ETA i Storbritannien för schweiziska medborgare: En omfattande vägledning

För att resa från Schweiz till Storbritannien 2024 krävs ett resetillstånd eftersom regeringen kommer att införa ett system för utfärdande av elektroniska resetillstånd (ETA). Tillståndet att resa riktar sig till medborgare från visumfria länder som Schweiz. Att få ett resetillstånd skiljer sig från att få ett visum eftersom ETA endast ger tillstånd att besöka Storbritannien för korta vistelser på sex månader. Läs vidare för att ta reda på vad det elektroniska resetillståndet innebär, vilka krav som ställs och hur man går tillväga för att få ett ETA innan man reser till Storbritannien.

Vad är UK ETA för schweiziska medborgare?

Det brittiska elektroniska resetillståndet är ett brittiskt resetillstånd som snart kommer att finnas tillgängligt online. ETA för schweiziska medborgare är en del av det system för resetillstånd som den brittiska regeringen infört för att förbättra sitt gränskontrollsystem. Med ett godkänt ETA kan medborgare från berättigade länder besöka Storbritannien för olika ändamål utan visum.

För närvarande har den brittiska regeringen avtal med olika länder som gör det möjligt för resenärer att passera de brittiska gränserna utan visum. Nackdelen med visumfria inresor i landet är den minimala information som registreras vid gränsen om besökarna. Detta gör det svårt för gränsmyndigheterna att hålla reda på antalet resenärer som reser in i eller ut ur Storbritannien och deras invandringsstatus. Det är också svårt att hindra brottslingar från att dra nytta av Storbritanniens gästfrihet. Införandet av ett elektroniskt system för resetillstånd syftar till att fylla luckorna i det nuvarande invandringssystemet.

Resenärer från länder utan visering är berättigade till resetillstånd. Alla europeiska länder, inklusive Schweiz, tillhör de visumfria länder som uppfyller kriterierna för ETA. UK ETA gäller inte för resenärer som måste ha ett brittiskt visum före avresan. Att få ett ETA är dock inte detsamma som att få ett visum eftersom ETA endast tillåter resenärer att gå ombord på ett plan till Storbritannien. Det nya digitala tillståndet bygger på samma princip som Kanadas ETA-program och ESTA i USA, och är utformat för att stärka kontrollen och efterlevnaden vid Storbritanniens gränser.

Hur ETA i Storbritannien kommer att påverka schweiziska medborgare

Schweiz är en del av Europeiska unionen, och även efter Brexit har schweiziska medborgare särskild rörelsefrihet inom och utanför Storbritannien. Resenärer från Schweiz omfattas av avtalet om viseringsfrihet, och resenärer behöver inte visum för att resa till Storbritannien. Men när ETA införs måste schweiziska medborgare ansöka om ett resetillstånd för att besöka Storbritannien.

Med ett giltigt ETA kan schweiziska medborgare besöka Storbritannien i upp till sex månader. Schweiziska medborgare kan inte arbeta eller öppna ett företag med ETA, men de kan uppleva Storbritanniens kulturarv och besöka de bästa landmärkena i landet. Med UK ETA för schweiziska medborgare kan resenärer från Schweiz delta i affärskonferenser och workshops och träffa kunder.

ETA-innehavare kan besöka Storbritannien för kortvariga studier eller medicinsk behandling. Resenärer kan också använda ETA för att besöka släktingar och delta i kortvariga åtaganden i landet. För alla andra reseanledningar som kräver en längre vistelse i Storbritannien, t.ex. långtidsstudier eller arbete i Storbritannien, måste schweiziska medborgare besöka den brittiska ambassaden eller konsulatet för att ansöka om visum.

Vilka är kraven för ETA i Storbritannien för schweiziska medborgare?

