ETA i Storbritannien för medborgare i Vanuatu: En komplett guide

Från och med 2024 måste besökare från Vanuatu som vill besöka Storbritannien förbereda sig på Storbritanniens nya ETA-system. Detta nya resetillstånd gäller för medborgare, t.ex. medborgare i Vanuatu, som inte behöver visum för att besöka Storbritannien. Vanuatus medborgare måste ansöka om detta innan de reser till Storbritannien och det kommer att vara obligatoriskt för inresa. Lär dig allt om hur detta nya brittiska ETA för Vanuatu-medborgare fungerar och ansökningsprocessen i den här guiden.

Vad är UK ETA för Vanuatu-medborgare

Storbritannien kommer att lansera sitt nya ETA-system fullt ut 2024. Ett ETA, som står för Electronic Travel Authorization, är ett digitalt system för resetillstånd som är obligatoriskt för de flesta medborgare utan visum. Systemet fungerar på samma sätt som andra nationella system för inresetillstånd och viseringsundantag, t.ex. USA:s ESTA (Electronic System for Travel Authorization) och Australiens ETA (Electronic Travel Authority).

Storbritanniens ETA-system har utvecklats som en del av en bredare resepolitik som beskrivs i 2022 års Nationality and Borders Bill. Lagförslaget syftar till att stärka Storbritanniens gränssäkerhet, kontrollera antalet migranter och digitalisera inreseprocessen. Besökare från Vanuatu måste ansöka om det nya ETA online för verifiering vid ankomsten med ett giltigt biometriskt pass.

Storbritanniens nya ETA-regler kommer att påverka 92 visumfria länder i hela världen, inklusive Vanuatu och andra oceaniska länder. Dessa 92 länder kräver normalt inte visum för att besöka Storbritannien för kortare vistelser som turist eller besökare som utför aktiviteter som vanligtvis tillåts av ett standardvisum. Med ett ETA i Storbritannien kan medborgare i Vanuatu resa in i Storbritannien utan visum i upp till 6 månader.

Hur kommer det nya ETA-systemet att påverka Vanuatus medborgare?

Medborgare i Vanuatu måste nu ansöka om tillstånd i form av ett ETA innan de påbörjar sin resa till Storbritannien. Ett sådant steg var inte nödvändigt tidigare, eftersom resenärer beviljades 6 månader vid inresa genom att visa upp sina pass. Även om detta inte påverkar den typ eller längd av resor till Storbritannien som medborgare i Vanuatu har tillgång till, kommer det att innebära att ytterligare ett steg måste slutföras innan de tillåts inresa.

Medborgare i Vanuatu behöver fortfarande inget visum för att besöka Storbritannien. De måste dock lämna in en ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Vanuatu. Ansökan görs enkelt online och kräver inga fysiska dokument eller personliga besök på konsulat eller visumcenter. Den sökande måste vänta på att den beräknade ankomsttiden bekräftas innan han eller hon anländer till Storbritannien med sitt pass.

Ansökan om ETA i Storbritannien för medborgare i Vanuatu

Storbritanniens ETA-system befinner sig i en testfas och kan fortfarande komma att ändras framöver. Grundläggande information om applikationen är dock känd. En förteckning över alla medborgare som nu är berättigade till ETA har tillkännagivits och omfattar även Vanuatu.

Medborgare i Vanuatu måste ansöka om ett ETA online via den officiella brittiska portalen innan de anländer till Storbritannien. Själva ansökningsprocessen förväntas inte ta mer än 10 minuter att genomföra. En kravlista har publicerats som beskriver den information som ska lämnas in under ansökningsprocessen. Kostnaderna är ännu inte fastställda. Detta kan ändras när ETA släpps, men du kan förvänta dig att skicka in följande information för att få en framgångsrik ETA:

– Ett giltigt biometriskt pass utfärdat av ett berättigat land, t.ex. Vanuatu.
– Ett nytaget digitalt fotografi i passstorlek.
– Personuppgifter, inklusive fullständigt namn, födelsedatum och kontaktuppgifter.
– Syftet med och uppgifter om researrangemang inom Storbritannien, t.ex. hotellbokningar.
– Ett kredit- eller betalkort för att betala ETA-ansökningsavgiften.

ETA arbetar också för att stärka Storbritanniens säkerhet genom att granska sökande för tidigare brott. Den sökande måste lämna uppgifter om tidigare brottslighet, invandringsbrott eller medlemskap i förbjudna organisationer. Sökande som anses utgöra en risk för Storbritannien kommer att nekas ETA i detta skede.

Handläggning av UK ETA för medborgare i Vanuatu

ETA-ansökan går snabbt att fylla i och tar inte mer än 10 minuter att skicka in. När detta är klart måste den sökande vänta på att hans ETA ska behandlas och bekräftas. Detta kan ta mellan 48 och 72 timmar totalt. Även om Storbritannien strävar efter att minimera denna väntetid, kan förseningar och avslag på ansökningar förekomma. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas när den sökandes ETA har godkänts.

Vi rekommenderar att sökande från Vanuatu lämnar in ett ETA minst 72 timmar före det planerade resedatumet, om inte tidigare. Eftersom ett ETA nu är obligatoriskt för inresa till Storbritannien, äventyrar förseningar eller sena inlämningar den sökandes tillstånd att resa in i Storbritannien. Om en ansökan inte godkänns förväntas det finnas en överklagandeprocess.

Flygbolag som reser direkt till Storbritannien förväntas kontrollera passagerarna för att se till att de har giltiga ETA. Underlåtenhet att uppvisa en ETA kan leda till att passageraren nekas ombordstigning. Alla passagerare som anländer till Storbritannien med flyg, båt eller tåg måste visa upp sin ETA för gränskontrollpersonalen vid ankomsten. Flygplatser har strömlinjeformade eGates där pass kan skannas för att bekräfta ETA för digitalt gränstillträde.

Resa med brittisk ETA för medborgare i Vanuatu

Ett UK ETA är giltigt för resor inom hela Storbritannien och kronbesittningar, vilket ger Vanuatus medborgare rätt att resa inom England, Skottland, Wales och Nordirland utan extra pappersarbete. De kan också resa till bland annat Isle of Man, Jersey och Guernsey. Vanuatu-medborgare behöver inte heller pass för att besöka Republiken Irland, men resor till andra europeiska länder kräver ett Schengenvisum.

Vanuatu i Förenade kungariket

Medborgare i Vanuatu kan resa till Storbritannien utan visum med en ETA. Storbritannien och Vanuatu har ömsesidiga reseavtal, delvis på grund av landets medlemskap i Commonwealth of Nations, och de två länderna fortsätter att utveckla sina förbindelser. Resenärer från Vanuatu uppmanas att läsa FAQ-sidan om ETA i Storbritannien för ytterligare information.

Trots Vanuatus lilla befolkning på 315 700 invånare är Storbritannien ett attraktivt resmål med många kulturella attraktioner som tilltalar Vanuatus medborgare, bland annat British Museums Vanuatu-samling. Det finns inga direktflyg mellan Vanuatu och Storbritannien. Vanliga mellanlandningar sker dock via Australien och Nya Zeeland.