ETA i Storbritannien för medborgare i Trinidad och Tobagon: En vägledning

När Storbritanniens nya ETA-system med digitala resetillstånd införs kommer det att påverka resenärer från hela världen. Medborgare i Trinidad och Tobago är bland dem som kommer att behöva ansöka om ett ETA för att besöka Storbritannien. Det nya programmet, som kommer att lanseras senast 2024, ersätter det nuvarande systemet med viseringsundantag. Läs vidare för en guide till hur ETA-systemet fungerar, vad du kan förvänta dig när du reser och hur du ansöker om ett ETA.

Vad är UK ETA för Trinidadiska och Tobagoniska medborgare?

En del erfarna resenärer känner redan till konceptet med digitala resetillstånd, som har blivit allt vanligare i länder runt om i världen under de senaste åren. Storbritanniens nya ETA, Electronic Travel Authorization, liknar andra system, som ESTA i Kanada eller ETA i USA. Det gör att besökare kan resa in i landet utan att gå igenom en utdragen visumansökan. Resenärer som får ett ETA utfärdat har tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien.

ETA är en del av en större brittisk regeringsplan för att digitalisera gränserna i Storbritannien. Införandet kommer att ge regeringen mer kontroll över vilka som reser in i landet, vilket gör det lättare att upptäcka potentiella säkerhetsrisker.

Hur kommer resenärer från Trinidad och Tobagon att påverkas?

Medlemmar i Commonwealth of Nations listas bland de 92 länder med vilka Storbritannien har avtal om viseringsundantag. Trinidad och Tobago är ett samväldesland och finns med på listan. Enligt Storbritanniens nuvarande system behöver medborgare i Trinidad och Tobago inte ansöka om visum eller något ytterligare pappersarbete för att resa in i Storbritannien. Istället är deras pass den enda handling de behöver. När det nya programmet lanseras kommer detta att ändras, och de kommer att behöva ansöka om ETA i Storbritannien för medborgare i Trinidad och Tobagon.

Storbritannien har ett nära förhållande till Trinidad och Tobago, och det finns en stor trinidadisk och tobagonisk diaspora som bor i storstäder som London. Besökare i Storbritannien kommer från Trinidad och Tobago av en mängd olika skäl, som kan omfatta

– Turism
– Affärsresor
– Kurser för studier
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Alla besökare från Trinidad och Tobago som planerar att stanna i Storbritannien i mindre än sex månader måste ansöka om ett ETA. Det finns bara en ansökningsblankett att fylla i, oavsett den enskilda resenärens skäl för att komma till landet.

Under vissa särskilda omständigheter måste medborgare i Trinidad och Tobago ansöka om visum för att komma till Storbritannien. Detta gäller enligt det nuvarande systemet och kommer inte att ändras när ETA-systemet träder i kraft. Resenärer som har för avsikt att bosätta sig permanent i Storbritannien, arbeta där (under både korta och långa perioder) eller tillbringa mer än sex månader i landet måste ansöka om relevant visum innan de påbörjar sin resa.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Trinidad och Tobagon

Medborgare i Trinidad och Tobago som vill resa till Storbritannien kan ansöka om ETA genom ett onlineformulär. ETA är utformat för att ingå i ett helt digitalt program, så det kommer inte att finnas några offline-alternativ tillgängliga. Ansökningsavgiften för ETA kan också betalas online.

Onlineansökningsformuläret innehåller ett antal fält som ska fyllas i, inklusive personuppgifter, resplaner och utlämnande av känslig bakgrundsinformation. Viss information om kraven för ETA har publicerats, och det är en bra idé för resenärer att läsa dessa för att få en uppfattning om vad de kan förvänta sig. Dessa krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Syftet med resenärens besök i Storbritannien.
– Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. en adress under vistelsen i landet.
– Ett betal- eller kreditkort för avgiften för ETA-ansökan.
– Uppgift om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap (tidigare eller nuvarande) i förbjudna grupper eller organisationer.

Den sista punkten på denna lista gäller säkerhetsaspekten i det nya ETA-systemet. Resenärer som har kopplingar till organiserad brottslighet, terroristgrupper eller gäng kan få avslag på sin ansökan, eftersom de anses utgöra ett potentiellt säkerhetshot.

Det är viktigt att notera att denna information kan komma att ändras. Systemet har ännu inte färdigställts och vissa detaljer kan komma att ändras innan det träder i kraft.

De sökande bör vara noga med att fylla i formuläret korrekt för att undvika förseningar eller problem senare i processen. När formuläret har fyllts i fullständigt och ansökningsavgiften har betalats övergår ansökan till handläggningsfasen. Ofullständiga eller obetalda ansökningar kommer inte att behandlas.

Handläggning av UK ETA för medborgare i Trinidad och Tobagon

ETA-ansökan beräknas ta upp till 72 timmar i handläggningstid. Om ansökan godkänns har resenären nu tillstånd att resa in i Storbritannien och behöver inte fylla i några ytterligare formulär. De måste ha sin ETA redo att visa för personalen på avreseflygplatsen och igen när de anländer till Storbritannien och passerar gränskontrollen.

Om en ETA-ansökan avslås kan den sökande välja att gå igenom systemet för överklaganden. Sökande vars överklagande avslås kan fortfarande ha möjlighet att ansöka om ett visum för att besöka Storbritannien istället, även om detta är en mycket längre process.

ETA förväntas bli ett villkor för transport. Detta innebär att resenärer måste ansöka om sitt ETA i förväg, så att det finns tillräckligt med tid för handläggningen. Passagerarna kommer att uppmanas att visa upp sitt godkända UK ETA för medborgare i Trinidad och Tobagon vid gaten på avreseflygplatsen. Om de inte kan göra detta kan de nekas ombordstigning.

Att resa med UK ETA för medborgare i Trinidad och Tobagon

Med ett godkänt ETA har en resenär från Trinidad och Tobago tillstånd att resa in i Storbritannien och tillbringa en period på upp till sex månader där. De kan röra sig fritt mellan de fyra länder som ingår i Förenade kungariket (England, Wales, Skottland och Nordirland). De får inte arbeta, men de kan skriva in sig på en kurs.

ETA är endast giltigt i Storbritannien och har ingen rättslig betydelse i Irland eller något annat europeiskt land. Storbritannien är inte medlem i Schengens gemensamma reseområde eller Europeiska unionen, som har sina egna inresekrav. Resenärer som vill besöka andra europeiska länder som en del av sin resa rekommenderas att undersöka dessa krav, som kan omfatta ETIAS, EU:s eget digitala tillståndssystem, som kommer att införas i slutet av 2023.