ETA i Storbritannien för medborgare från Papua: En guide för resenärer

Storbritannien håller för närvarande på att införa det nya ETA-systemet. Programmet ska vara helt genomfört senast 2024 och kommer att ersätta det nuvarande systemet med viseringsundantag. Medborgare i Papua Nya Guinea kommer att vara bland dem som påverkas av detta nya system för resetillstånd. Läs vidare för en fullständig guide till ETA, vad du kan förvänta dig när du reser och hur du ansöker om det.

Vad är UK ETA för papuanska medborgare?

Det nya ETA-programmet är en del av den brittiska regeringens initiativ för att digitalisera landets gränser. ETA, som står för Electronic Travel Authorisation, ersätter det nuvarande systemet för viseringsundantag. Det bygger på framgångsrika system som redan finns i andra länder, t.ex. det amerikanska ESTA eller det kanadensiska ETA. I likhet med dessa system kommer UK ETA att ge regeringen mer kontroll över personer som reser in i landet, vilket möjliggör effektivare övervakning av gränserna och identifiering av potentiella säkerhetsrisker.

ETA är ett resetillstånd, inte en visering. Det kommer att utfärdas till resenärer som avser att tillbringa mindre än sex månader i Storbritannien. Resenärer som behöver visum för att resa in i landet kommer inte att påverkas av införandet av detta nya program.

Hur kommer resenärer från Papua att påverkas?

Papua Nya Guinea är medlem i Commonwealth och är ett av de 92 länder som omfattas av Storbritanniens program för viseringsundantag. För närvarande kan resenärer från dessa länder resa in i Storbritannien med bara sina pass och inga andra pappershandlingar. Detta kommer att ändras när ETA-systemet införs. Papuanska medborgare kommer fortfarande inte att behöva visum för att resa in i Storbritannien, men de måste ansöka om ett ETA innan de reser.

Det brittiska ETA för medborgare i Papua kommer att vara tillgängligt för resenärer som kommer till Storbritannien av ett antal olika skäl. Dessa skäl kan omfatta följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Ansökningsprocessen för ETA är densamma för alla besökare, oavsett skälet till resan. Med ett godkänt ETA kan papuaner resa in i Storbritannien och tillbringa upp till sex månader i landet.

För närvarande måste vissa papuaner ansöka om visum till Storbritannien. Detta gäller för papuanska medborgare som vill arbeta i Storbritannien, bosätta sig där permanent eller tillbringa mer än sex månader där. Dessa resenärer kommer inte att påverkas av införandet av det nya systemet. Visumansökningar kommer att förbli helt åtskilda från ETA.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Papua

Papuaner som vill resa till Storbritannien måste först fylla i ETA-ansökningsformuläret. De kommer att behöva göra detta online. Eftersom ETA-systemet är avsett att vara helt digitalt kommer det inte att finnas några offlinealternativ tillgängliga. Ansökningsprocessen är också avgiftsbelagd. Detta kan betalas online med ett betalkort eller kreditkort.

Viss information om kraven för ETA-ansökan har publicerats. Denna information har dock inte färdigställts och vissa uppgifter är ofullständiga. Till exempel kommer ETA att ha en ansökningsavgift, men hur mycket denna avgift kommer att kosta har ännu inte tillkännagivits. Andra kriterier kan också ändras, t.ex. giltighetstiden för den sökandes pass.

Även om denna information kan ändras är den fortfarande värd att titta på. Det ger resenärer från Papua en uppfattning om vad de kan förvänta sig när de fyller i ETA-ansökningsformuläret. Några av kraven kommer sannolikt att omfatta följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

En del av ETA-systemet är utformat för att skydda Storbritannien från säkerhetshot. Av den anledningen ombeds resenärer att lämna information om sitt brottsregister och så vidare. Sökande som identifieras som potentiella säkerhetsrisker kommer att flaggas i systemet och deras ansökningar kommer att avslås.

Innan en ansökan kan börja behandlas måste formuläret fyllas i korrekt och avgiften betalas i sin helhet.

Handläggning av ETA i Storbritannien för medborgare i Papua

I andra länder med liknande system för digitala resetillstånd har transportörer infört ett godkänt tillstånd som ett villkor för transport. Det förefaller troligt att detta prejudikat kommer att följas i fallet med Förenade kungariket. Detta innebär att passagerarna kommer att uppmanas att visa upp sin godkända ETA för papuanska medborgare innan de går ombord på avreseflygplatsen. Om de inte kan göra detta kan de nekas ombordstigning.

Med detta i åtanke bör resenärer ansöka om sitt ETA och räkna med tillräckligt lång handläggningstid. Det förväntas ta upp till 72 timmar innan en ansökan godkänns eller avslås. En godkänd ETA måste visas upp på avreseflygplatsen och sedan en gång till vid ankomsten till Storbritannien.

Om en ETA-ansökan avslås kan den sökande överklaga. Om överklagandet avslås kan det fortfarande vara möjligt att ansöka om visum för att besöka Storbritannien. Visumansökan är längre och mer komplicerad än ETA-ansökan.

Att resa med brittiskt ETA för medborgare i Papua

När en papuan har godkänts för ett ETA kan de resa in i Storbritannien och tillbringa upp till sex månader i landet. Under denna tid får de inte arbeta, men de får anmäla sig till kurser. De får också röra sig fritt i Storbritannien, utan ytterligare pappersarbete, och använda olika transportmedel. De kan resa mellan vilket som helst av Förenade kungarikets fyra konstituerande länder England, Skottland, Wales och Nordirland. Republiken Irland, som är självständig, omfattas inte av ETA och har sina egna inresekrav.

ETA ger papuaner tillstånd att resa in i Förenade kungariket men har ingen rättslig giltighet i något annat europeiskt land. Storbritannien är inte medlem i Schengens gemensamma reseområde eller Europeiska unionen. Papuaner som vill besöka andra europeiska länder måste ta reda på vilka inresekrav som gäller innan de reser. Europeiska unionen håller för närvarande på att införa sitt eget digitala system för resetillstånd, ETIAS, vilket sannolikt kommer att påverka papuanska resenärer som vill besöka landet.