Komplett guide till ETA i Storbritannien för honduranska medborgare

När Storbritannien förbereder sig för att införa sitt nya ETA-system måste resenärerna få information om denna förändring. Det gamla systemet för viseringsundantag ska ersättas, och detta kommer att påverka honduranska medborgare som besöker Storbritannien. Den här guiden förklarar hur systemet kommer att ändras och vad honduraner behöver veta innan de reser.

Vad är UK ETA för honduranska medborgare?

ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är ett nytt system som införs för att ersätta det nuvarande programmet för viseringsundantag. Det är ett nytt program för Storbritannien, men det är mycket likt befintliga program som erfarna resenärer kanske redan känner till. Det bygger framför allt på program som det kanadensiska ETA och det amerikanska ESTA.

ETA är inte en visering, men det är en form av resetillstånd. När systemet träder i kraft kommer det att ge regeringen mer kontroll över personer som reser in i Storbritannien, vilket kommer att göra det lättare att sålla bort potentiella säkerhetsrisker. Till skillnad från en visering är ansökningsprocessen enkel och kan göras helt online.

Hur påverkar ETA resenärer från Honduras?

Honduras finns med på listan över 92 länder som har avtal om viseringsundantag med Storbritannien. Enligt det nuvarande systemet behöver resenärer från dessa länder inte visum eller någon annan form av pappersarbete för att resa in i Storbritannien. Enligt det nya systemet kommer de fortfarande att kunna resa in utan visum, men de kommer att behöva ansöka om ett ETA innan de reser.

Med ett ETA i Storbritannien för honduranska medborgare har resenärer tillstånd att stanna i Storbritannien i upp till sex månader. Det finns ett antal anledningar till att honduraner väljer att komma till Storbritannien, bland annat

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinsk behandling

Ansökningsprocessen för ETA är densamma oavsett resenärens skäl för att besöka Storbritannien. Vissa resenärer kommer dock fortfarande att behöva ansöka om visum. Om en honduransk medborgare planerar att bo permanent i Storbritannien, arbeta där eller tillbringa mer än sex månader där, behöver de ett visum. Visumansökningsprocessen är helt skild från ETA och är betydligt mer komplicerad.

Ansökan om ETA i Storbritannien för honduranska medborgare

Innan honduraner planerar att resa bör de ta del av den offentliggjorda förteckningen över krav för ETA. Några av dessa krav omfattar följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– Personuppgifter, vilket inkluderar olika uppgifter, såsom födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Vissa grundläggande uppgifter om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. resenärens adress under vistelsen i landet.
– Betalning av avgiften för ETA-ansökan.

Det är viktigt att notera att denna information ännu inte har färdigställts. Fram till dess att ETA-systemet införs kan vissa detaljer om programmet komma att ändras eller förtydligas. Till exempel kan pass kräva en viss giltighetstid, förmodligen 3 eller 6 månader. Även om kraven kan ha ändrats, ger de ändå resenärerna en allmän uppfattning om vad de kan förvänta sig av det nya systemet.

Utöver de krav som anges ovan kommer de sökande att uppmanas att lämna ut vissa känsliga uppgifter om sitt förflutna. Detta inkluderar eventuella brottsregister, tidigare invandringsbrott eller medlemskap (tidigare eller nuvarande) i en förbjuden grupp eller organisation. Detta gör det möjligt för myndigheterna att flagga resenärer som kan ses som ett potentiellt hot mot säkerheten i Storbritannien. Om en sökande anses utgöra en risk för landets säkerhet kommer ansökan att avslås.

ETA-sökande måste fylla i ansökan via ett onlineformulär. Detta är ett digitalt system. Pappersbaserade alternativ kommer inte att finnas tillgängliga.

Handläggning av ETA i Storbritannien för honduranska medborgare

Resebolagen förväntas göra en godkänd ETA till ett villkor för befordran. Detta innebär att resenärer måste börja sin ansökan i god tid. En passagerare som inte kan uppvisa en ETA för personalen vid avgångsgaten på sin flygplats kan nekas ombordstigning.

En del av ansökan innebär att du betalar en icke återbetalningsbar avgift. Detta kan betalas online. Avgiften måste betalas i sin helhet innan ansökan kan börja behandlas.

En ETA-ansökan tar mycket kortare tid att handlägga än en viseringsansökan. Den är dock inte omedelbar. Det förväntas ta upp till 72 timmar innan en ansökan godkänns eller avslås. Resenärer uppmanas att ha detta i åtanke när de planerar sin resa. De måste vara beredda att visa sitt ETA vid avresan och en gång till när de anländer till Storbritannien och passerar gränskontrollen.

Om en ETA-ansökan avslås har den sökande några alternativ att överväga. De kan börja med att överklaga beslutet. Om detta inte fungerar kan de ansöka om visum i stället. En viseringsansökan är längre och mer komplicerad, men den kan vara nödvändig för vissa sökande, t.ex. personer som tidigare har begått brott.

Resa med ETA i Storbritannien för honduranska medborgare

Med ett godkänt ETA i Storbritannien för honduranska medborgare kan resenärer resa in i Storbritannien och stanna där i upp till sex månader. Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. Dessa länder har inga gränskontroller, och en innehavare av ett ETA har frihet att röra sig mellan dem som han eller hon vill. Republiken Irland är ett självständigt land, och ETA ger inte en resenär tillstånd att resa in.

Förenade kungariket är inte medlem i det gemensamma reseområdet Schengen eller i Europeiska unionen. Detta innebär att om en honduransk resenär vill besöka andra europeiska länder som en del av sin resa, måste de undersöka de relevanta inresekraven. EU håller för närvarande på att införa ETIAS, sitt eget nya digitala system för resetillstånd. ETA gäller endast för resor till Förenade kungariket.