Home Office tillkännager nya förändringar för innehavare av EUSS Pre-settled Status

| maj 24, 2024
Home Office tillkännager nya förändringar för innehavare av EUSS Pre-settled Status

Storbritanniens inrikesministerium har meddelat nya ändringar i EUSS ( European Union Settlement Scheme ).

Ändringarna, som tillkännagavs den 21 maj, kommer att säkerställa att ”alla som beviljats status som bosatta i förväg enligt EU:s bosättningssystem kan fortsätta att bevisa sina rättigheter på ett enkelt sätt”, enligt pressmeddelandet.

Man tillade att de också kommer att ge ”större klarhet för dem som är skyldiga att kontrollera immigrationsstatus, till exempel arbetsgivare och hyresvärdar”.

Ändringarna bidrar till att genomföra High Courts dom från december 2022 i den rättsliga prövning som den oberoende övervakningsmyndigheten (IMA) har gjort av avtalen om medborgerliga rättigheter.

High Court slog fast att personer med status som ”pre-settled” inte förlorar sin rätt att bo i Storbritannien enligt utträdesavtalet om de inte ansöker på nytt till EUSS.

När villkoren är uppfyllda bör de som beviljats status som bosatta i förväg enligt EUSS automatiskt få permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.

”Vi anser att vår rättsliga ram överensstämmer med domen”, skrev Tom Pursglove MP, statssekreterare för laglig migration och gränsen, i ett brev till Lord Ricketts, ordförande för utskottet för europeiska frågor.

”Vi har dock fortsatt att ha ett nära samarbete med IMA kring implementeringen för att säkerställa att de förändringar vi har gjort fungerar i praktiken”, tillade han.

Vad är EU:s bosättningssystem?

EU:s bosättningsprogram gör det möjligt för medborgare i EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och deras berättigade familjemedlemmar att fortsätta att bo i Storbritannien efter Brexit.

Det upprätthåller utträdesavtalet, som bekräftar att icke-EU-medborgare som bor i Storbritannien har samma rättigheter som brittiska medborgare, liksom brittiska medborgare och deras berättigade familjemedlemmar i alla EU-länder som de flyttat till eller bor i.

Den gäller för EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU från och med den 31 december 2020, då övergångsperioden för Brexit löper ut.

Enligt EU:s bosättningssystem har kvalificerade icke-EU-medborgare rätt till livslångt uppehållstillstånd och kan studera, arbeta och resa fritt mellan Storbritannien och EU.

De som har status som bosatta eller förbosatta enligt EUSS är undantagna från Storbritanniens nya elektroniska reseauktorisation (ETA).

Detta ETA-undantag kan bevisas via deras online digitala register över brittisk invandring (eVisa), som ska vara kopplat till deras pass.

Nya ändringar av EU:s bosättningssystem

Home Office gjorde ytterligare förändringar för att stärka sitt stöd för att genomföra High Court-domen från 2022.

Det tillkännagav tre nya ändringar av EU:s bosättningssystem:

1. Göra utgångsdatum osynliga för kontrollanter

För det första kommer man att ta bort utgångsdatumet för den status som fastställts i förväg från de digitala profiler som visas för tredje part.

Det innebär att arbetsgivare och hyresvärdar inte kan se när en persons status som ”pre-settled” upphör när de kontrollerar personens rätt att arbeta eller hyra online.

Utgångsdatumet kommer också att vara osynligt för tredje part när man tittar på eller bevisar sin invandringsstatus.

2. Inga fler upprepade kontroller av rätten att arbeta eller rätten att hyra

För det andra kommer inrikesministeriet inte längre att kräva att tredje parter genomför upprepade kontroller av innehavare av status som bosatta på förhand.

Det innebär att kontrollanterna inte behöver göra fler kontroller av rätten att arbeta eller rätten att hyra om personen stannar kvar i samma jobb eller hyresavtal.

I sitt brev erkände Pursglove risken med ”fortsatt synlighet av ett utgångsdatum” och ”kravet på att kontrollera status på nytt”.

Han medgav att dessa kan ha en negativ inverkan på innehavare av status som redan är bosatta.

3. Förlängning av statusen för bosättning till 5 år

För det tredje kommer inrikesministeriet att förlänga giltighetstiden för förlängningar av status som bosatta i förväg till fem år.

”Detta kommer att ge ytterligare försäkran till innehavare av status före avveckling om deras fortsatta rättigheter”, skrev Pursglove.

Det ger ytterligare tre års förlängning för personer som ännu inte har ansökt om eller erhållit status som bosatta (pre-settled status).

Home Office har gett tvååriga automatiska förlängningar till innehavare av status för bosättning sedan september 2023.

Implementering av nya ändringar i EU:s bosättningssystem

Enligt the3million är förändringarna ”potentiellt goda nyheter”, men måste tas emot ”med en nypa salt”.

The3Million är en ideell organisation som arbetar för att främja rättigheterna för icke-brittiska medborgare som bor i Storbritannien.

”Samtidigt som dessa åtgärder införs har inrikesdepartementet sagt att de kommer att börja titta på en begränsning av statusen som bosättare”, skrev de på sitt X-konto.

Den ideella gruppen varnade för att om icke-brittiska medborgare inte kan bevisa att de har bott i Storbritannien i fem år ”inom den tidsfrist som Home Office har infört, kommer de att lämnas papperslösa”.

The3Million frågade också om innehavare av statusen ”pre-settled” fortfarande kan använda aktiekoder för att bevisa sin status eller om de behöver använda kontrolltjänster för arbetsgivare/hyresvärdar.

Dessutom väcktes frågan om genomförandet av de nya förändringarna.

Pursglove skriver i sitt brev att ändringarna och tillhörande vägledning kommer att uppdateras ”under de närmaste veckorna”.

Home Office överväger också om det krävs ändringar i relaterad lagstiftning för att klargöra dessa förändringar.

Senare under året planerar man att automatiskt uppgradera personer med status som ”pre-settled” till ”settled” efter fem år.