Komplett guide till det nya brittiska ETA för bahamanska medborgare

Alla som reser till Storbritannien från och med år 2024 måste känna till det nya ETA-systemet. Detta kommande program kommer att ersätta det nuvarande systemet med viseringsundantag. Resenärer från Bahamas, liksom besökare från många andra länder, måste ansöka om ett ETA innan de reser in i landet. I den här guiden får du veta hur du gör och vad du kan förvänta dig av det nya systemet.

Vad är UK ETA för bahamiska medborgare?

ETA står för Electronic Travel Authorization och är ett nytt system för Storbritannien. Det bygger dock på befintliga program i andra länder. Framför allt är det mycket likt ESTA i USA och ETA i Kanada. Det brittiska ETA är en del av regeringens program för att digitalisera landets gränser. När det nya systemet träder i kraft kommer regeringen att kunna ha bättre uppsikt över de personer som reser in i och ut ur landet. Det kommer att skapa en starkare kontrollprocess för resenärer.

UK ETA för bahamanska medborgare har formen av ett digitalt tillstånd. En ETA-innehavare har fått tillstånd att resa in i Storbritannien och kan stanna i landet i upp till sex månader. Det är inte samma sak som en visering, och ansökningsprocessen är mycket enklare och snabbare än en viseringsansökan.

Hur påverkar ETA medborgarna i Bahamas?

Liksom andra Commonwealth-länder har Bahamas ett visumundantagsavtal med Storbritannien. Detta innebär att medborgare i Bahamas kan resa in i Storbritannien utan visum. Resenärer från Bahamas, liksom från ett antal andra länder, kommer att påverkas av det nya ETA-programmet. De kommer fortfarande inte att behöva visum för att besöka Storbritannien, men de måste ansöka om ett ETA.

UK ETA för bahamanska medborgare utfärdas till besökare som kommer till landet för en kort period (mindre än sex månader) för ett antal olika ändamål. Dessa skäl kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinska behandlingar

Det finns undantag från systemet, och vissa bahamanska medborgare måste ansöka om visum om de ska resa till Storbritannien. Om de vill tillbringa mer än sex månader i Storbritannien måste de i allmänhet ansöka om visum. Detsamma gäller om de vill arbeta under vistelsen i Förenade kungariket. Visumansökningsförfarandet är helt separat från ETA.

Ansökan om ETA i Storbritannien för bahamanska medborgare

För närvarande har alla detaljer i ETA-programmet ännu inte slutförts, och aspekter av systemet kan komma att ändras när startdatumet närmar sig. Viss information har dock offentliggjorts. Detta ger resenärerna en uppfattning om vad de kan förvänta sig av ETA-ansökningsprocessen.

För att lära sig mer om systemet bör besökare ta en titt på listan över ETA-krav. Alla resenärer som hoppas kunna resa till Storbritannien bör i förväg förbereda sig på dessa krav. Några av dessa ETA-krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på urvalslistan.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personuppgifter, vilket inkluderar uppgifter om födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Betalning av avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om eventuellt brottsregister, invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Den sista punkten på listan är utformad för att hjälpa till att sålla bort säkerhetsrisker. Resenärer som anses utgöra ett hot mot säkerheten i Storbritannien och dess medborgare kommer att få sin ETA-ansökan avslagen.

Resenärer måste ansöka om ETA online. Detta är ett helt digitalt system, så inga pappersbaserade alternativ kommer att göras tillgängliga.

Handläggning av UK ETA för bahamanska medborgare

Innan en ETA-ansökan kan behandlas måste den sökande betala en avgift. Denna avgift är inte återbetalningsbar och måste betalas i sin helhet. När avgiften är betald och ansökningsformuläret är fullständigt ifyllt går ansökan vidare till handläggningsfasen.

Det kan ta upp till 72 timmar innan en ETA godkänns eller avslås. Om en ansökan avslås kommer resenärerna att kunna överklaga beslutet. De kan behöva ansöka om visum i stället. Detta är en längre och mer komplicerad process som kan ta betydligt längre tid.

Det förväntas att transportörerna kommer att göra en godkänd ETA till ett villkor för transporten. Därför bör passagerare se till att de fyller i sin ansökan i god tid innan de reser. Om de inte kan uppvisa en godkänd ETA när de befinner sig på avreseflygplatsen kan de nekas ombordstigning.

Att resa med UK ETA för bahamanska medborgare

När en resenär har fått sin ETA-ansökan godkänd har de tillstånd att stanna i Storbritannien i upp till sex månader. De får inte arbeta i landet. Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. En ETA-innehavare kan resa fritt mellan dessa fyra länder och använda de transportmedel som han eller hon föredrar. ETA omfattar inte Republiken Irland, som är ett självständigt land.

ETA gäller endast för Förenade kungariket. Bahamier som vill besöka andra europeiska länder som en del av sin resa bör ta reda på de relevanta inresekraven. Storbritannien är inte medlem i Europeiska unionen eller Schengenområdet. Resenärer uppmanas att läsa UK ETA FAQ-sidan för ytterligare information.

Bahamier i Förenade kungariket

Bahamas blev självständigt från Storbritannien 1973. Det är fortfarande ett Commonwealth-land och har en nära relation till Storbritannien. Många bahamier väljer att besöka Storbritannien av turistskäl, medan andra kommer för att besöka vänner och familj som har bosatt sig där.