UK ETA för rumänska medborgare: En komplett guide

Som en del av sina ansträngningar att öka gränskontrollen och säkerheten har den brittiska regeringen infört det brittiska ETA-systemet som ett sätt att rationalisera ankomster och förbättra den övergripande effektiviteten för viseringsbefriade resenärer. Denna handledning ger en djupgående inblick i det nya ETA-systemet och allt som är viktigt att veta för att framgångsrikt kunna ansöka om tillstånd. Vi går igenom när man bör ansöka om ETA i Storbritannien för rumänska medborgare, hur lång tid det tar att få ett tillståndsbeslut, vilka dokument som behövs för att lämna in ansökan och mycket mer.

Vad är UK ETA för rumänska medborgare?

UK ETA är ett nytt online-system som kommer att underlätta resor till Storbritannien för medborgare i länder som för närvarande är undantagna från viseringskravet. Rumänska medborgare är bland dem som omfattas av programmet för viseringsundantag. ETA-systemet skapades för att stärka och effektivisera invandringsprocessen och samtidigt bidra till att minska de potentiella säkerhetsrisker som resenärer från länder utan visering utgör. ETA-systemet kräver att de sökande lämnar personuppgifter och relevanta handlingar via ett säkert onlineformulär.

När en ansökan har godkänts kommer ETA att kopplas direkt till den sökandes pass, och de kommer bara att behöva visa upp sitt pass vid ankomsten till Storbritannien. Den brittiska regeringen lanserar för närvarande sina planer för införandet av ett ETA-system i alla viseringsfria länder i världen. Rumänska medborgare som planerar att besöka Storbritannien från 2024 och framåt måste därför ansöka om ett ETA före sin resa om de vill komma in i landet utan några komplikationer.

Hur länge gäller ett ETA-tillstånd i Storbritannien?

UK ETA är giltigt under en period av sex månader eller 180 dagar. Observera att nedräkningen till denna period börjar med utfärdandet av ETA och inte från det att resenären reser in i Storbritannien. Detta innebär att den sökande måste inneha ett giltigt pass med minst sex månaders giltighetstid kvar före utgångsdatumet för att godkännas för ett ETA. Detta krav bidrar till att säkerställa att personer tillåts resa in i Storbritannien och kan stanna kvar i landet till slutet av sin vistelse utan att förnya sina pass.

Med 180 dagar har resenärerna tillräckligt med tid för att utforska England, Skottland, Wales och Nordirland under sitt besök. För att se till att de tillbringar de flesta av de 180 dagarna i Storbritannien bör resenärer starkt överväga att ansöka om ett ETA en eller två veckor före avresedatumet. Dessutom bör resenärer hålla reda på hur lång tid de har kvar på sin ETA, eftersom överskridande av den tilldelade tidsramen kan leda till potentiella rättsliga konsekvenser.

När besökare reser med ett ETA måste de också se till att de uppfyller alla andra krav som ställs av immigrationsmyndigheterna, inklusive att ha tillräckligt med pengar för att resa under hela vistelsen. Förutom att uppfylla dessa krav vid ankomsten till landet bör resenärer också komma ihåg att det är möjligt att de blir tillfrågade om planer för vidare resa och eventuella aktiviteter som planeras under vistelsen, t.ex. arbets- eller studieprogram.

Hur kommer ETA att påverka rumänska resenärer?

Rumänien är för närvarande inte en del av Schengenområdet, som tillåter fri rörlighet för personer inom vissa EU-länder utan behov av visum. Men om allt går enligt planerna finns det resolutioner på gång som skulle kunna innebära att Rumänien går med i Schengensamarbetet i början av 2023. Om detta lyckas skulle rumäner kunna röra sig fritt mellan Schengenländerna utan ytterligare visum eller tillstånd.

Trots att den brittiska regeringen inte ingår i Schengenområdet kan rumäner resa in i Storbritannien utan visum tack vare sin starka passranking(17: e plats bland världens pass). Detta viseringsfria privilegium kommer dock att förändras i och med införandet av ETA-systemet från och med 2024. Rumäner måste ha ett giltigt ETA innan de anländer till sin inresehamn i Storbritannien. De som inte har ett sådant riskerar att nekas inresa och att resan ställs in helt och hållet. Dessutom kommer en avgift för onlineansökan att tas ut för varje person som ansöker om ett ETA.

Vilka grupper av besökare är berättigade till ETA i Storbritannien?

Njutning

Besökare som reser till Storbritannien för nöjes- eller fritidsändamål är berättigade till ETA. Bland dessa finns personer som vill utforska landets rika kulturarv, besöka familj och vänner eller bara njuta av den vackra naturen.

Företag

Affärsbesökare som reser för legitima affärsrelaterade aktiviteter, som att delta i konferenser, bedriva forskning eller delta i utbildningskurser, är också berättigade till ett ETA. Affärsbesökare kan bli ombedda att visa upp ett inbjudningsbrev från det brittiska företag de avser att besöka.

Kortsiktiga studier

De som vill studera i Storbritannien i mindre än sex månader kommer också att kunna använda ett ETA i stället för ett visum. Kortvariga studieprogram omfattar språkkurser, yrkesutbildning och andra liknande program som inte kräver mer än sex månaders studier för att slutföras.

Medicinsk behandling

Personer som besöker Storbritannien enbart för medicinsk behandling kan också beviljas ett ETA i stället för att ansöka om visum i förväg. Detta inkluderar rumänska medborgare som behöver öppenvårdsbesök och konsultationer med läkare, liksom de som behöver kirurgi eller andra behandlingar som kräver sjukhusvistelse och återhämtningstid efteråt.

Transit

Rumänska medborgare som planerar att resa genom Storbritannien kan ansöka om ett ETA. ETA-systemet kommer inte att påverka transittrafiken på luftsidan och landsidan.

ETA-krav i Storbritannien

För att få en UK ETA för rumänska medborgare måste de sökande ha ett giltigt biometriskt pass och uppfylla vissa krav. För det första måste de ha en tydlig avsikt att resa till Storbritannien för turism, affärer, medicinsk behandling eller transitändamål. De sökande får inte ha något kriminellt förflutet, och de måste visa god vandel och följa tidigare invandringspolitik. Detta innebär att du inte får ha begått några brott eller överträdelser i samband med tidigare invandringsrelaterade frågor i Storbritannien (eller någon annanstans). Den sökande måste visa att han eller hon har för avsikt att lämna Storbritannien innan ETA löper ut. Ett ETA utfärdas endast med en giltighetstid på 180 dagar.

Ansökningsprocess för ETA i Storbritannien

Processen är i allmänhet ganska okomplicerad och innebär att man samlar in vissa personuppgifter, kontaktuppgifter, pass- och arbetsuppgifter från de sökande för att kunna påbörja ansökningsprocessen. Dessutom kan betalningsinformation, t.ex. uppgifter om kredit- eller betalkort, krävas. När all nödvändig information har lämnats är handläggningstiden vanligtvis några dagar. Handläggningstiden är dock inte garanterad, och förseningar kan uppstå på grund av fel eller ofullständig information som lämnats i den ursprungliga ansökan.

Om en ETA-ansökan av någon anledning avslås kan rumänska resenärer fortfarande ansöka om visum genom den traditionella pappersbaserade ansökningsprocessen. Denna process kan vara mer tidskrävande och kan störa researrangemangen om den inte planeras i god tid.