Komplett guide till ETA i Storbritannien för ungerska medborgare

Storbritanniens nya ETA-system, som ska införas senast 2024, ersätter det nuvarande programmet för viseringsundantag. När den träder i kraft kommer ungrare inte att kunna resa in i Storbritannien utan att ansöka om ett ETA i förväg. Den här guiden förklarar hur systemet fungerar och vad ungrare behöver veta innan de reser till Storbritannien.

Vad är UK ETA för ungerska medborgare?

Storbritanniens Electronic Travel Authorization – kallat ETA – är ett nytt system som den brittiska regeringen håller på att införa. Detta utgör en del av ett bredare program för att digitalisera Storbritanniens gränser. ETA-systemet bygger på system som redan finns i länder som USA och Kanada och ger regeringen större kontroll över vilka som reser in i landet och möjliggör en mer effektiv kontroll av potentiella säkerhetsrisker.

När det nya ETA-systemet träder i kraft kommer ungerska resenärer att behöva ansöka om ett ETA innan de påbörjar sin resa. ETA fungerar som ett digitalt tillstånd som ger innehavaren tillstånd att resa in i Storbritannien. Det är inte en visering. Ansökningsprocessen är mycket enklare och snabbare än en visumansökan, och ETA ger resenärer tillstånd att resa in utan några av de mer avancerade tillstånd som ett visum kan erbjuda.

Hur påverkar ETA ungerska resenärer?

Storbritannien har ett program för viseringsundantag som omfattar 92 länder. För närvarande behöver resenärer från dessa länder inte fylla i några blanketter eller papper innan de reser in i Storbritannien. När ETA-systemet införs kommer de att behöva ansöka om ett ETA före avresan. EU-länder som Ungern finns med på listan.

Med ett ETA kommer ungerska resenärer att kunna resa in i Storbritannien och stanna under en kort period, vilket definieras som mindre än sex månader. ETA omfattar ungrare som reser till Storbritannien av ett antal olika skäl. Dessa kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Vissa ungrare kommer fortfarande att behöva visum för Storbritannien. Detta är fallet enligt det nuvarande systemet och kommer att förbli oförändrat när det nya ETA-programmet inleds. Om en ungrare vill arbeta i Storbritannien, tillbringa mer än sex månader där eller bo där permanent måste han eller hon ansöka om ett relevant visum. Visumansökningsförfarandet är helt skilt från ETA-systemet.

Ansöka om ETA i Storbritannien för ungerska medborgare

Innan besökarna slutför sina resplaner uppmanas de att ta del av den offentliggjorda förteckningen över krav för ETA. Dessa krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– personuppgifter. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Grundläggande uppgifter om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. besökarens adress under vistelsen i landet
– Ett kredit- eller betalkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Tidigare information, inklusive uppgifter om brottsregister, invandringsbrott och medlemskap i förbjudna grupper eller organisationer.

En fördel med det nya ETA-systemet är den större överblick som det ger, vilket gör det möjligt för den brittiska regeringen att flagga för säkerhetsrisker mer effektivt. Av denna anledning ställs frågor till ETA-sökande om deras brottsregister och andra brott. En resenär som anses utgöra ett hot mot Storbritannien kommer att få sin ETA-ansökan avslagen.

Det är viktigt att komma ihåg att denna information kan komma att ändras. ETA-systemet har ännu inte införts, och vissa detaljer kan komma att ändras i samband med att programmet färdigställs. Ovanstående kriterier kommer dock sannolikt att förbli desamma.

ETA-ansökningsförfarandet är endast tillgängligt online. Resenärerna kommer inte att kunna använda några pappersbaserade alternativ, eftersom detta system är utformat för att vara helt digitalt.

Handläggning av ETA i Storbritannien för ungerska medborgare

När du fyller i ETA-ansökningsformuläret måste du betala en icke återbetalningsbar avgift. När avgiften är betald i sin helhet och ansökningsformuläret är ifyllt kan ETA-ansökan gå vidare till nästa fas: handläggningsfasen.

Behandlingen av ETA-ansökningar förväntas ta högst 72 timmar. Sökande bör ha detta i åtanke när de planerar sina resor. Det är viktigt att de ansöker i tillräckligt god tid för att deras ansökan ska kunna behandlas fullständigt, eftersom transportörerna förväntas ställa ett godkänt ETA som villkor för transporten. Om en passagerare inte kan visa upp en godkänd UK ETA för ungerska medborgare på sin avreseflygplats kan de nekas ombordstigning.

De flesta ungrare flyger när de reser till Storbritannien. Vissa väljer dock att resa in med bil eller tåg och korsa tunneln under Engelska kanalen som förbinder Storbritannien med Frankrike. Oavsett hur de reser in i landet måste de ha ett godkänt ETA. Detta måste visas upp på avreseflygplatsen, -stationen eller -hamnen och en gång till vid ankomsten till Storbritannien.

ETA-ansökningar kan komma att avslås. I detta fall har den sökande möjlighet att överklaga beslutet. I vissa fall kan det vara nödvändigt för en sökande som har nekats ETA att ansöka om en visering i stället.

Resa med brittiskt ETA för ungerska medborgare

Ett godkänt brittiskt ETA för ungerska medborgare ger innehavaren tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien. De får skriva in sig på en kurs, men de får inte arbeta. De kan resa fritt mellan Förenade kungarikets fyra konstituerande länder, England, Skottland, Wales och Nordirland.

Ungrare i Förenade kungariket

Det exakta antalet ungrare som bor i Storbritannien är inte klart. Många kom till landet efter att Ungern gick med i Europeiska unionen och har stannat kvar även efter Storbritanniens utträde. Det uppskattas att mellan 100 000 och 200 000 ungrare för närvarande bor i Storbritannien. Till skillnad från andra invandrargrupper är de inte utspridda över hela landet, utan majoriteten av ungrarna bor i London.

Många ungrare som reser till Storbritannien gör det därför för att besöka vänner och familj som redan bor där. Andra kommer för turism, affärsresor eller för att delta i studieprogram. Över 300 000 ungrare reser till Storbritannien varje år.