Ansöka om ETA i Storbritannien

| april 5, 2023
London Tower Bridge på natten

Under de kommande åren kommer utländska medborgare som vill besöka Förenade kungariket att behöva ha ett elektroniskt resetillstånd (Electronic Travel Authorization, ETA). I likhet med andra system för förhandsgranskning som används över hela världen kan UK ETA ses som ett digitalt visum som ger innehavaren tillträde till Storbritannien.

Man bör komma ihåg att Förenade kungariket inte är ett enda land utan en union av fyra länder. Dessa fyra länder är:

 1. England
 2. Skottland
 3. Wales
 4. Nordirland

När det brittiska ETA-systemet är i full drift kommer det att vara obligatoriskt för alla utländska medborgare som reser in i något av de fyra länderna, med de enda undantagen

 • Medborgare i Republiken Irland
 • Innehavare av brittiskt eller irländskt pass
 • Personer med befintligt tillstånd att studera, arbeta eller bosätta sig i Storbritannien
 • Innehavare av brittiskt visum

Besökare till Storbritannien som inte uppfyller något av dessa villkor kommer att behöva ett ETA-tillstånd i Storbritannien, och systemet kommer att införas stegvis under de kommande månaderna och åren.

Grundläggande om ETA

Förenade kungariket har nyligen lämnat Europeiska unionen. Som EU-medlem hade brittiska passinnehavare visumfri tillgång till alla andra EU-länder, och ett giltigt pass var i princip allt som krävdes för enkel tillgång till Europa.

Denna viseringsfria förmån gäller fortfarande för innehavare av brittiska pass. Dessa dagar är dock snabbt på väg att ta slut i och med att brexitavtalet blir klart och EU börjar införa sitt europeiska system för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS).

ETIAS är en uppdaterad form av visum och utför samma grundläggande funktion. Ansökningsförfarandet innebär att man fyller i ett detaljerat frågeformulär och lämnar personuppgifter och information om den sökandes medicinska tillstånd och tidigare brottslighet.

Den information som lämnas i Etias ansökningsformulär kontrolleras mot ett stort antal brottsregister och andra databaser innan en sökande beviljas ett Etias. Med andra ord: Tillstånd att resa. När ETIAS har godkänts är det inte ett pappersdokument utan en digital form av godkännande som är elektroniskt kopplat till den godkända sökandens pass.

Det nya brittiska ETA-systemet är identiskt när det gäller ansökan, godkännande och utfärdande. Utländska medborgare som vill resa in i Storbritannien för en kortare period (besök, semester) måste fylla i ett detaljerat ansökningsformulär online och den information som lämnas kontrolleras sedan mot engelska, europeiska och internationella databaser för att upptäcka eventuella varningstecken.

När ETA har beviljats kopplas det till det aktuella passet. Innehavaren får sedan resa till vilket som helst av länderna i Förenade kungariket i upp till sex månader för personliga ändamål, semester, besök eller studier.

Ansökningsförfarande för ETA

Ansökningsformuläret för ett ETA i Storbritannien måste fyllas i online eftersom det (ännu) inte finns något annat alternativ. Det är därför uppenbart att alla sökande måste ha tillgång till en dator (eller ETA:s telefonapp) och en giltig e-postadress för all korrespondens och för att få ETA:s godkännande eller avslag.

I onlineportalen för ETA-ansökan anges att processen är ”snabb och enkel” och bör ta ”inte mer än 15 minuter” att genomföra, men det är tveksamt om något av dessa påståenden är sant eller korrekt.

Ansökningsformuläret följer det vanliga mönstret med begäran om grundläggande information innan man fördjupar sig i den sökandes bakgrund.

Enligt första stycket ska sökanden tillhandahålla:

 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Födelsedatum
 • Nationalitet
 • Detaljer om ett planerat besök i Storbritannien

Alla ansökningar måste åtföljas av ett giltigt, aktuellt, biometriskt pass som utfärdats av ett erkänt land.

Eftersom ansökningsprocessen sker helt online måste de sökande också ha en giltig e-postadress för svaret och ett godtagbart kredit- eller betalkort för att betala hela behandlingsavgiften.

Den andra och mest utmanande delen av onlineansökan handlar om den sökandes bakgrund, särskilt när det gäller brottslig verksamhet eller terroristverksamhet. De sökande bör besvara alla frågor så ärligt och fullständigt som möjligt, eftersom all information som lämnas kommer att dubbelkontrolleras mot många brittiska och internationella databaser.

Hela syftet med Förenade kungarikets ETA är att skydda landet från oönskade brottslingar eller misstänkta terrorister som försöker ta sig in i landet. Tidigare domar för allvarliga brott eller terrorismrelaterad verksamhet minskar bara chanserna för en framgångsrik ansökan, men att lämna ofullständiga eller falska uppgifter kommer nästan säkert att leda till ett avslag.

Genomförande av ETA

Den brittiska regeringen räknar med att systemet för elektroniska resetillstånd kommer att vara i full drift 2025, men detta datum är långt ifrån slutgiltigt. Systemet införs stegvis och medborgare i Qatar är de första som omfattas av det nya kravet. Från och med november 2023 måste innehavare av qatariska pass ha ansökt om och fått ett ETA-tillstånd innan de reser till Storbritannien.

Qatar kommer i början av 2024 att följas av andra länder i Mellanöstern, inklusive:

 • Kuwait
 • Jordanien
 • Bahrain
 • Oman
 • Förenade Arabemiraten
 • Saudiarabien

Dessa datum och länder har hittills bekräftats, men listan förväntas växa betydligt under de kommande månaderna. Eftersom införandet av ETIAS under de närmaste månaderna kommer att påverka alla resenärer, skulle det knappast vara förvånande att se flera (om inte alla) EU-medlemsstater utsättas för ett liknande krav på att kopiera den brittiska versionen från brittiska myndigheter snarare förr än senare.

ETA-validitet

På den brittiska regeringens webbplats anges att en ansökan ska godkännas eller avslås inom tre arbetsdagar, och att den sökande ska underrättas via den angivna e-postadressen. Det står dock också att godkännandet kan ta längre tid om det krävs mer detaljerade bakgrundskontroller.

När ett UK ETA har beviljats är det giltigt i två år, under vilken tid innehavaren får resa in i och ut ur Förenade kungariket vid flera tillfällen. Det bör noteras att om passet går ut under denna tidsperiod, så går ETA också ut. Det är därför klokt att se till att passets sista giltighetsdag är längre än ETA:s sista giltighetsdag.

ETA Avslag

Det finns (ännu) inget fastställt förfarande om en ETA-ansökan avslås. Denna brist bör åtgärdas inom en snar framtid, men i dagsläget betyder ett NEJ ett NEJ!

Om en ETA-ansökan avslås har en utländsk medborgare som vill besöka Förenade kungariket ganska begränsade alternativ. Beroende på orsaken till besöket i Storbritannien finns följande alternativ:

 • Standardvisum för besökare i Storbritannien
 • Visum för tillfälligt arbete

Båda alternativen är otillfredsställande och innebär mer pappersarbete och byråkrati. Det är att hoppas att ett överklagandeförfarande snart kommer att införas.

Slutligen bör det påpekas att innehav av ett brittiskt ETA inte automatiskt ger innehavaren rätt att resa in i Förenade kungariket. Som alltid ligger det slutliga beslutet hos gräns- och säkerhetstjänstemännen vid inresepunkten.