ETA i Storbritannien för salvadoranska medborgare: Vad du behöver veta

Storbritanniens nya ETA-system kommer snart att träda i kraft och förändra reseupplevelsen för många besökare. Medborgare i El Salvador är bland dem som kommer att påverkas av det nya programmet. Den här guiden förklarar hur man ansöker om ETA i Storbritannien, hur det nya systemet kommer att fungera och vad resenärer behöver veta innan de påbörjar sin resa.

Vad är ETA i Storbritannien för salvadoranska medborgare?

Även om ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är nytt i Storbritannien kan resenärer redan ha erfarenhet av liknande program. Systemet bygger på befintliga system som finns i länder som USA och Kanada. Det är en del av den brittiska regeringens initiativ att digitalisera gränserna. När ETA-systemet är färdigt kommer det att ge regeringen större insikt i vilka besökare som kommer till landet. Det kommer också att skapa en starkare säkerhetsprocess, vilket gör det lättare att identifiera och flagga för potentiella risker för Storbritannien.

ETA är inte ett visum och har en mycket enklare ansökningsprocess än ett visum. Istället införs det för att ersätta det nuvarande systemet med viseringsundantag. Det är ett digitalt resetillstånd. Innehavare av ETA för salvadoranska medborgare i Storbritannien har tillstånd att resa in i Storbritannien.

Hur påverkar ETA Salvadoranska resenärer?

El Salvador finns med på listan över de 92 länder som har ett program för viseringsundantag med Förenade kungariket. Medborgare från dessa länder behöver inte gå igenom en utdragen visumansökningsprocess om de vill besöka Storbritannien. Enligt det nya systemet kommer salvadoranska medborgare fortfarande inte att behöva visum för en resa till Storbritannien. De måste dock ansöka om ett ETA innan de reser.

Vissa salvadoranska medborgare åker till Storbritannien med avsikten att stanna där under en längre period, bo där eller arbeta i landet. I dessa situationer behöver de för närvarande ett visum. Detta kommer inte att ändras med det nya systemet. Resenärer som behöver visum måste gå igenom ett separat visumansökningsförfarande, som inte är kopplat till ETA.

Salvadoranska resenärer som inte planerar att arbeta i Storbritannien, och som tillbringar mindre än sex månader i landet, kommer dock att kunna göra det med bara ett ETA. Många resenärer kommer till Storbritannien för att njuta av en semester, men det finns andra skäl att resa. Bland dessa skäl kan nämnas följande:

– Turism
– Affärsresor
– Kortfristiga kurser eller studieprogram
– Besök hos vänner och familj
– Medicinska förfaranden

Resenärer som kommer till Storbritannien av något av dessa skäl kan ansöka om ett ETA. Vissa salvadoranska medborgare kan vilja komma till Storbritannien för att söka asyl. I så fall finns det en separat ansökningsprocess som de måste gå igenom.

Ansökningsprocessen för ETA i Storbritannien för salvadoranska medborgare

Innan ETA-systemet har färdigställts kan informationen om det inte verifieras fullständigt. Den brittiska regeringen har offentliggjort vissa uppgifter om det planerade programmet, men dessa kan komma att ändras. Det är ändå värt att titta på denna information, eftersom den ger resenärerna en uppfattning om vad de kan förvänta sig när programmet träder i kraft.

ETA-ansökningsformuläret kommer endast att finnas tillgängligt online. Eftersom ETA är en del av ett digitalt system kommer inga pappersbaserade alternativ att erbjudas. Vissa krav för ETA har offentliggjorts. Även om dessa kan ändras när systemet införs, omfattar de följande:

– Ett giltigt biometriskt pass från ett land som finns med på listan över stödberättigade länder. Beroende på det utfärdande landet kan detta pass behöva vara giltigt i 3-6 månader från det planerade resedatumet.
– Ett nytaget digitalt passfoto.
– personuppgifter. Detta inkluderar uppgifter som födelsedatum, anställningsinformation, kontaktuppgifter etc.
– Anledningen till resenärens besök i Storbritannien.
– Vissa uppgifter om den planerade resan till Storbritannien, t.ex. adress under vistelsen i landet.
– Kredit- eller betalkort för att täcka avgiften för ETA-ansökan.
– Upplysningar om brottsregister, tidigare invandringsbrott och medlemskap i förbjudna organisationer eller grupper.

Den sista punkten på denna lista är särskilt viktig. Ett av skälen till att ETA införs är att det ska fungera som en screeningprocess för säkerhetsrisker. En sökande som anses utgöra ett hot mot Förenade kungariket kommer att få sin ETA-ansökan avslagen.

Behandling av ETA i Storbritannien för salvadoranska medborgare

En del av ETA-ansökan innebär att du betalar en icke återbetalningsbar avgift. Om detta inte betalas i sin helhet kommer ansökan inte att behandlas. När ansökan är fullständig och avgiften har betalats hamnar den i behandlingskön. En behandlingstid på upp till 72 timmar förväntas, så resenärer bör ha detta i åtanke när de planerar sin resa.

Det är viktigt att resenärer anländer till sin avreseflygplats med sin ETA-ansökan ifylld och godkänd. Transportörer förväntas göra en godkänd ETA till ett villkor för transporten. Om en resenär inte har en UK ETA för salvadoranska medborgare när de når sin boarding gate, kan de nekas rätten att gå ombord på planet.

Vid ankomsten till Storbritannien kommer resenärerna att passera genom den brittiska gränskontrollen. Här måste de återigen visa sin ETA. Om en ETA-ansökan avslås kan den sökande överklaga beslutet. Detta kommer dock att vara en mer utdragen process än en standardansökan. En resenär vars ETA-ansökan har avslagits kan också ansöka om visum, vilket har en mycket längre handläggningstid.

Resa med ETA i Storbritannien för salvadoranska medborgare

ETA ger salvadoranska resenärer tillstånd att tillbringa upp till sex månader i Storbritannien. Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. Det finns ingen gränskontroll mellan dessa länder, så resenärer kan röra sig fritt mellan dem som de vill, med alla typer av transportmedel. Detta tillstånd gäller inte Republiken Irland, som är ett självständigt land.

Förenade kungariket är inte medlem i det gemensamma reseområdet Schengen eller i Europeiska unionen. Ett ETA påverkar endast resenärens möjlighet att resa in i Storbritannien. Det har ingen giltighet i något annat europeiskt land, så Salvadoraner som vill besöka andra delar av Europa som en del av sin resa måste undersöka de relevanta inresekraven. EU håller på att införa ett eget liknande system, ETIAS. För mer information om UK ETA, se FAQ-sidan.