UK Lords Committee ifrågasätter ETA-programmets effektivitet när det gäller att förbättra gränssäkerheten

| maj 22, 2024

Överhusets utskott för rättsliga och inrikes frågor uttryckte tvivel om hur effektivt det nya systemet för elektroniska reset illstånd (ETA) är när det gäller att förbättra gränssäkerheten.

Man varnade för att ett ”alltför snabbt” genomförande av ETA skulle kunna undergräva ”allmänhetens förtroende” för Storbritanniens gränsförvaltning.

Utskottet tillade att regeringens ”potentiellt okoordinerade strategi för genomförandet” skulle kunna orsaka ”stora störningar i resandet” vid gränsen.

”Regeringen, gränsstyrkorna och allmänheten måste vara redo”, säger Lord Foster of Bath, ordförande i kommittén, i ett pressmeddelande.

Han tillade: ”Dessa förändringar måste kommuniceras som en prioritet.”

Lord Bath noterade att det redan hade förekommit betydande störningar i Dover och Kent på grund av förseningar vid gränsen.

Brittiska resenärer har också drabbats av ”långa köer på flygplatserna när systemen ligger nere”, som vid det senaste avbrottet i de elektroniska gatesystemen.

Lord Bath betonade att ”planering för en gradvis och välkoordinerad implementering av de nya systemen är avgörande” för att undvika liknande kaos vid gränsen.

Efter att ha undersökt de kommande nya gränskontrollsystemen publicerade kommittén ett brev till Tom Pursglove, statssekreterare för laglig migration och gränsen.

Utredningen omfattade den omfattande utrullningen av Storbritanniens ETA före årets slut.

Det omfattade också Europeiska unionens (EU) Entry/Exit System (EES) och ETIAS, eller European Travel Information and Authorization System.

EU har meddelat att EES kommer att vara i drift i oktober 2024, medan ETIAS kommer att lanseras i mitten av 2025.

ETA:s effektivitet när det gäller att säkra Storbritanniens gräns

Lord Bath betonade att kommittén stöder ETA:s ”avancerade insamling av mer information” om kortvariga besökare utan visum.

”Vi ifrågasätter dock om ETA kan leva upp till sina ursprungliga mål”, säger han via ett pressmeddelande.

Kommitténs ordförande uppgav att tvivlen beror på ”osäkerhet om kvaliteten på tillgängliga uppgifter om besökare”.

Kommittén menade att det finns ”legitima farhågor” om att inte ha ”realtidstillgång till en viktig” EU-databas.

Man tillade att det också kunde finnas problem med tillförlitligheten i ”uppgifter som tillhandahålls av vissa länder”.

Kommittén föreslog att man skulle utöka frågorna i ETA-ansökan för att få mer information om varje resenär.

Man insisterade också på att regeringen så snart som möjligt skulle utse en ny oberoende chefsinspektör för gränser och invandring.

”ETA bör vara en prioriterad fråga för inspektionen”, betonade kommittén.

ETA för transitpassagerare

Enligt utskottet för rättsliga och inrikes frågor är ”motiveringen till att kräva att transitpassagerare ska ha en ETA oklar”.

”Vi är inte övertygade om att transitpassagerare ska behöva en ETA”, säger Lord Bath.

Han tillade att det ”inte minst beror på den betydande ekonomiska påverkan det kommer att ha på Heathrow”.

Heathrow Airport, flygbolag baserade i Storbritannien och andra luftfartsgrupper har sagt att kravet på en ETA för transitpassagerare innebär en stor nackdel för Storbritannien.

Thomas Woldbye, Heathrows VD, hävdade att ETA för transitpassagerare begränsar Storbritanniens globala anslutningsmöjligheter.

ETA är en extra kostnad som kan leda till att passagerare transiterar via andra europeiska flygplatser som tillåter det utan kostnad.

Det kan redan ha en inverkan eftersom Heathrow noterade den lägsta månatliga andelen transfertrafik på mer än ett decennium.

Heathrow Airport och de brittiska flygbolagen är beroende av anslutande passagerare och flyg för att behålla sin status som en central global hubb.

Detta är avgörande för Storbritanniens turism, handel och internationella förbindelser, och ger Londonresenärer bekväm tillgång till globala destinationer.

ETA och det gemensamma reseområdet

Utskottet är också oroat över hur regeringen kommer att tillämpa ETA i det gemensamma reseområdet (CTA).

Kommittén hänvisade särskilt till att det skulle kunna påverka ”den gränsöverskridande turismen i Nordirland” negativt.

Nästan 70 procent av turisterna som besöker Nordirland kommer från Republiken Irland.

Många nordirländska tjänstemän och resebranschexperter har pekat på den verkliga risken för att ETA skulle kunna hindra Nordirlands turismekonomi.

De befarar att oberoende resenärer och researrangörer kan komma att utesluta Nordirland från sina resplaner på grund av den extra kostnaden för ETA.

Kommittén rekommenderade dock inte ett ETA-undantag för korttidsbesökare som kommer till Nordirland från Republiken Irland.

Istället ”uppmanar man regeringen att arbeta på en lösning” och ”klargöra positionen” för sådana besökare.

Det kan också bli problematiskt att genomföra ETA vid den öppna landgränsen mellan Republiken Irland och Nordirland.

Resenärer som korsar den öppna landgränsen utan att veta att de behöver en ETA kan oavsiktligt bryta mot immigrationslagarna.

Detta skulle också kunna användas som ett potentiellt kryphål i den övergripande effektiviteten i Storbritanniens nya gränskontrollsystem.

Potentiella stora störningar i resandet vid gränsen

Utskottet för rättsliga och inrikes frågor sade att ”tidtabellen för genomförandet av förändringar vid gränsen är extremt ambitiös”.

Det har funnits en ”begränsad allmän medvetenhet” om det kommande nya gränskontrollsystemet.

Enligt en undersökning känner över hälften av de brittiska medborgarna inte till EU:s gränskontrollsystem EES.

”Vi är oroade över förändringstakten med tanke på de nuvarande bristerna i den information som lämnas”, sade Lord Bath.

Kommittén konstaterade en ”brist på samordning med EU när det gäller lanseringen av dess program”.

Man betonade att ”utmaningar och förseningar [are] sannolikt kommer att uppstå” om både Storbritanniens ETA och EU:s EES införs samtidigt.

Lord Bath betonade behovet av mer tid för att snabbt kunna ta itu med eventuella problem som uppstår under de tidiga stadierna av lanseringen av nya gränskontrollsystem.

Rese- och transportansvariga har rapporterat om möjliga förseningar på 14 timmar i Dovers hamn och långa köer på St. Pancras Station när EES är aktivt.

Den app som är tänkt att minska köerna vid gränserna och hjälpa resenärer att registrera pass och biometrisk information i förväg kommer inte att vara klar till EES-lanseringen.

Transportminister Guy Opperman sade att det kommer att bli en sex månader lång mjukstartsperiod för EU:s gränskontrollsystem EES.