda ansökningsformulär som resenärer måste fylla i. Alla ska fylla i samma ansökningsblankett, oavsett reseanledning. Med ett godkänt ETA kan Saint Luciabor stanna i Storbritannien i upp till sex månader.

Införandet av ETA kommer inte att påverka viseringssystemet. Resenärer från Saint Lucia som för närvarande behöver ett visum måste alltså fortfarande ansöka om ett sådant. De som till exempel vill bosätta sig permanent i Storbritannien, tillbringa mer än sex månader där eller arbeta där (oavsett om det gäller långa eller korta perioder) omfattas inte av ETA och måste ansöka om visum. Detta är en helt separat process från ETA-ansökan.

Ansöka om ETA i Storbritannien för medborgare från Saint Lucian

ETA-ansökningsformuläret kommer att kunna fyllas i online. Eftersom det slutliga målet med ETA-programmet är att digitalisera Förenade kungarikets gränser, kommer det inte att finnas några offlineversioner av formuläret.

Innan besökarna gör upp sina resplaner uppmanas de att läsa den offentliggjorda förteckningen över krav för ETA-ansökan. Denna information kan komma att ändras, eftersom systemet ännu inte har färdigställts. Vissa detaljer, t.ex. kostnaden för ETA-ansökningsavgiften, har ännu inte bekräftats. Även om dessa krav kan ändras något ger de ändå resenärer från Saint Lucia en överblick över vad de kan förvänta sig av ETA-systemet. Kraven omfattar bl.a:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Den sista punkten är viktig ur ett säkerhetsperspektiv. Ett av målen med ETA-systemet är att förbättra skyddet av Förenade kungarikets gränser. Säkerhetskontrollen är därför en del av ansökningsprocessen. Resenärer från Saint Lucia med tidigare eller nuvarande kopplingar till terroristorganisationer, gäng eller organiserad brottslighet kommer att få avslag på sina ansökningar om de anses hota säkerheten för Storbritannien och dess medborgare.

Innan en ansökan kan börja behandlas måste den vara korrekt ifylld och ansökningsavgiften till fullo betald. Denna avgift kan betalas online med ett betalkort eller kreditkort.

Handläggning av UK ETA för medborgare i Saint Lucian

Flygbolag och andra transportörer förväntas göra en godkänd ETA till ett transportvillkor för resor till Storbritannien. Med detta i åtanke bör resenärer se till att de fyller i sin ansökan i god tid så att den hinner behandlas innan de påbörjar sin resa. De förväntas visa upp ett godkänt ETA för Saint Lucian-medborgare två gånger – först på avreseflygplatsen och sedan en gång till när de passerar gränskontrollen vid ankomsten till Storbritannien. En passagerare som inte har någon ETA att visa upp för tjänstemännen kan nekas rätten att gå ombord.

Det kan ta upp till 72 timmar att behandla en ETA-ansökan. Ett överklagandesystem kommer att inrättas för ansökningar som avslås. Om överklagandet misslyckas kan den sökande ha en extra chans, eftersom han eller hon då kan ansöka om visum för att resa till Storbritannien. Detta är en mycket längre och mer komplicerad process.

Att resa med UK ETA för medborgare i Saint Lucian

Med ett ETA kan en medborgare från Saint Lucian stanna i Storbritannien i upp till sex månader. Under denna tid kan de anmäla sig till en utbildning, men de får inte arbeta. De kan röra sig fritt mellan England, Skottland, Wales och Nordirland, de fyra länder som ingår i Storbritannien. ETA ger dock inte tillstånd att resa in i Republiken Irland, som är ett självständigt land.

Storbritannien är inte med i Europeiska unionen eller Schengens gemensamma reseområde, och ETA är inte giltigt i något annat land. Saint Luciabor som vill besöka andra europeiska länder måste ta reda på vilka inresekrav som gäller. Europeiska unionen håller för närvarande på att utveckla sitt eget elektroniska system för resetillstånd, kallat Etias.