ETA i Storbritannien för svenska medborgare: Vad du behöver veta

Gränskraven för svenska medborgare i Storbritannien ändras i och med införandet av det nya ETA-systemet i Storbritannien. Det elektroniska resetillståndet (ETA) kommer att börja gälla 2024 och fungera som ett resetillstånd för resenärer som reser in i Storbritannien. Med ETA måste besökare ansöka om förhandstillstånd för att resa till Storbritannien innan de kommer till flygplatsen. Det nya digitala systemet gäller för länder med icke-visumavtal med Storbritannien, inklusive Sverige. Här hittar du en omfattande guide om ETA-berättigande, krav och ansökningsprocessen.

Vad är det nya brittiska ETA för svenska medborgare?

Med anledning av de ökade invandringsproblemen och behovet för den brittiska regeringen att förbättra gränskontrollen, lade inrikesministeriet fram en lag om nationalitet och gränser. Lagförslaget skapade ett digitalt system för resenärer att ansöka om ett resetillstånd innan de besöker Storbritannien. För närvarande kan medborgare från länder med viseringsfria avtal med Storbritannien resa genom landet utan några begränsningar.

Svenska medborgare kan resa in i Storbritannien för sex månaders vistelse med endast ett pass. Detta gör det svårt för gränsmyndigheterna att kontrollera besökare som reser in i eller ut ur landet. Gränsmyndigheterna kan inte granska resenärerna och säkerställa att de inte har tidigare kriminella problem som kan hota landets säkerhet.

Den brittiska regeringen införde ETA för att lösa gränsproblem och göra det möjligt för regeringen att räkna antalet besökare som besöker eller lämnar landet. ETA är ett resetillstånd som tillåter svenska medborgare att resa in i landet. De 92 länder som har avtal med Storbritannien om viseringsfrihet kommer att vara berättigade till elektroniska resetillstånd.

Vilka är kraven för ETA i Storbritannien för svenska medborgare?

Det nya brittiska ETA för svenska medborgare är avsett att göra gränskontroll och resor till Storbritannien problemfria. Processen är helt elektronisk och kan slutföras online. Svenska sökande som önskar förvärva ett ETA måste uppfylla inträdeskraven. Om du inte har de handlingar som krävs kommer det elektroniska resetillståndet att nekas. ETA-kraven för svenska medborgare inkluderar följande:

– Ett giltigt svenskt pass: Eftersom svenska resenärer inte behöver visum för att resa till Storbritannien måste de uppvisa ett biometriskt pass som identitetshandling. Förutom passnumret krävs även datum för utfärdande och passets giltighetstid. Ett pass visar också resenärens nationalitet. Svenska medborgare med flera nationaliteter bör uppge sina medborgarskap och andra passnummer.
– E-postadress: Den som ansöker om ett ETA måste ha en giltig e-postadress eftersom statusen för det brittiska ETA kommer att meddelas via e-post. Resenärer bör se till att e-postadressen är korrekt för att undvika förseningar i mottagandet av bekräftelsen av resetillståndet.
– Betalningsuppgifter: När du ansöker om ETA i Storbritannien för svenska medborgare är det viktigt att inkludera betalningsuppgifterna. Sökande ska tillhandahålla ett bank- eller kreditkort för att betala för ETA.

Så här ansöker du om ETA i Storbritannien

Eftersom ETA-resetillståndet inte är ett visum behöver svenska medborgare inte besöka konsulatet eller den brittiska ambassaden för att få det. Svenskar kan fylla i ansökan online. ETA-ansökan tar några minuter, och varje sökande måste fylla i en individuell ansökan om resetillstånd. Svenska föräldrar eller förmyndare kan ansöka för sina barn. Ansökningsprocessen innebär att du fyller i ett ansökningsformulär online där du måste ange följande information:

– Passinformation: Den sökandes passinformation visar medborgarskapsland och det passnummer som användes för att ansöka om ETA. Resenärer bör också ange datum för utfärdande av passet och passets sista giltighetsdag. Andra nationaliteter och medborgarskap som den sökande har bör avslöjas, och de kommer sannolikt att behöva avslöja nationella ID-nummer och andra passnummer.
– Personlig information: Resenären ska ange sitt fullständiga namn och födelsedatum. Det är viktigt att dubbelkolla stavningen av namnet för att undvika avvikelser från andra dokument. Förutom namn ska den sökande ange kön och födelsedatum.
– Kontaktuppgifter: Svenska medborgare bör ange sin hemadress, postnummer, stad och land. Den sökandes telefon- och mobilnummer krävs också. För barn ska föräldern eller vårdnadshavaren lägga till sina kontaktuppgifter. Resenärer som besöker Storbritannien i affärssyfte förväntas lägga till sin arbetsgivares kontaktuppgifter.
– Grundläggande resplaner för Storbritannien: Svenska resenärer måste lämna in en resplan för sina aktiviteter i Storbritannien. Besökare bör ha en lista över de städer de planerar att besöka och sin bostadsort i landet. Ibland krävs att den sökande anger ankomst- och avresedatum.
– Frågor om behörighet: Sökande kan förvänta sig frågor om behörighet, t.ex. information om tidigare invandringsproblem, som gräns- och visumavslag. Resenärer måste uppge sin brottshistorik, inklusive större och mindre brott. Sökande förväntas uppge om de tidigare har använt eller innehaft droger. Vissa av frågorna är relaterade till distribution och tidigare innehav av droger. Frågor som rör medlemskap och anknytning till terroristgrupper förväntas. Sökande med tidigare terroristanklagelser bör uppge detaljerna.
– Hälsorelaterade frågor: Svenska medborgare kommer att behöva svara på hälsorelaterade frågor. Till exempel måste de sökande uppge tidigare eller befintliga infektioner och detaljer om de immuniseringar och vaccinationer som krävs innan de passerar gränsen.

Handläggningstiden för ett elektroniskt resetillstånd är kortare än för ett traditionellt visum. Efter ansökan och betalning av ETA-avgifterna tar det några arbetsdagar för de brittiska myndigheterna att granska ansökan och återkomma till resenären. De sökande bör regelbundet kontrollera sin e-post för bekräftelse eller regelbundna uppdateringar av ansökan om de ännu inte har fått någon ETA. Med den korta handläggningstiden kan resenärer göra reseplaneringar i sista minuten och få en ETA i tid för sin resa.

Hur Storbritanniens ETA påverkar svenska resenärer

UK ETA för svenska medborgare kommer att vara användbart för korttidsresor. ETA är endast giltigt för korttidsresor i Storbritannien under sex månader. Svenska medborgare kan använda det elektroniska resetillståndet när de besöker Storbritannien i affärssyfte. Resetillståndet ger dock inte rätt att arbeta i landet eller starta ett företag. Resenärer från Sverige uppmanas att läsa UK ETA FAQ-sidan för ytterligare information,

Svenskar kan också använda ETA för turism och besöka olika städer runt om i Storbritannien. Resetillståndet gör det möjligt för resenärer att besöka Nordirland, Wales, Skottland och Irland utan att behöva ytterligare dokument vid gränserna. Förutom att besöka släktingar och vänner kan svenska medborgare också använda ETA för korttidsstudier. Svenska medborgare kan ta korta kurser i Storbritannien utan att ansöka om visum. Resenärer kan också använda tillståndet för att resa till Storbritannien för medicinska ändamål. Svenska medborgare som vill stanna längre än sex månader eller utföra aktiviteter som inte täcks av resetillståndet bör ansöka om ett relevant visum.