Även om alla detaljer för UK ETA ännu inte är klara, kan resenärer hitta inresekrav för att få ett elektroniskt resetillstånd. Några av ETA-kraven för schweiziska medborgare inkluderar följande:

– Ett giltigt pass: Schweiziska medborgare behöver ett giltigt pass med biometriska uppgifter för att ansöka om ett ETA. Passet måste vara giltigt och utgångsdatumet ska vara minst tre månader från ansökningsdatumet. Passet ska innehålla ett nytaget digitalt foto.
– En aktiv e-postadress: Resenärer behöver en aktiv och tillgänglig e-postadress för att kunna ta emot meddelanden från ETA-gränsmyndigheterna. De sökande kommer att få ett bekräftelsemeddelande från myndigheterna.
– Betalningsuppgifter: Under ETA-ansökan måste sökande betala en icke återbetalningsbar behandlingsavgift. Därför behöver de ett kredit- eller betalkort för att betala den brittiska ETA-behandlingsavgiften.

Ansöka om ETA i Storbritannien för schweiziska medborgare

Resenärer som uppfyller kraven för att få ett ETA kan börja ansöka online. När ansökan är live ska sökande tillhandahålla följande information:

– Personliga uppgifter: Den information som krävs inkluderar namn, kön och födelsedatum. Sökande som inte har något för- eller efternamn ska ange att namnet saknas genom att skriva FNU för förnamn okänt eller LNU för efternamn okänt eftersom fältet är obligatoriskt.
– Information om passet: Det schweiziska passet innehåller information om den sökandes nationalitet. De sökande ska fylla i det passnummer som de tänker använda för att resa till Storbritannien samt datum för utfärdande och giltighetstid för passet. Om en resenär har andra nationaliteter ska de lämna uppgifter om sina medborgarskap. Upplysning krävs också om ytterligare pass- och nationella ID-nummer som innehas av den sökande.
– Kontaktuppgifter: Den obligatoriska kontaktinformationen är en e-postadress, men schweiziska medborgare måste ange ytterligare kontaktinformation. De sökande kommer att avslöja sin stad, postnummer, hemadress och mobilnummer. Vid ansökan för en minderårig ska den sökande ange kontaktuppgifter till föräldrarna och förmyndarna. Resenärer som besöker Storbritannien i affärssyfte måste uppge arbetsgivarens namn, fysiska adress och telefonnummer.
– Frågor om behörighet: Sökande förväntas besvara de frågor som ställs för att avgöra om de är berättigade till det elektroniska resetillståndet. Till exempel kommer resenärer att hitta frågor om tidigare invandringshistorik som kräver att de avslöjar tidigare invandringsproblem som visumavslag. De sökande måste också lämna uppgifter om sin tidigare brottslighet, inklusive våldsamma och icke-våldsamma brott. Eventuell tidigare användning, innehav eller distribution av droger måste uppges i ansökan. Dessutom bör de sökande lämna information om terroristaktiviteter och anklagelser. Frågorna om terrorism täcker medlemskap, aktiviteter och åtal relaterade till terroristgrupper.
– Hälsorelaterade frågor: Sökande måste svara på hälsorelaterade frågor och lämna information om tidigare och befintliga infektioner. Uppgifter om vaccinationer och immuniseringar kan också krävas.
– Betalningsuppgifter: Sökande ska ange en betalningsmetod för behandlingsavgiften. Med betalningen kan en ETA-ansökan behandlas och godkännas.

Efter att ha ansökt om ETA i Storbritannien för schweiziska medborgare kommer de sökande att vänta på att ansökan behandlas inom 72 timmar. Resenärer bör planera därefter och få en ETA flera dagar innan de reser till Storbritannien. Sökande med resplaner i sista minuten kan dock också få ett ETA godkänt. Transportföretag som transporterar schweiziska medborgare från Schweiz till Storbritannien måste kontrollera att resenärerna har ett godkänt elektroniskt resetillstånd före resan. Resenärer från Schweiz uppmanas att läsa FAQ-sidan om ETA i Storbritannien för ytterligare information.