ETA i Storbritannien för medborgare i Andorra: Din kompletta guide

Om du planerar att resa till Storbritannien från och med år 2024 behöver du känna till det nya ETA-systemet. Resenärer som för närvarande uppfyller kraven för viseringsundantag kommer att behöva gå igenom det nya programmet och ansöka om ett ETA innan de påbörjar sin resa. Denna vägledning förklarar hur ETA kommer att påverka personer från Andorra som vill besöka Storbritannien, och den ger råd om hur man får ETA i Storbritannien för medborgare i Andorra.

Vad är UK ETA för andorranska medborgare?

Det nya ETA-systemet kommer att införas före utgången av 2024. ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är nytt i Storbritannien. Principerna bakom systemet är dock bekanta för resenärer som har besökt USA eller Kanada, eftersom systemet bygger på det amerikanska ESTA-programmet och det kanadensiska ETA-programmet.

ETA införs som en del av den brittiska regeringens plan för att digitalisera landets gränser. Det är inte samma sak som en visering, och ansökningsprocessen för ett ETA är mycket enklare än en viseringsansökan. I princip fungerar det som ett digitalt tillstånd som ger besökare tillstånd att resa in i Storbritannien.

ETA kommer att utfärdas till besökare från de 92 länder som för närvarande inte kräver visum för att resa in i Storbritannien. Resenärer kan ansöka om ett ETA om de planerar att tillbringa mindre än sex månader i Storbritannien och så länge de inte har för avsikt att arbeta under vistelsen i landet. De kan komma som turister, på affärsresa, för att delta i studier, besöka vänner och familj eller resa för att få medicinsk behandling. Alla dessa skäl anses giltiga för en ETA-ansökan.

Hur kommer det nya systemet att påverka Andorras medborgare?

Andorra är inte medlem i Europeiska unionen eller Schengenområdet, men det är däremot dess grannländer, däribland Frankrike och Spanien. Andorra har särskilda avtal om fri rörlighet med sina grannländer, så resenärer kan enkelt ta sig från furstendömet till ett EU-land. Storbritannien är dock inte medlem i Europeiska unionen eller Schengenområdet, så landet har inte samma avtal på plats. Andorranska medborgare kommer därför inte att kunna resa in i Storbritannien lika lätt som de kan resa in i ett EU-land.

För närvarande omfattas besökare från Andorra i Storbritannien av landets program för viseringsundantag. Detta program kommer snart att upphöra. Det betyder inte att Andorraner behöver visum för att resa in i landet. De måste dock ansöka om ETA i Storbritannien för andorranska medborgare. Utan ETA kommer de inte att kunna resa in i Förenade kungariket.

Med ett giltigt ETA i Storbritannien för andorranska medborgare kan resenärer resa in i Storbritannien och stanna i upp till sex månader. Under denna tid kommer de inte att kunna arbeta, men de kan anmäla sig till en kurs i studiesyfte. Andorraner som planerar att tillbringa en längre tid i Storbritannien eller som hoppas kunna arbeta i landet måste ansöka om visum separat.

Ansökan om ETA i Storbritannien för andorranska medborgare

All information om det nya ETA-systemet har ännu inte färdigställts. Regeringen har dock offentliggjort information om rätten till ETA. Medborgarna i 92 länder måste ansöka om ett ETA, och Andorra är ett av dessa länder.

En lista över krav för ETA har också publicerats. Detta kan komma att ändras innan systemet är färdigställt, men det ger viss information om vad sökande kan förvänta sig av processen.

För att ansöka om ETA måste resenärer från Andorra fylla i ett onlineformulär. Detta är ett digitalt system, så inga pappersbaserade alternativ kommer att finnas tillgängliga. Innan formuläret fylls i bör resenärerna vara redo med de uppgifter de behöver. Detta omfattar bl.a:

  • Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett av länderna på förteckningen över länder som får delta.
  • Ett nytaget digitalt passfoto.
  • Personlig information. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
  • Syftet med resenärens besök i Storbritannien
  • Detaljer om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
  • Ett betal- eller kreditkort för ETA-ansökningsavgiften.

Andorranska sökande kommer också att få svara på frågor om sitt förflutna. De kommer att behöva uppge om de har ett brottsregister, om de har begått några invandringsbrott och om de är eller någonsin har varit medlem i en förbjuden grupp eller organisation. Dessa uppgifter krävs för att avgöra om den sökande anses utgöra en säkerhetsrisk för Storbritannien. Sökande som anses vara osäkra kommer att få sin ETA-ansökan avslagen.

Handläggning av UK ETA för andorranska medborgare

Innan en ETA-ansökan kan behandlas måste alla sökande betala en icke återbetalningsbar avgift via ett betalkort eller kreditkort. När formuläret är ifyllt och avgiften har betalats börjar handläggningstiden. ETA-processen kan ta upp till 72 timmar att slutföra.

Resenärer måste ha en godkänd ETA innan de får resa in i Storbritannien, så det är viktigt att de planerar för detta och ger tillräckligt med tid för att deras ansökan ska kunna behandlas fullständigt före avresan. Om ett ETA avslås kan resenären överklaga beslutet eller ansöka om visum, men det är en mycket längre process.

Alla resenärer som reser in i Storbritannien behöver ett ETA, oavsett färdsätt. Vissa medborgare i Andorra väljer att köra genom Frankrike och resa till Storbritannien med färja eller genom tunneln under Engelska kanalen. Oavsett vilket kommer de att behöva en ETA, precis som om de skulle resa med flyg.

Resenärer bör ha sitt godkända ETA klart innan de påbörjar sin resa. Transportörer förväntas göra ETA till ett transportvillkor. Det innebär att passagerarna måste visa upp en godkänd ETA när de anländer till sin flygplats, hamn eller station – om de inte har någon sådan kan de nekas ombordstigning. Vid ankomsten till Storbritannien måste resenärerna återigen visa upp ett giltigt ETA som är kopplat till deras biometriska pass.

Att resa med UK ETA för andorranska medborgare

Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. En giltig UK ETA för andorranska medborgare ger fullständig rörelsefrihet mellan dessa fyra länder. Det finns inget behov av att fylla i ytterligare formulär eller ytterligare pappersarbete.

Andorraner i Förenade kungariket

Med en befolkning på bara 79 000 är Andorra ett av de minsta länderna i Europeiska unionen. Den höga BNP:n innebär dock att medborgarna ofta reser i nöjesyfte. De flesta besökare från Andorra i Storbritannien kommer för att turista, men vissa kan också resa in i landet i affärer eller med avsikt att studera för högre utbildning.