ETA i Storbritannien för medborgare från Salomonöarna

Storbritannien håller för närvarande på att utveckla ett nytt digitalt program för resetillstånd, ETA. Detta system, som kommer att ersätta det nuvarande systemet med viseringsundantag, är tänkt att träda i kraft år 2024. När den införs kommer den att påverka Soloman Islanders som vill besöka Storbritannien. Den här handboken förklarar hur det nya systemet kommer att fungera och hur Salomonöbor kan ansöka om sitt ETA.

Vad är UK ETA för medborgare i Salomonöarna?

Under de senaste åren har länder runt om i världen börjat införa system med digitala resetillstånd. Erfarna resenärer kanske redan känner till några av dessa program i andra länder, t.ex. det kanadensiska ETA och det amerikanska ESTA. ETA, eller Electronic Travel Authorization, är en version som håller på att utvecklas av Storbritannien. Den ska införas som en del av den brittiska regeringens plan för att digitalisera landets gränser. Det kommer att möjliggöra en starkare övervakning av inresor till landet, vilket gör det lättare att upptäcka potentiella säkerhetshot.

I likhet med digitala resetillstånd i andra länder är ETA inte ett visum. Istället kommer det att ersätta det system för viseringsundantag som för närvarande gäller i Storbritannien. ETA-ansökan är mycket enklare än en visumansökan och kan göras helt online. När en resenär har godkänts för ett ETA har de tillstånd att resa in i Storbritannien och stanna där i upp till sex månader.

Hur kommer resenärer från Salomonöarna att påverkas?

Salomonöarna är medlem i Commonwealth of Nations och finns med på listan över de 92 länder som Storbritannien har visumundantag med. Detta innebär att innehavare av ett pass från Salomonöarna för närvarande inte behöver några andra handlingar för att resa in i Förenade kungariket. Detta kommer att ändras när ETA-systemet införs. I framtiden måste resenärer ansöka om ett ETA för Salomonöarnas medborgare innan de får tillstånd att resa in i Storbritannien.

Salomonöborna har ett antal olika skäl att besöka Förenade kungariket. Dessa kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Alla dessa skäl för att komma till Storbritannien omfattas av ETA. Det finns bara en ETA-ansökningsblankett. Detta kommer att fyllas i av alla besökare, oavsett deras personliga skäl för att resa.

Under vissa omständigheter måste resenärer från Salomonöarna ansöka om visum till Storbritannien. Detta är fallet för närvarande och kommer inte att ändras när det nya systemet träder i kraft. Personer från Salomonöarna behöver ett brittiskt visum om de planerar att tillbringa mer än sex månader i Storbritannien, arbeta där eller bosätta sig där permanent. Införandet av ETA kommer inte att påverka det sätt på vilket viseringssystemet fungerar på något sätt.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare från Salomonöarna

Resenärer från Salomonöarna ska ansöka om ETA med hjälp av ett onlineformulär som utfärdas av den brittiska regeringen. Detta är en del av ett helt digitalt system, så det kommer inte att finnas några alternativa offlineformulär. Som en del av ansökningsprocessen måste sökande betala en icke återbetalningsbar avgift. Även detta kan göras online.

Viss information om ETA-kraven finns tillgänglig, och det är en bra idé för resenärer att läsa den innan de förbereder sin resa. Observera att inte alla detaljer i det nya systemet har slutförts eller tillkännagivits, t.ex. hur mycket ETA-ansökningsavgiften kommer att kosta. Informationen kan komma att ändras innan ETA-systemet är helt infört. Den kan dock ge resenärerna en överblick över vad de kan förvänta sig av systemet och den information som behövs för att fylla i sin ETA-ansökan. Listan över krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Den sista punkten beror på ETA:s skyddsaspekt. Ett av målen med det nya systemet är att förbättra Storbritanniens gränssäkerhet. Vissa resenärer med kopplingar till organiserad brottslighet, terrorism eller gäng kan anses utgöra ett hot mot säkerheten i Storbritannien. I så fall kommer deras ansökan att avslås.

De sökande måste fylla i hela formuläret och betala ansökningsavgiften innan deras ETA-ansökan kan behandlas.

Handläggning av UK ETA för medborgare från Salomonöarna

Digitala resetillstånd är ofta ett villkor för transport i länder som har infört sina egna ETA-liknande system. Om detta inträffar i Storbritannien måste resenärerna fylla i sin ETA-ansökan i god tid så att den hinner behandlas och godkännas innan de påbörjar sin resa. Resenärer som inte kan visa upp en ETA för tjänstemännen på avreseflygplatsen kan nekas ombordstigning.

Behandlingen av ETA-ansökningar förväntas ta upp till 72 timmar. När handläggningen är klar kommer de sökande att informeras om deras ansökan har godkänts eller inte. Framgångsrika ETA-sökande får tillstånd att resa till Storbritannien. De måste visa upp sin godkända UK ETA för medborgare i Salomonöarna vid ombordstigningen på avreseflygplatsen och en gång till när de passerar gränskontrollen vid ankomsten.

Det kommer att finnas en överklagandeprocess för avslagna ansökningar. Om ett överklagande misslyckas kan den sökande fortfarande ha andra alternativ. De kanske kan ansöka om visum för att resa in i Storbritannien. Detta är en längre och mer komplicerad process än en ETA-ansökan.

Att resa med UK ETA för medborgare i Salomonöarna

När en besökare från Salomonöarna har ett ETA har de nu tillstånd att stanna i Storbritannien i upp till sex månader. De får inte arbeta i landet, men de kan skriva in sig på en kurs om de vill. De kan resa fritt mellan England, Skottland, Wales och Nordirland utan att behöva några ytterligare handlingar. Republiken Irland är dock ett självständigt land och ETA gäller inte där.

ETA gäller inte i andra europeiska länder, eftersom Storbritannien inte är medlem i Europeiska unionen eller det gemensamma reseområdet Schengen. Salomonöbor som vill besöka andra europeiska länder måste kontrollera inresekraven innan de påbörjar sin resa. EU:s eget digitala system för resetillstånd, ETIAS, förväntas träda i kraft i slutet av 2023.