UK ETA för dominikanska medborgare: Din kompletta guide

Sedan Storbritannien lämnade EU i februari 2020 har den brittiska regeringen arbetat hårt för att digitalisera sina gränser och införa nya system för hantering av resevisum. Som en del av denna process kommer Storbritannien snart att införa ett nytt system för elektroniska resetillstånd (ETA) för medborgare i vissa länder, däribland Dominikanska republiken. UK ETA för dominikanska medborgare kommer att ersätta det nuvarande programmet för viseringsundantag och kommer att träda i kraft fullt ut i slutet av 2024.

ETA kommer att likna de program som redan finns i andra länder, t.ex. Kanadas eTA och USA:s ESTA. Resenärer från länder som uppfyller kraven kommer att kunna ansöka om ett ETA innan de reser till Storbritannien. ETA ger resenärer rätt att stanna i Storbritannien i 6 månader och är giltigt för flera inresor.

Dominikanska medborgare som planerar att resa till Storbritannien bör bekanta sig med det nya ETA-systemet. Den här guiden innehåller allt som dominikanska medborgare behöver veta om att ansöka om ett ETA i Storbritannien, inklusive behörighetskrav, hur man ansöker och vilka dokument de behöver skicka in. Oavsett om du planerar en semester eller en affärsresa, se till att läsa denna guide innan du reser till Storbritannien.

Vad är UK ETA för dominikanska medborgare?

Storbritannien har visumkrav för medborgare från många länder. Att få ett brittiskt visum kan ta flera veckor eller till och med månader, beroende på den sökandes ursprungsland. Det finns ett fåtal länder som är undantagna från detta krav och som inte behöver ansöka om visum. Dessa länder finns på Storbritanniens lista över länder som är undantagna från viseringskravet.

Dominikanska republiken är ett av dessa länder. Från och med 2023 kommer programmet för viseringsundantag att upplösas och ersättas med det nya ETA-systemet i Storbritannien. Detta innebär att dominikanska medborgare som planerar att besöka Storbritannien måste ansöka om ett ETA innan de lämnar Dominikanska republiken. Processen är relativt enkel och kan göras helt online.

Vilka är kriterierna för stödberättigande?

För närvarande finns det 92 berättigade länder, som alla är undantagna från viseringskravet. Innehavare av brittiska pass behöver inte ansöka om ETA, eftersom de redan är medborgare i Storbritannien och har absolut rätt att resa in i Storbritannien utan problem.

Andra grupper av brittiska medborgare som inte behöver ansöka om ETA är British Overseas citizens, British subjects och British protected persons. Irländska passinnehavare kommer inte heller att behöva ha ett ETA, eftersom de redan är berättigade att resa in i Storbritannien enligt avtalet om det gemensamma reseområdet. De kriterier som kommer att ligga till grund för beslutet om vem som ska ansöka om ETA i Storbritannien har ännu inte fastställts. Dominikanska republikens medborgare kommer dock att behöva börja planera för att ansöka om ETA 2023.

Vilka är kraven för UK ETA för dominikanska medborgare?

För att vara berättigad till UK ETA för dominikanska medborgare måste de sökande ha ett biometriskt pass, vilket är ett pass som innehåller ett elektroniskt chip med information om innehavaren. ETA är endast giltigt för kortvariga besök, och sökande måste uppge sitt syfte med besöket i Storbritannien när de ansöker om ett ETA. De tre huvudsyftena med att besöka Storbritannien med ETA är turism, affärer och transitering.

Sökande måste ha ett rent eller nästan rent brottsregister för att beviljas inresa till Storbritannien. Detta beror på att den brittiska regeringen tar säkerhet på största allvar och vill skydda sina medborgare från personer som tidigare har begått vålds- eller brott. Besökare kan hitta den fullständiga listan över ETA-krav på denna sida.

Sökande som vill arbeta eller vistas i Storbritannien längre än 180 dagar måste också ansöka om visum. Kraven för ett standardvisum är strängare än för ett ETA, och processen kan ta mer än 6 veckor. Det finns andra krav som sökande måste uppfylla när de ansöker om ett normalt visum, till exempel att visa att de har tillräckligt med pengar för att försörja sig under sin vistelse i Storbritannien.

Hur ser ansökningsprocessen för ETA ut?

Processen för att ansöka om ETA i Storbritannien bör vara okomplicerad för de flesta sökande. Det första steget är att besöka den officiella regeringsportalen. Därifrån måste de sökande hitta ETA-ansökningsformuläret. Besökarna kan sedan börja fylla i formuläret avsnitt för avsnitt. Hela processen förväntas ta cirka 10 minuter från början till slut.

Att fylla i en ansökan kan vara tidskrävande om den sökande inte är förberedd med alla nödvändiga dokument och uppgifter. För att undvika att lägga onödig tid på ansökningsprocessen bör följande saker finnas till hands:

1. Ett kredit- eller betalkort med tillräckliga medel för att täcka ansökningsavgiften (avgiftsbeloppet är ännu inte fastställt).
2. Uppdaterad kontaktinformation (inklusive hemadress, e-postadress och mobilnummer).
3. Personuppgifter (t.ex. namn och födelsedatum).
4. Kritisk passinformation.
5. Arbetsuppgifter (inklusive arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer).
6. Öppenhet och ärlighet när du besvarar frågor om stödberättigande.

Vad händer om en ansökan avslås?

Beslutet om en ETA-ansökan förväntas inte ta mer än 5 arbetsdagar, så om det har tagit längre tid än så kan det ha uppstått en försening i handläggningen av ansökan. I de flesta fall meddelas beslutet inom 72 timmar. Om orsaken till avslaget inte är omedelbart klar kan den sökande kontakta kundtjänsten för mer information.

En ansökan kan avslås på grund av fel eller brister i dokumentationen. Om så är fallet kan den sökande göra de nödvändiga ändringarna och skicka in ansökan på nytt. Det finns ingen garanti för att en reviderad ansökan kommer att godkännas, så sökande kanske också vill överväga att ansöka om ett vanligt visum. Denna process är vanligtvis mer tidskrävande och komplicerad, men det kan vara det enda alternativet om ETA inte är möjligt.

Varför inför den brittiska regeringen ETA-systemet?

Den brittiska ekonomin drar stor nytta av inkommande resor och turism, både direkt och indirekt. År 2021 beräknades internationella besökare och turister bidra med 131,5 miljarder pund till den brittiska ekonomin.

Införandet av ETA-systemet är en del av regeringens plan för att öka värdet av inkommande turism. De extra intäkterna från ansökningsavgiften kommer att användas för att investera i produkter och tjänster för att förbättra upplevelsen för besökare och stimulera Storbritanniens ekonomi. Dominikanska medborgare som planerar att besöka Storbritannien kan läsa Vanliga frågor om Storbritannien för ytterligare information.

Dominikaner som besöker Storbritannien med ett ETA

Storbritannien är ett land fullt av historia, kultur och vacker natur. Från den livliga staden London till de böljande kullarna i de skotska högländerna finns det något för alla att njuta av. Besökare från Dominica kan utforska världsberömda sevärdheter, som Buckingham Palace, eller njuta av landskapet i Lake District och Cornwall. UK ETA för dominikanska medborgare gör det enkelt att lägga till Storbritannien på listan över resmål som du måste besöka.